Archive for category Groot-Brittannië

Leve die Luddieten!

woensdag 30 januari 2019

Machines en apparaten zijn niet zomaar handige gebruiksvoorwerpen, gelijkelijk bruikbaar voor welk doel dan ook. Apparaten belichamen prioriteiten en maatschapelijke verhoudingen. De introductie van informatica in het productie- en distributieproces is ingebed in marktrelaties en drukt ondernemersbelangen uit. Betaalgemak, snelle beschikbaarheid van informatie, bestel wat je wilt en het wordt bij u thuis afgeleverd, praten met wie je maar wilt ongeacht afstand: het klinkt mooi, om niet te zeggen leuk, lekker en gezellig. Gemak dient de mens, jazeker… voorzover de mens via dat gemak het kapitaal en de technologische “Moloch whose name is the Mind” (1) dient.

Vanuit zo’n insteek besprak ik in een vorig artikel het proces waarmee mensen, door in te loggen en te pinnen en met chipkaarten te goochelen, geprest worden om allerlei aankopen te verrichten. Zo zetten ondernemers ons via al die pin- en chipapparaten extra aan het werk. Je kunt vaak zeggen: nogmaals aan het werk, want veel van die mensen verichten ook nog eens loonarbeid voor hetzelfde slag ondernemers.

Ik sloot mijn stuk af met een bewust wat cryptisch gehouden oproep om de Luddites van een versie 2.0 te voorzien. Dat gaf, voorspelbaar, aanleiding tot een tweetal vragen. Strekking daarvan: wil je dan echt alle computers en soortgelijke apparaten tot gort gaan slaan? En wat beduidt dat eigenlijk, Luddites 2.0? Het antwoord op vraag één is nee. Dat wordt duidlijker als we vraag twee bespreken: wie of wat is of zijn Luddites 2.0? Laat ik daar eens op in gaan. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Geen goed weekend voor antifascisten

dinsdag 7 augustus 2018

Onderstaand stuk verscheen al op Konfrontatie, op onderdelen miniem anders. Sowieso is het de moeite waard om ook eens op de website Konfrontatie rond te kijken: er staan tal van belangwekkende stukken van alerhande auteurs. En Konfrontatie kan financiele steun goed gebruiken. Konfrontatie.nl, dus.

Geen goed weekend voor antifascisten

Het was geen goed weekend voor antifascisten. Niet in de VS en ook niet in Groot-Brittannie. In beide landen kunnen rechtse, fascistische knokploegen gewelddadig succes vieren. In Londen behaalden ze dit zelf. In Portland hadden ze er een immense agressieve politiemacht voor nodig. Het is nauwelijks te zeggen wat griezeliger is, de kracht die ze zelf op weten te brengen of de nauwe samenwerking met de gewapende staatsmacht waar ze van profiteren. Read the rest of this entry »

, , , ,

2 Comments

Kanttekeningen bij een vrolijk spektakel

maandag 12 juni 2017

De verkiezingen in Groot-Brittannië  op 8 juni 2017 zijn uitgedraaid op een vrolijk spektakel voor linkse en radicale mensen. Vrolijk, omdat rechts een flinke tik heeft gekregen en alle zeilen bij moet zetten om te ontkennen dat het wonden te likken heeft en flink uit haar evenwicht is. Vrolijk ook, omdat veel mensen via sten aan Corbyn een afwijzing van het asociale neoliberalisme van May tot uiting hebben doen komen. Maar ook een spektakel, een kijkspel iets om naar te kijken om bij te staan juichen en applaudisseren. Deelname aan dat spektakel is ‘deelnemen’ aan iets waarin anderen beslissen over de regie, de rolverdeling en het scenario. Ja, de stemming onder kiezers is naar links geschoven, al staat te bezien hoeveel en vooral hoe diepgaand. Er is dus reden tot enige gepaste vrolijkheid. Maar de euforie die in linkse kringen is uitgebroken na deze verkiezingen, lijkt me onberaden en weinig productief. Met een variatie van een oude leus: Don’t celebrate. Organize. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Jeremy Corbyn: de zoveelste strohalm voor stembusliefhebbers

donderdag 8 juni 2017

Het is weer eens ergens verkiezingsdag, en te veel linkse mensen zijn er weer in geslaagd om een strohalm te vinden, een reden om hun weerzin opzij te duwen en deze éne keer toch maar te gaan stemmen. De plaats des onheils: Groot-Brittannié. De strohalm: Jeremy Corbin, the last best hope voor de Labourpartij, als we supporters mogen geloven. Is het zinvol om onze antiparlementaire scepsis opzij te schuiven? Biedt een stem op Corbyn’s Labour inderdaad voldoende perspectief om een stem daarop uit de brengen als je in de gelegenheid bent, of tenminste aan te moedigen, toe te juichen of daadwerkelijk uit te brengen indien je niet zelf tot de daadwerkelijke kiezers behoort? Read the rest of this entry »

,

5 Comments

Die Irak-oorlog stonk en stinkt, daar hadden we Chilcot niet voor nodig

donderdag 7 juli 2016

Het Chilcot-rapport waarin aangetoond is dat de Britse regering in 2003 op basis van rammelende bewijsvoering meedeed aan de invasie en bezetting van Irak, is geen onthullend document. Het vertelt wat oplettende mensen – miljoenen vredesdemonstranten destijds bijvoorbeeld – al in februari van dat jaar wisten. Het ondermijnt geenszins de logica achter dit soort oorlogen, maar klaagt vooral dat de logica in dit specifieke geval te weinig werd onderbouwd. Tegenstanders van oorlog kunnen er weliswaar naar verwijzen, onder het motto ‘zeiden we het niet?!’ Maar we zeiden en zeggen nog wel iets meer. Maar als we werkelijk tegenstanders van die oorlogen willen zijn, dan gaan we toch wel een paar zeer grondige stappen verder dan dit rapport. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Na Brexit: brrrrrrr

vrijdag 24 juni 2016

Het Britse referendum is voorbij, en er is zowaar iets positiefs over te melden: één van de twee heeft verloren. Aangezien beide opties weerzin, walging en verwerping verdienden, is dat toch aardig: je moet er toch niet aan denken dat beide kampen hadden gewonnen…. Minder aardig is natuurlijk dat daarmee de andere van die twee verfoeilijkheden dus wel met de overwinning is gaan strijken. Read the rest of this entry »

, ,

4 Comments

Londen, 20 juni: kanttekeningen bij een demonstratie

zondag 28 juni 2015

Zaterdag 20 juni vond in Londen een grote en energieke demonstratie tegen bezuinigingsbeleid plaats. Dat is, minder dan twee maanden nadat de Conservatieve Partij, de Tories, verkiezingen won, opnieuw kon gaan regeren en nieuwe bezuinigingsplannen aan het beramen is, best een moedgevend feit, zou je zeggen. Toch valt bij de hier en daar nogal euforische reactie op het protest wel een handvol kanttekeningen te plaatsen. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

“No justice, no peace!” geldt ook in Londen

donderdag 9 januari 2014

In augustus 2011 schoten Britse politieagenten Mark Duggan, een 29-jarige  zwarte man, dood. Het gebeurde in Tottenham, Londen. Woede over dit politiegeweld ontlaadde zich in rellen. Frustratie over armoede en uitzichtloosheid in arme wijken in een reeks Britse steden voegde zich bij de woede, hetgeen de reikwijdte van de rellen vergrootte. Dat de rellen weinig doelgericht waren, en vooral later ook mensen dupeerden die nauwelijks rijker waren dan de rellende mensen zelf, doet niets af aan de kern: de rellen waren een explosie van rechtmatige woede. Een uitspraak over het doodschieten van Duggan probeert de rechtmatigheid van die woede te ondergraven voor zover die in het dodelijke politiegeweld haar oorzaak vond. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Oorlog Tegen Dassen op het Britse platteland

woensdag 9 oktober 2013

Af en toe zag ik de laatste tijd in media koppen langskomen over een ‘badger cull’, oftewel het ‘ruimen’ van dassen. Ik vond het frappant: volgens mij is de das een tamelijk zeldzaam dier, maar er was blijkbaar sprake van overlast. Ik schonk er verder niet veel aandacht aan, er was altijd wel iets anders om me drukker over te maken. Maar nu doe ik dat dus toch maar een keertje wel. Het is een raar en best akelig verhaal. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Cable Street: antifascistische victorie is jarig

vrijdag 4 oktober 2013

Vier oktober is niet alleen dierendag. Vier oktober was in 1936 ook de dag dat ettelijke duizenden Britse fascisten uit hun riolen en vuilnisvaten kropen, zich verzamelden on Oost-Londen om te marcheren in een wijk waar een aanzienlijke Joodse gemeenschap leefde. Ze werden echter opgewacht door vele tienduizenden antifascisten die hen fysiek de weg versperden. Een grote politiemacht probeerde de weg vrij te maken voor de fascistenmars. Dat mislukte jammerlijk, antifascisten hielden stand in langdurige straatgevechten. Mosley’s nazi’s dropen af en hielden verderop een tamelijk zielige betoging. De antifascisten wonnen de slag op die gedenkwaardige dag. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment