Archive for May, 2014

Hoger beroep Joke Kaviaar: lichtere uitspraak, gevaar blijft

donderdag 29 mei 2014

Het hoger beroep in de rechtszaak die de staat wegens opruiing tegen Joke Kaviaar had aangespannen, is met een curieuze uitspraak afgelopen: twee maanden voorwaardelijk, in plaats van de vier maanden on voorwaardelijk bij de rechtszaak in eerste instantie. De uitspraak blijft naar, want het blijft een aanval op de vrijheid om keiharde, noodzakelijke kritiek op overheidsbeleid uit te kunnen oefenen. Maar de uitspraak is bepaald geen doorslaand succes voor een Openbaar Ministerie (OM) dat had ingezet op maar liefst zes maanden onvoorwaardelijk. En waar een bruut OM een tikje op de vingers krijgt van een gerechtshof, is enig leedvermaak zeer gepast. Intussen gaat de strijd door.

Read the rest of this entry »

4 Comments

Verrechtsing, vermeend en reëel

donderdag 22 mei 2014

Verrechtsing is een begrip dat ter linkerzijde al sinds jaar en dag gehanteerd wordt, te pas en ook vaak te onpas. Het idee is dat de maatschappij steeds rechtser wordt, dat rechtse waarden en opvattingen, normen en waarden dominant zijn geworden. Ten dele is dat onmiskenbaar het geval.Maar vaak worden zaken als symptoom voor die verrechtsing gezien die dat niet echt zijn, terwijl agressief oprukkende rechtse opvattingen nog altijd te weinig wordt gesignaleerd en weersproken. Zo onderschatten we nog nog steeds aanzienlijke kracht van de weerbaarheid van onderop, maar weten we tegelijk ernstige bedreigingen ervan te weinig onder ogen zien.

Read the rest of this entry »

1 Comment

Politici zaaien giftige paniek rond vluchtelingen

Zondag 18 mei 2014

Teeven, Rutte en Wilders voerden weer eens een smerig politiek stuk theater op. Enorme aantallen mensen die asiel komen aanvragen, ontwrichting van de maatschappij, wijzen naar mensensmokkelaars als oorzaak, roepen om hardere maatregelen, beloftes van marechausseepatrouilles om de overstroming van vluchtelingen te keren. Zo raakt het politieke klimaat weer verder vergiftigd, zo kan de PVV verder scoren, zo kan de opbouw van de infrastructuur van controle, uitsluiting, insluiting, opsluiting en deportatie van extra ‘urgentie’ en legitimatie worden voorzien. Relevante feiten blijven uit beeld. Dat blijft zo als het aan politici ligt, en aan de gemiddelde journalist voor wie het stellen van echt kritische vragen bijna net zo raar is als het serieus beantwoorden ervan door de gemiddelde politicus. Aan politiek en gevestigde journalistiek laten we dat dus beter maar niet over.

Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Orwell en de economie: meevaller als tegenvaller

vrijdag 16 mei 2014

‘De economie’ heet een wetenschap, maar is in werkelijkheid een absurdistisch woordenspel. Dat blijkt vooral uit het gegoochel met de woorden ‘meevallers’, ‘tegenvallers’, ‘groei’ en ‘krimp’. Immers, je zou denken dat meevallers en groei positief zijn, terwijl tegenvallers en krimp duiden op slecht nieuws. Zet het maar uit je hoofd, dat verband.

Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Eerdmans, veiligheid en dierenwelzijn

vrijdag 9 mei 2014

Nee, ik was niet van plan grote stukken te gaan schrijven, ik ben even in medische retraite 🙂 Maar dit is te fraai om te laten lopen: Leefbaar Rotterdam is weer losgebroken uit zijn hok, en mag haar experiment met het instellen van een plaatselijke politiestaat in Rotterdam hervatten. Het CDA levert voor deze constructie een collaborateur, D66 zelfs twee, naast de drie wetgevers die Eerdmans’ ordetroepen naar voren schoven. Niks gedogen, zoals de PVV landelijk tussen 2010 en 2012. Niks meeregeren aan de rand. Gewoon snoeihard radicaal rechts in de kern van het stadsbestuur, vier semi-geestverwanten van Geert Wilders, alleen tactisch wat slimmer dan die PVV. Antifascisten schieten – terecht – wel voor minder in de alarmtoestand. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

1 Mei: bemoedigende, pittige acties

zaterdag 3 mei 2014

De Een Mei-traditie vertoont dit jaar tekenen van hardnekkige overlevingsdrang, met hier en daar stapjes vooruit. Er was actie in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Tilburg en hier en daar elders. Over Tilburg heb ik het al gehad. Over andere plaatsen nog niet. Bij deze.

Read the rest of this entry »

No Comments

Tilburg: met plezier 1 mei gevierd

vrijdag 2 mei 2014

1 Mei is in Tilburg kleinschalig, levendig en zeer plezierig verlopen. Er was actie, en vervolgens was er lezing, discussie, een lied en een voordracht. Het was, na een soortgelijke viering in 2013, wederom een bescheiden succes.

Read the rest of this entry »

, ,

No Comments