Archive for June, 2014

Goede bedoelingen? In Irak?

zaterdag 28 juni 2014

Drie weken na de doorbraak van ISIS en andere Soenni-strijdgroepen in Irak dringt het door: die Brits-Amerikaanse invasie van Irak was kennelijk toch geen goed idee destijds in 2003. Inval, verwoesting, bezetting, gerechtvaardigd door sprookjes over massavernietigingswapens en over banden tussen Saddam en Al Qaeda.. Het leidde tot een verwoest land. Het leidde tot een bloedige burgeroorlog, vermengd met een felle strijd van gewapende groepen tegen de Amerikaanse bezettingstroepen. En het leidde tot de opkomst van een groepering die zich Al Qaeda in Irak noemde, en inmiddels gemuteerd is tot ISIS. Precies wat er destijds nu was, maar wel als oorlogsexcuus werd aangevoerd, is er nu wel: een jihadistische militie, nog samenwerkend met Baath-revanchisten ook. Gefeliciteerd, mijnheer Bush, Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz!

Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Brazilië: twee teams in gevecht

donderdag 26 juni 2014

Onderstaand stuk staat al op de website van Doorbraak. Het doet me deugd 🙂 Het is daar taalkundig zelfs iets verbeterd, zie ik, en die verbetering heb ik ook maar doorgevoerd. Dank voor de alertheid.

Terwijl de Oranjehype rond het EK tot pijnlijke hoogte steeg, is de grote wedstrijd in Brazilië volop op gang gekomen. In die wedstrijd geen voetbalteams, sponsors en nationaal vlagvertoon over en weer. In die wedstrijd slechts twee teams. Een elftal van miljonairs en politici dat koste wat kost hun feest wil, en die zich laten verdedigen door grote horden gewapende grensrechters aan de éne kant; een elf maal elf maal elf maal elftal van boze mensen die opkomen voor een fatsoenlijk bestaan, behoorlijke scholen en ziekenhuizen, toegankelijk OV en een dak boven hun hoofd. Het ene team is klein, maar heeft de rijkdommen en de wapens, plus de scheidsrechter aan hun kant; het andere team is met veel meer mensen, en vecht voor een rechtvaardige zaak. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Ploegscharen, zwaarden en de moestuin van Klijnsma

maandag 23 juni 2014

Onderstaand stukje staat al als column op de website van de Autonomen Den Haag.  ‘t Is me weer een eer en genoegen, kameraden 😀

Er is al flink wat hoongelach aan gespendeerd, op Facebook en Twitter en elders heeft het ‘pensioenplan’ van staatssecretaris Klijnsma al de nodige aandacht gekregen. Haar idee dat je je pensioen wel kunt aanvullen met een moestuin, en dat je na de afbetaling van je hypotheek best genoeg hebt aan AOW, getuigt natuurlijk ook van potsierlijke gevoelloosheid. Nu wisten we al dat onze Jette in empathisch vermogen door de gemiddelde kiezelsteen ruimschoots wordt overtroffen, tenzij ze haar gevoelloosheid alleen maar acteert, in welk geval ze een toneelprijs meer dan verdient. Maar er is over haar opvattingen meer te zeggen. Het gaat om meer dan om een persoonlijke ontsporing van de staatssecretaris. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Hypocriet hysterisch doen wegens ISIS: laat me niet lachen

zaterdag 21 juni 2014

Zo, zijn we allemaal al lekker hysterisch geworden vanwege een paar duizend gewapende strijders in Irak plus wat sympathisanten her en der? Het zou vermakelijk zijn, als het niet zo ziek en gevaarlijk was. Ik doel natuurlijk op de drukte die het Gezag maakt over ISIS.

Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Mexico: panorama van verzet

donderdag 19 juni 2014

Onderstaand artikel van mijn hand, in iets verder en anders geredigeerde vorm, verscheen in het meest recente nummer van Buiten de Orde, blad uitgegeven door de Vrije Bond, waar ik aan mee werk.

De opkomst van de Zapatistas in 1994 vond plaats terwijl de Mexicaanse staat en maatschappij zich in een dubbele overgang bevonden. Er was een economische transformatie gaande: van een metr staatsinvloed, staatsbedrijven en afgeschermde markten gereguleerd kapitalisme tot een neoliberaal kapitalistisme, met geprivatiseerde bedrijven en open grenzen voor kapitaal. Er was ook een politieke transformatie, van een feitelijk als éénpartijstaat geregeerd Mexico met een gesloten politiek bestel, naar een staat met meerdere onderling strijdende machtscentra, met een meerpartijenstelsel maar ook met groeiend geweld tussen staatsmacht en gewapende drugsbenden. Om dit te duiden, is een uitstapje naar de wortels van de moderne Mexicaanse staat handig. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Irak: burgeroorlog en dreigende escalatie

donderdag 12 juni 2014

Opeens is Irak weer voorpaginanieuws. ISIS, een radicaal jihadistische militie maar inmiddels ook al een staat-in-wording, verovert stad na stad in een hevig opgelaaide burgeroorlog. De groepering staat volgens sommige berichten nog maar 100 kilometer van de hoofdstad Bagdad. De Iraakse regering van Maliki kondigde hard optreden aan, probeerde tevergeefs groen licht te krijgen voor de noodtoestand, maar kreeg te weinig steun in het parlement. De NAVO overlegde, kennelijk wegens Turkse bezorgdheid, nadat ISIS ambassadepersoneel heeft gegijzeld van NAVO- staat Turkije. De VS heeft “elke gepaste hulp” aangeboden, hetgeen vermoedelijk betekent dat Pentagon en Witte Huis militair ingrijpen voorlopig nog ‘ongepast’ vinden. Ik ben er niet gerust op dat dit zo blijft. Sowieso heeft de huidige Irak-crisis alle ingrediënten voor escalatie, voor grensoverschrijdend grootschalig bloedvergieten.

Read the rest of this entry »

, ,

3 Comments

Leuk hè, zo ‘n Oorlog tegen Terrorisme?

woensdag 11 juni 2014

Leuk hè, zo ‘n Oorlog tegen Terrorisme? Bijna dertien jaar na 9/11, toen president Bush het ‘terrorisme’ de wacht aanzegde en zijn reeks oorlogen ontketende, voldoen Irak bijna aan de karikatuur die het Witte Huis er destijds van maakte. Mosul, de tweede stad van het land, is gister goeddeels in handen gevallen van ISIS, een opvolger van een Al Qaeda-vertakking. Geen van beide clubs bestonden in Irak toen de VS in maart 2003 dat land binnenvielen onder dat anti-terroristische excuus. De Oorlog tegen Terrorisme heeft ‘terroristen’ gemaakt en grootgemaakt, niet bestreden en al helemaal niet verslagen. Zo ging dat onder George Bush, en zo gaat dat onder Barack Obama.

Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Wilders wint wederom

woensdag 11 juni 2014

Rancune en verongelijktheid regeren in Den Haag, en zetten aan tot racistisch beleid. Een voorbeeld is de hardnekkige poging van politici om een verdrag met Marokko te wijzigen. Volgens dat verdrag kunnen mensen die recht hebben op kinderbijslag, uitkering wegens nabestaandenwet en kindgebonden budget, die ook ontvangen als ze in Marokko wonen. Politici willen de uitkeringen van zulke mensen kunnen verlagen, met als argument dat de kosten van levensonderhoud daar ook lager zijn, en er dus geen goede reden is voor betaling op hetzelfde niveau als in Nederland. Een verdrag met Marokko maakt dat onmogelijk dus moet dat verdrag gewijzigd of wat de Tweede Kamer betreft – als Marokko niet meewerkt – zelfs worden opgezegd. Het klinkt in sommige oren niet eens onredelijk, maar het is inspelen op afgunst.

Read the rest of this entry »

, , ,

13 Comments

Lenen om te studeren, een weerzinwekkend stelsel

zaterdag 7 juni 2014

Het zogeheten sociaal leenstelsel dat de huidige basisbeurs voor studenten gaat vervangen, is een onding. Het verhoogt de drempel om te gaan studeren, juist voor mensen uit lagere inkomensgroepen en met studies met matig zicht op hoge inkomens. Maar de kwaadaardige uitwerking gaat veel dieper dan dat. Het leenstelsel behandelt mensen niet als complete mensen, maar als particuliere ondernemers wiens komende loopbaan geen levensvervulling is, maar voornamelijk een commercieel project. En het leenstelsel behandelt inkomen niet als een recht, niet eens als een gunst, maar als een lening die je maar moet zien terug te verdienen. Het is neoliberaal vergif, en als het er komt dan zijn niet alleen toekomende studenten ervan de dupe.

Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

China 1989: véél meer dan een studentenprotest

woensdag 4 juni 2014

Gaat u maar rustig slapen, de regering van de Chinese Volks (?)republiek, het Chinese Volks(??)leger, de Chinsese Communistische (???) partij hebben alles onder controle: uw welzijn, uw toekomst, en de daarvoor natuurlijk onontbeerlijke ‘stabiliteit’. Die boodschap wordt uitgedragen door de jaarlijkse reactie van de Chinese autoriteiten op mogelijke herdenkingen en protesten van het neerslaan van de protestbeweging in Beijing, 4 juni 1989, vandaag 25 jaar geleden en het herdenken meer dan waard.

Read the rest of this entry »

,

No Comments