Archive for August, 2013

Demonstratie tegen dreigende interventie Syrië doet ertoe

zaterdag 31 augustus 2013

De aanvalsdreiging rond Syrië duurt voort, maar het tempo is wat verlaagd. Dast heeft achtergronden waar ik verderop in dit stuk enige aandacht zal besteden. Maar voor je verder leest: vandaag, zaterdag 32 augustus,  is er een demonstratie tegen een dreigende luchtaanval op Syrië door de VS, al dan niet met bondgenoten. Plaats: Vredespaleis, Carnegieplein 2, Den Haag. Tijd: 13 uur tot 16 uur. Facebook-oproep: https://www.facebook.com/events/641899002501985 . De tekst richt zich nadrukkelijk tegen een aanval, zonder in het conflict partij te kiezen. Over tekst en eisen zijn opmerkingen te maken. Maar dat is voor verderop. De kernboodschap, gericht aan VS en bondgenoten, inclusief Rutte II: doe het niet! Begin geen luchtaanvallen, schiet geen kruisraketten af, verleen geen steun aan zoiets, want de zaak wordt er slechter door. Dat is een noodzakelijke stellingname, en de demonstratie is een goede zaak. Meedoen dus als je in de gelegenheid bent, ruchtbaarheid aan geven en meeleven als je zelf geen kans ziet om erbij te zijn. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

I Have A Nightmare

donderdag 29 augustus 2013

Gisteren werd de Mars in Washington herdacht, de grote demonstratie vijftig jaar geleden in Washington voor gelijke rechten van zwarte en witte mensen. Het gelijkheidsideaal waar vijftig jaar geleden voor gestreden werd, met gevaar voor eigen leven, daar wordt nu eer aan betuigd door de president plus twee ex-presidenten. Dat is een zweem van erkenning, maar het wringt ook erg. Het staatshoofd van de VS, plus twee ex-staatshoofden hullen zichzelf in de eervolle traditie van Martin Luther King en de strijd voor burgerrechten – een traditie die op elk wezenlijk punt heeft gebotst en nog steeds botst met waar al die (ex-)presidenten in de praktijk voor staan.. Het eerbetoon van Obama, Carter en Obama  is een wantvertoning. De burgerrechtenbeweging verdient beter. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Syrië: wat nu? Scenario’s voor verwerpelijke interventie

dinsdag 27 augustus 2013

Met het aanwijzen van Assad als schuldige komt Westers militair ingrijpen gevaarlijk dichtbij. Het zou volgens recente berichten deze week al raak – nee, mis! – kunnen zijn. De vraag dringt zich op: wat willen VS, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk daarmee bereiken?

(Opmerking: ik was van plan een iets eerdere versie van dit stuk pas na middernacht te plaatsen, ook om de blogvoorziening wat te spreiden. Gezien het tempo waarin een  aanval op Syrië nadert, plaats ik het toch eerder. In bijgewerkte vorm.)

Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Syrië: rookgordijnen, redeneringen en interventiedreiging

dinsdag 27 augustus 2013

Niemand weet whodunit. Niemand weet wie vorige week de dodelijke gifgasaanval in Syrië heeft gedaan. Maar het maakt weinig uit wie het gedaan heeft. Wat uitmaakt is wie de schuld krijgt, en daarom door het Westen ‘gestraft’ dreigt te worden. En het is duidelijk wie in Westerse regeringskringen de schuld krijgt toegeschoven: het bewind van Assad. De aanval functioneert als excuus voor een dreigende Amerikaanse aanval. Die aanvalsdreiging is verwerpelijk, de uitvoering ervan een misdaad, ook als inderdaad zou blijken dat het regime voor de evengoed misdadige chemische aanval verantwoordelijk is. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Hoe het voorjaar wordt verdreven (2): Egypte, contrarevolutie in het zadel

maandag 26 augustus 2013

In Syrië dreigt meer oorlog, met een zwaardere Ameriakaanse en Westeuropese rol. Maar het is in zekere zin meer van hetzelfde, een verder afglijden van een al vrij akelige situatie. Van een echte trendbreuk van aanzwellende revolutie naar contrarevolutie is geen sprake. In Egypte zien we wel een nadrukkelijke en vrij abrupte wending on de ontwikkeling – een vrij snelle keer ten kwade. Met de verontrustend breed gesteunde staatsgreep van Sissi heeft de geüniformeerde contrarevolutie de wind fors in de zeilen. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Hoe het voorjaar wordt verdreven (1): Syrië en de escalatiedreiging

zondag 25 augustus 2013

De Arabische lente wordt gesmoord in bloed en valse hoop – en als de berichtgeving klopt, nu ook in gifgas. In Egypte komt de voormalige dictator uit de gevangenis, terwijl veel van zijn voormalige bestrijders in de cel worden gegooid. In Syrië blijft de dictatuur de bevolking terroriseren, en heeft de gewapende oppositie Westerse interventie als gevaarlijke troefkaart. Met de gifgasaanval als excuus lijkt die interventie in de versnelling gegaan te zijn. En dan gaat het niet alleen meer om het leveren wat een paar kratjes wapens en anderhalve geheim agent om op de levering toe te zien. Amerikaanse oorlogsschepen trekken zich samen. Egypte krijgt een terugkeer van de dictatuur. Syrië krijgt een grotere oorlog dan het al heeft. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Ravotr zingt en speelt op YouTube

donderdag 22 augustus 2013

Nee, ik zit niet helemaal niks te doen in deze augustusmaand. Vorige week heb ik twee songs opgenomen. Allebei covers, dit in het kader van mijn favoriete motto: ‘Beter goed gejat dan slecht verzonnen’. Ze staan nu op YouTube:

Ja, ik weet het, de oplettende meekijker heeft links naar deze liedjes vorige week al via Facebook en Twitter langs kunnen zien komen. De filmpjes zijn echter vervangen door iets betere Die oude links kun je weggooien want die werken niet meer. Deze wel, en er komt meer, ook zelfgeschreven spul. Ralf, bedankt!

Peter Storm
 

,

No Comments

Thinking about Egypt: between cynicism and wishful thinking

Monday, 19 August, 2013

On the developments in Egypt, on the framework in which people talk about the devlopments, and a bit on that attitude to take. Already published on my Libcom blog.

What follows is a long piece, but splitting it up and presenting it in two or three posts would not make the argument clearer to follow and would split ip the reactions as well. Se bear with me, poor reader…

Analysis on the overthrow of president Morsi in Egypt ran from utter cynicism to the wildest wishful thinking – though the wishful thinking is on the retreat now that the putschist military is opting for mass slaughter, drowning remaing illusions in blood. Neither cynicism not wishful thinking is very fruitful. Neither makes adequate sense of what has been happening. Neither gives a clear and balanced picture of the two fundamental conflicts which are raging. One is the conflict between revolt from below against all kinds of wings of the ruling class and their state institutions; the other conflict is the one between wings of the rulinge elite, between the part of the business class expressing itself through the Muslim Brotherhood, and the part of the buseness class connected with the army leadership and the state bureaucracy. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Egypte: van ‘Arabische Lente’ naar winter in augustus

vrijdag 16 augustus 2013

De seizoenen in het Midden-Oosten zijn grondig van slag de laatste jaren. In de wintermaand december van 2010 begon in Tunesië een Arabische Lente. In de zomermaand juli 2013 begon zich met de militaire staatsgreep in Egypte een Arabische Herfst af te tekenen. In de zomermaand augustus die erop volgde, maakt het Egyptische leger van die herfst een ijzige winter door het aantal bloedbaden op te voeren naar twee in een week. De catastrofale wending die de strijd deze dagen in Egypte neemt, straalt zonder twijfel uit naar omliggende landen. Als het Egyptische oude regime via de huidige militaire dictatuur terugkeert, is dat een klap tegen de hele strijdbeweging in het Midden-Oosten, een internationale nederlaag voor een revolutionaire golf die de laatste jaren om zich heen heeft gegrepen. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Notities over Trotski en trotskisme (1): permanente revolutie

maandag 12 augustus 2013

Het trotskisme is van de diverse stromingen in het marxisme degene die zich na de val van de Berlijnse Muur en de daardoor gesymboliseerde ondergang van het gevestigde ‘Communisme’ relatief goed staande heeft gehouden. Anarchisten geven er nogal op af, en met reden: veel van wat tot de officiële communistische ellende heeft geleid, wordt ook door trotskisten gepropageerd en met terugwerkende kracht verdedigd. Toch is de aantrekkingskracht van trotskistische politiek niet heel raar. Wie op gestroomlijnde wijze, met reguliere organisatievormen, toch het kapitalisme wil omver helpen en er een radicaal andere wereld er voor in de plaats wil zetten, kan daar terecht. Zo lijkt het, maar is het ook zo? Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment