Archive for category Vrouwen

Neeederland: de dictatuur van leuk, lekker en gezellig

dinsdag 15 januari 2019

Onderstaand stuk is eerder vandaag op Konfrontatie verschenen. Daar staan ze trouwens open voor nieuwe auteurs. Wie weet, iets voor mensen die dit lezen 🙂

Neeederland is een dictatuur, en het land wordt bestuurd door een heuse troika. Zoals elke troika heeft ook dit triumvirat drie leden. Leuk, Lekker en Gezellig zijn hun namen, met Traditie en Kinderfeest als niet erg stille vennoten op de achtergrond. Read the rest of this entry »

, , ,

3 Comments

“Vrije partnerkeuze” op gemeenteposters: nare, nationalistische campagne

woensdag 31 mei 2017

Al enige dagen woedt er in media discussie over een campagne van de gemeente Rotterdam. Door middel van posters wordt daarin gewezen op het recht om in vrijheid je partner te mogen kiezen. De campagne is, door haar vormgeving en gekozen leus, chauvinistisch en etnocentristisch, om dat r-woord maar even niet meteen in de strijd te gooien. Maar wie dat naar voren brengt, krijgt de wind van voren: hoe kun je dit zeggen zonder daarmee de gelijkwaardige rechten van vrouwen te laten vallen? Read the rest of this entry »

, , ,

11 Comments

Gedachten over de Women’s March van 11 maart

zondag 12 maart 2017

Nee, het giftige nationalistische brouwsel dat de regerende Nederlandse en Turkse nationalisten gisteren hebben opgediend, is geen goede reden om ander nieuws onderbelicht te laten. Vandaar dan ook alsnog aandacht voor een andere gebeurtenis van afgelopen zaterdag, opmerkelijk en overwegend positief. Ik doel op de Women’s March die vele, vele duizenden mensen in Amsterdam hebben gehouden. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Verachtelijk verbod

woensdag 24 augustus 2016

Het valt bepaald niet mee om over actuele ontwikkelingen te schrijven zonder met woedende krachttermen te slingeren. Om zich heen grijpende racistische hatelijkheid, van staatswege, van partijen en natuurlijk van ‘bezorgde burgers’ vragen inderdaad de scherpste repliek. Ik zal proberen om dat zonder scheldwoorden te doen, maar één stevig woord is van toepassing. Dat woord is ‘verachtelijk’. Ik heb het dan over het tafereel op een strand bij Nice, waar we zien hoe het beruchte ‘boerkini-verbod’ in de praktijk uitpakt. Read the rest of this entry »

,

6 Comments

Rechts misbruikt emancipatie

maandag 7 maart 2016

Rechtse politici geven doorgaans geen barst om emancipatie. Rechtse politici geven doorgaans geen barst om gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Rechtse politici geven doorgaans geen barst om gelijkwaardigheid van  lesbo’s, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s, in  die foeilelijke maar onvermijdelijke afkorting) ten opzichte van heteroseksuelen. Rechtse politici schermen pas met vrouwenrechten en homo-emancipatie als ze er vluchtelingen en/ of moslims mee kunnen aanvallen. Ik ben homoseksueel. En ik ben het zat dat mijn rechten en verlangens worden misbruikt om moslims en/ of vluchtelingen, die steeds grover in de hoek worden getrapt, mee aan te vallen. Read the rest of this entry »

1 Comment

Wilders wil concentratiekampen

maandag 18 januari 2016

Geert Wilders wil mannelijke vluchtelingen in concentratiekampen opsluiten. Daar komt het voorstel dat hij vandaag in een videobericht deed op neer.  Het voorstel is het zoveelste symptoom van Wilders’ voornemen om Nederland de fascistische kant op de duwen, met knokploegen voorop en grote kiezerssteun in de rug. Hij zal dit voornemen doorzetten, tenzij we hem, zijn plannen en zijn beweging frontaal tegenhouden, met woorden en met daden. De reactie op zijn voorstel is tot nog toe lauw. Dat kan maar beter héél rap veranderen. Read the rest of this entry »

,

6 Comments

Bussemaker speelt op de vrouw!

vrijdag, 24 mei 2013

Onderstaand stuk is een gastbijdrage, ingestuurd door Dwayne Laer, die ik met plezier plaats. Zoals dat geldt voor gastbijdragen in het algemeen: plaatsing hoeft niet  te betekenen dat ik het met elke letter, punt en komma eens ben – al zit dat bij deze gastbijdrage ook best goed – maar dat ik verspreiding ervan nuttig vind en daar graag aan bijdraag. Bij deze dus.

Bussemaker speelt op de vrouw!

Al ruim een week woedt er in de Nederlandse media een debat naar aanleiding van uitspraken van minister Bussemaker. Zij vertelt in een interview met Trouw dat vrouwen economisch onafhankelijk moeten zijn van haar partner. Ze teren te vaak op de zak van hun man, zouden zichzelf niet of te weinig ontwikkelen en zouden zich schuldig moeten voelen over de verspilde investeringen die de staat in hun heeft gedaan in de vorm van onderwijs. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

SWP-crisis: ratten besturen het zinkende schip

dinsdag 12 maart 2013

De Socialist Workers Party (SWP), een trotskistische organisatie in Groot-Brittannië, raakt in hoog tempo in vrije val. De interne crisis die de partij al sinds januari uiteenscheurt, heeft inmiddels het stadium van opzegging van lidmaatschap  van hele groepen tegelijk bereikt. Mensen die vertrekken doen dat met hele goede reden. Ze vinden de uitkomst van een ingelaste partijconferentie, afgelopen zondag gehouden, waarin het Centraal Comité met bureaucratische trucs en intimiderende praat een meerderheid tegen de opgekomen oppositie in stelling bracht, ondraaglijk onaanvaardbaar. Ze wachten niet af tot ze de partij worden uitgegooid – per e-mail, zoals eerder al mensen was overkomen – maar houden de eer aan zichzelf. Groot gelijk. Wie verstandig is en solidariteit en strijd tegen onderdrukking serieus neemt, verlaat het zinkend schip dat nog slechts door ratten bestuurd lijkt te worden. Read the rest of this entry »

,

5 Comments

Crisis in de SWP (1)

maandag 4 februari 2013

De Britse Socialist Workers Party (SWP) heeft zichzelf in een diepe crisis weten te storten. Het weekend datnet achter ons ligt heeft een nieuwe fase daarin ingeluid: gisteren vergaderde een door de partijconferentie van begin januari gekozen, vijftigkoppig, Nationaal Committee, een soort partijraad. Die beslist of de tussentijdse conferentie, waar de oppositie binnen de partij op aandringt, er komt. Hoe dat is afgelopen, weet ik nog niet. Veel wijst er echter op dat de leiding, het Centraal Commitee (CC), nog sterk genoeg is om dat te beletten – en nadat het daarin is geslaagd, de oppositie met hardere hand – tot en met royementen – zal bestrijden. Veel SWP-leden zullen dat niet afwachten, en zelf de uitgang zoeken, als ze dat nog niet gedaan hebben. Read the rest of this entry »

1 Comment

Crisis SWP: tragedie die niet alleen trotskisten raakt

zaterdag 12 januari 2013

Het is een tragedie, de ellende in en rond de Socialist Workers Party (SWP). Deze trotskistische partij en de daarmee verbonden trotskistische stroming georganiseerd in de International Socialist (IS) Tendency is in een zeer ernstige crisis aan het raken, met leden en zelfs een hele groep die opstappen, leden die er uitgegooid worden, een vooraanstaand lid dat stelling neemt tegen het tot voor kort vrijwel almachtige Centraal Comité. Tragisch is ook de aanleiding: een schandalig afgehandelde beschuldiging van verkrachting tegen een leidend lid van de partij. Wie van mij leedvermaak verwacht jegens een stroming waarmee ik nadrukkelijk heb gebroken, zal hieronder bedrogen uitkomen. Maar kritische reflecties zijn wel op hun plaats. Read the rest of this entry »

, , , ,

5 Comments