Archive for March, 2013

Birma: democratisering en pogroms (2)

zondag 31 maart 2013

Hoe gevaarlijk nationalistische sentimenten kunnen uitpakken, blijkt uit het geweld dat grote groepen Birmezen bij herhaling tegen de Rohingya-gemeenschap inzetten. Hier gaat het niet om op zichzelf progressief protest dat een vervelende chauvinistische draai kreeg. Het gaat hier van aanvang af om een uitbarsting van chauvinistische haat. Read the rest of this entry »

, ,

3 Comments

Birma: democratisering en pogroms (1)

zaterdag 30 maart 2013

Er is iets naars aan de hand in Birma, iets griezeligs en iets raars. Terwijl het bewind voorzichtig de politieke speelruimte vergroot (‘liberalisering’) en oppositie mee laat doen bij verkiezingen (‘democratisering’), gebruiken delen van de bevolking de opening niet zoveel voor strijd voor sociale verbetering, maar voor racistische pogroms. Boeddhistische monniken – de groep die prominent was in de opstand voor democratie in 2007 – staan nu vooraan in gewelddadige aanvallen op de Rohingya-gemeenschap, een Moslim-bevolkingsgroep in het overwegend Boeddhistische Birma. “Het is een paradox van overgangen dat grotere vrijheid dit soort plaatselijke conflicten toestaat aan de oppervalkete te komen”, zegt Jim Della Giaccoma, van de International Crisis Group. De enigszins hoopgevende ontwikkelingen van de laatste paar jaren in Birma krijgen hiermee een reactionaire, gewelddadige draai. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

IJzige wind

zaterdag 30 maart 2013

Onderstaande tekst is mijn tweede column voor de website van de Autonomen Den Haag. Daar staat-ie intussen dus al.

Je kunt merken dat Nederland nog steeds een christelijk land is qua cultuur, of wat daar voor doorgaat. De dagen voor Pasen heten in die traditie de Goede Week. Welnu, dat is te merken. Sneeuw op 28 maart, op Witte Donderdag in de paastraditie. En nog steeds maar weer die ijzige oostenwind. Intussen waait er een andere wind, minstens zo kil. Crisis en sociale catastrofe slaan toe, ook in Nederland. Een handvol nieuwsberichten van de afgelopen paar dagen. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Cyprus: economie vernietigen om banken te redden

maandag 25 maart 2013

“We moesten het stadje vernietigen om het te redden”. Met die uitspraak typeerde een Amerikaanse officier de waanzinnige logica van de Vietnamoorlog. Om ervoor de zorgen dat de vijand niet de baas kon worden over het stadje, moest het stadje – en het land, en de buurlanden Laos en Cambodja – maar met bommen worden verpulverd Dezelfde logica wordt nu door de EU en het IMF ingezet tegen Cyprus. Om de banken te redden, moeten we de Cypriotische economie vernietigen. Daar komt het steunprogramma waar Cyprus onder intimiderende druk mee heeft ingestemd feitelijk op neer. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Hoe je oorlogen stopt (1): motieven VS voor Irak-oorlog (b)

zondag 24 maart 2013

Vervolg van  “Hoe je oorlogen stopt (1): motieven VS voor Irak-oorlog (a)”

Welnu, de VS had overwicht over Saoedi-Arabië en de Golfstaten, met hun enorme olievoorraden. De VS had invloed tot een aantal Centraal-Aziatische – en Kaukasus-staten. Maar de VS was niet de baas over Iran, en ook niet over Irak Lukte het haar echter om in die landen een pro-Amerikaans regime neer te zetten en de dwarsliggende machthebbers te verdrijven, dan zou de VS daarmee zo ongeveer alle belangrijke olievoorraden in haar greep hebben, en de voorwaarden waaronder Japan en Europa olie konden krijgen vrijwel dicteren. Dat is strategische macht. Als de VS ook nog greep op toevoerroutes, trajecten voor pijpleidingen en dergelijke, kon verwerven, dan zou die macht helemaal groot worden. Daar zien een motief voor de Amerikaanse bezetting van Afghanistan. Allerlei trajecten om olie uit Centraal-Azië naar Westerse klanten te krijgen, lopen immers door dat land. Afghanistan als doorvoerroute en Irak als olieleverancier: samen vormden ze een strategisch doelwit voor het Witte Huis. Deze afweging speelt ook in een volgende dreigende Amerikaanse oorlog: die tegen Iran. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Hoe je oorlogen stopt (1): motieven VS voor Irak-oorlog (a)

zaterdag 23 maart 2013

Oorlogen zijn pogingen van heersers om gewapenderhand, buitende landsgrenzen, belangen van die heersers te behartigen. Dat inzicht hebben we nodig om uit de vinden hoe we heersers van hun oorlogsvoornemens af kunnen houden. Er achter komen wat de belangen achter een oorlog zijn, is van levensbelang. In de Irak-oorlog waren die belangen voor de VS en haar bondgenoten aanzienlijk. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Vredesbeweging tegen Irak-oorlog (5): nogmaals over illusies en meer

donderdag 21 maart 2003

De Irak-oorlog – 10 jaar geleden net begonnen – werd al in haar aanloop beantwoord met een enorm omvangrijke golf van protest. De vredesbeweging tegen die oorlog slaagde er echter niet in om de oorlog te blokkeren of stopzetting ervan af te dwingen. Waarom faalde de gigantische protestgolf van 2002-2003 in haar hoofddoel? In de allereerste plaats omdat het een protestgolf bleef, en niet doorzette naar daadwerkelijk verzet. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Cyprus: volgende ronde kredietcrisis

woensdag 20 maart 2013

Onderstaand artikel schreef ik voor de website van Doorbraak. Daar staat het inmiddels al.

Het is tijd voor een nieuw rondje crisis. Net in een tijd dat we nu en dan lazen dat het dieptepunt in de economische crisis achter de rug was, dat er tekenen van herstel zijn, dat bijvoorbeeld Griekenland het ergste wellicht bijna achter de rug heeft. Wordt de bankencrisis in Cyprus acuut. De EU sleutelde weliswaar een steunprogramma in elkaar om banken te redden. Maar dat programma vergrootte de paniek, en werd ook nog eens door het parlement van Cyprus afgewezen. Nu lezen we over oplaaiende crisisdreiging in andere Zuid-Europese staten. Niemand weet waar het heengaat, maar de paniek is terug. Intussen heeft zowel de crisis in Cyprus als de poging tot crisisbeheersing die er op wordt losgelaten opvallende, dreigende kanten. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Vredesbeweging tegen Irak-oorlog (4): aanvulling, toelichting en meer

dinsdag 19 maart 2013

De Amerikaans-Britse aanval op Irak begon deze week tien jaar geleden, en ging gepaard met een golf van protest. Daarmee kende het begin van de Irak-oorlog ook een tweede hoogtepunt van de vredesbeweging die zich daartegen keerde. Zoals ik eerder betoogde, slaagde die vredesbeweging er niet in de oorlog te voorkomen of een vroegtijdig einde ervan af te dwingen. De beweging ontplooide niet de kracht die nodig zou zijn geweest om oorlogsleiders en de krachten daarachter te dwingen om van hun voornemens af te zien, en al helemaal niet om de uitvoering effectief te dwarsbomen. Een deel van de reden ligt in het soort inzichten en standpunten die binnen de vredesbeweging domineerde, inzichten die ik samenvatte onder het etiket ‘democratische illusie’. Uit enkele Facebook-reacties maak ik op dat het nut heeft om nader in te gaan op wat ik in mijn vorige stuk wel en niet bedoelde. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Open Dag Vluchthuis met optredentje – indrukken, speellijst, oproep volgende actie

zondag 17 maart 2013

Afgelopen zondagmiddag was ik in Den Haag, als bezoeker en deelnemer aan een Open Dag  in de Sacramentskerk, die al sinds een paar maanden Vluchthuis (1) is. Sinds januari verblijft daar een groep vluchtelingen die protesteren tegen dreigende uitzetting en een verblijfsvergunning willen. Het is één van de vele acties die de afgelopen zestien maanden de zaak van met name uitgeprocedeerde vluchtelingen nadrukkelijk en niet zonder succes onder de aandacht hebben proberen te krijgen. Concreet resultaat – in de vorm van concreet verblijfsrecht – is er niet. Aandacht wel, en dat kan een opstap zijn naar meer. In dat kader was de Open Dag van vandaag waardevol. Ik was er niet slechts als solidaire bezoeker, maar ik had de eer er een optreden te mogen doen. Dat deed ik graag. Hier wat indrukken – en een oproep. Read the rest of this entry »

,

No Comments