Archive for June, 2015

Stones of sorrow

maandag 29 juni 2015

Stones of sorrow on their helmets
Stones of sorrow on their shields
Stones of sorrow on their uniforms
Stones until their death grip yields

Stones of sorrow on their patrols
Stones of sorrow on coppers’ cars
Stones of sorrow on police station
Stones until they feel our scars

Stones of sorrow, stones of sorrow
Stones of sorrow to the cops
Stones of sorrow, stones of sorrow
Stones until the killing stops

Till the cops have fled their buildings
Till the cops have fled the streets
Till the cops have fled he city
Till the cops have fled their jobs

Stones until the killing stops
Stones ’till there are no more cops
Stones until the killing stops
Stones until the killing stops

Stones of sorrow, stones of anguish
Stones until the killing stops

Peter Storm

No Comments

Londen, 20 juni: kanttekeningen bij een demonstratie

zondag 28 juni 2015

Zaterdag 20 juni vond in Londen een grote en energieke demonstratie tegen bezuinigingsbeleid plaats. Dat is, minder dan twee maanden nadat de Conservatieve Partij, de Tories, verkiezingen won, opnieuw kon gaan regeren en nieuwe bezuinigingsplannen aan het beramen is, best een moedgevend feit, zou je zeggen. Toch valt bij de hier en daar nogal euforische reactie op het protest wel een handvol kanttekeningen te plaatsen. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Vloek, vrijplaatsen en verzet: pleidooi voor een onafhankelijkheidsverklaring

dinsdag 23 juni 2015

Onderstaand stuk verscheen als heuse longread op de website van de kameraden van de Autonomen Den Haag. Een eer en een genoegen is dat. Er zijn zelfs plaatjes bij gezet. Kijken dus, ook daar.

Sociaal Centrum De Vloek moet plaatsmaken voor een asociaal zeilcentrum bij de Scheveningse haven. Gemeente Den Haag drukt haar plan door, met rechtszaak en repressie. Verzet blijft vereist! Maar hoe? Er staat meer op het spel dan een enkel kraakbolwerk. Er valt dan ook meer te bedenken en te doen dan enkel die, wel degelijk hoognodige en nog steeds voortdurende campagne voor het bolwerk  zelf. Om te beginnen liggen er meer vrijplaatsen onder vuur, als ze al niet opgedoekt zijn. De vrijplaatsenstrijd is bovendien slechts één front in een veel bredere oorlog. Door het gevecht om sociale centra in die grotere oorlog te situeren, kunnen we wellicht ook een weg vinden om specifieke aanvallen t op vrijplaatsen te helpen keren. Hieronder een poging daartoe. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Grexit of geen Grexit? Is dat de vraag?

woensdag 17 juni 2015

Grexit is deze weken het wachtwoord: het uit de euro stappen van Griekenland. Zo ‘n stap komt dichtbij nu een akkoord tussen Griekse regering en geldschieters van/ via IMF, Europese centrale Bank en EU maar niet tot stand komt. Intussen dringt de tijd, met weer een deadline in zicht voor voldoen aan betalingsverplichtingen. Is de dreigende Grexit werkelijk de ramp die er veelal in wordt gezien? Is het eigenlijk wel meer dan bluf? Read the rest of this entry »

No Comments

Pretdichterijgenot (voor een dode doctorandus)

dinsdag 16 juni 2015

Verzen vol leedvermaak
Tekstvirtuoos op dreef
Man vol van rijmvernuft
Keurig doch dwars

Zeker, gewis het was
Pretdichterijgenot
Leest men niet meer erin
Snapt men geen snars.

Peter Storm

No Comments

Mensenrechtenclubs gaan zich voortaan met executies bemoeien

maandag 15 juni 2015

satire-alert

Welzijns- en mensenrechtenorganisaties mogen zich nadrukkelijk bemoeien met executies. Ze krijgen een plek in de zogeheten Bevolkingsbeheerseenheden, waarin nu nog alleen doodseskaders en executiepelotons zijn vertegenwoordigd. Deze organen moeten er op toe zien dat executie en massamoord verantwoord gebeurt. Read the rest of this entry »

No Comments

“RARA, wiens rechtsorde is het?” Een verboden tekst van Joke Kaviaar

Onderstaande tekst is geschreven door Joke Kaviaar. Ik plaats hem hier nadat de Hoge Raad het vonnis dat tegen haar is uitgesproken wegens opruiing, heeft bevestigd. Dat vonnis baseert zich onder meer op dit artikel dat dus feitelijk verboden is verklaard. Dat verbod moet getrotseerd worden. vandaar plaatsing. Zie ook: https://www.indymedia.nl/node/28345

Afgelopen donderdag in ‘Andere Tijden’: Roemersma vs. Duyvendak. Roemersma in Venezuela, en Duyvendak hier in Nederland. En dan die vraag: Wat vindt u ervan dat Korthals Altes de brandstichtingen van Rara terrorisme noemde? Een verbaasde Roemersma kon niet anders concluderen dan dat dit onzin was, en is, en dat je tegenwoordig nog sneller terrorist wordt genoemd dan vroeger. En dan Duyvendak: Natuurlijk was het terrorisme, en hij nam afstand van de slogan ‘Uw rechtsorde is de onze niet!’ Hij beschouwt ‘de rechtsorde’ dus als iets dat van hem is en noemt Roemersma terrorist. Read the rest of this entry »

6 Comments

De Democratische Partij als spons: partijpolitiek versus autonome strijd

maandag 8 juni 2015

De Democratische Partij als bruikbaar voertuig zien voor verandering in solidaire, egalitaire en vredelievende richting betekent: vast zitten aan een illusie. Gebeurtenissen door de jaren heen wijzen systematisch en tamelijk consistent de andere kant op. Het is niet de Democratische Partij die door linkse mensen effectief wordt gehanteerd, het werkt eerder andersom. Keer op keer op keer. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Democratische Partij: grafkamer van links activisme

vrijdag 5 juni 2015

De Democratische Partij in de Verenigde Staten is geen bruikbaar voertuig van linkse aspiraties. Ze is dat nooit geweest en kan dat ook niet zijn. In de praktijk blijk ze keer op keer juist een grafkelder te zijn van linkse strevingen en ambities. In elke verkiezingscyclus duikt echter de illusie weer op: als deze éne progressieve politicus nu Democratische presidentskandidaat wordt, dán… Elke keer gaat het dramatisch verkeerd. En elke keer zwengelen illusionisten hetzelfde verhaal weer aan, alsof er geen geschiedenis bestaat. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Teeven in Tilburg, dus protestactie: “Vluchtelingen welkom”

maandag 1 juni 2015spandoek

Fred Teeven was in Tilburg, en dus was er ook protest. Teeven was immers als staatssecretaris tot voor kort rechtstreeks verantwoordelijk voor een beleid waarmee vluchtelingen werden geweerd, gedetineerd, gedeporteerd, en al doende dus geterroriseerd. Daarvan heeft hij, nadat hij moest aftreden om als VVD-Kamerlid terug te keren, nooit afstand genomen. Actievoerders vonden het daarom bepaald niet verkeerd om zijn komst aan te grijpen voor een actie om stelling tegen de onderdrukking van vluchtelingen te nemen, en de verantwoordelijkheid van Teeven daarin in herinnering te roepen.. Die actie was vanavond dus. Read the rest of this entry »

,

2 Comments