Archive for September, 2019

Klimaatstaking: meer dan een grote klimaatdemonstratie

maandag 23 september 2019

Onderstaand artikel schreef ik vorige week voor Konfrontatie, waar het intussen is verschenen.(1) Wegens vakantie kwam het nog niet tot plaatsing alhied. Bij deze, op de valreep enkele dagen voor de grote klimaatstaking, alsnog.

Noot:

(1) Hier: http://konfrontatie.nl/blog/klimaatstaking-meer-dan-een-grote-klimaatdemonstratie

Klimaatstaking: meer dan een grote klimaatdemonstratie

Het zal geen nieuws zijn voor vaste Konfrontatie-lezers: 27 september wordt de dag van de wereldwijde Klimaatstaking. In Nederland is er voor die gelegenheid een demonstratie in Den Haag. Verzamelplek: Koekamp. Laten we er op zijn minst voor zorgen dat die verzamelplek veel en veel te klein blijkt voor de menigte klimaatdemonstranten. Er is alleen een vraagje dat bij deze klimaatstaking af en toe door mijn hoofd speelt. Klimaatstaking? Gaat er daadwerkelijk gestaakt worden? Daar vallen enkele dingen over te zeggen.

Het allerbelangrijkste: het is te hópen dat er gestaakt wordt! Een staking voor het klimaat is om twee redenen van grote waarde. In de eerste plaats: staken betekent de gang van zaken, het alledaagse leven, ontregelen. Die ontregeling, de ontwrichting van het openbare leven die ermee kan worden bereikt, past helemaal bij het alarm slaan dat zo hard nodig is als we nog enigszins op tijd tot drastisch ingrijpen willen komen. De klimaatramp ontwricht onze levens – binnenkort, en op steeds meer plekken nu al. Ontwrichting van business as usual is daarop een hoognodige reactie. Het demonstreert de urgentie, het gevoel dat er echt iets drastisch dient te gebeuren.

In de tweede plaats: staken raakt die machten die bij uitstek verantwoordelijk zijn voor de klimaatramp: klimaatontwrichtende bedrijven en bedrijfstakken. Het is wegens winstbejag van ondernemers – mijnbedrijven, auto-industrie, agrarische ondernemers, vliegmaatschappijen – dat fossiele brandstoffen worden verstookt, bossen worden gekapt en verbrand, methaan en ander broeikasgas de lucht in wordt gestuurd. Meer broeikasgas wegens uitstoot; minder opslag van broeikasgas wegens de sloop van bossen. De activiteiten van bedrijven zorgen voor die tweevoudige destructie. De dwangmatige, door winstbejag en concurrentie aangejaagde eindeloze productiegroei zorgt ervoor dat het effect van relatieve energiebesparing en de invoering van relatief schone technieken ongedaan wordt gemaakt: je kunt wel twee keer zo schone auto’s produceren, als je er twee keer zoveel maakt ben je qua uitstoot nog even ver. Alleen de files zijn nog wat langer geworden.

Het zijn dus kapitalistische bedrijven, en de werking van het kapitalisme zelf, die het klimaat rampzalig ontregelen. Wat is er dan logischer dan die bedrijven en dat kapitalisme zelf, platgooien door het werk neer te leggen? Staken dus! Een volledig gerechtvaardigde actie, waarmee de urgentie van de klimaatcrisis wordt gedemonstreerd en tegelijk zeer belangrijke veroorzakers van die ramp bestreden worden op hun zwakke plek: ze kunnen niets zonder hun personeel, hun winst wordt immers uit het werk van hun personeel gepompt.

Een klimaatstaking nodig vinden is één ding. Een klimaatstaking van de grond krijgen is nog wel iets anders. Als je een demonstratie wil, dan kun je daar mensen heen krijgen door effectief oproepen te verspreiden. Maar een oproep ‘ga staken!’ haalt op zich weinig uit als je zoiets niet praktisch organiseert. En staken is ook niet hetzelfde als een vrije dag opnemen om naar een demonstratie te gaan. Een vrije dag opnemen gaat ten koste van je eigen vrije dagen. Echt staken gaat ten koste van arbeidstijd die anders de baas ten goede komt. Je pakt geen dag af van jezelf, je pakt een dag winstmaken af van de baas. Dat is niet zonder risico, want de baas gaat dat niet leuk vinden.

Steun van een vakbond kan dan helpen. Maar die steun geeft z’n vakbond ook een greep op personeelsleden die actie willen doen. Steun van collega’s aan elkaar, oftewel solidariteit op de werkplek, is moeilijker maar ook veel waardevoller. Steun en solidariteit van mensen die zelf niet kunnen staken (omdat ze geen baan hebben, of omdat de riciso’s te hoog zijn) aan diegenen die wel staken, maakt het voor stakers ook iets makkelijker om hun nek uit te steken en vol te houden. Ons belangrijkste wapen is niet de vakbond. Ons belangrijkste wapen is de solidariteit, waar de vakbond slechts een bureaucratisch inperkende vormgeving van is.

In een aantal landen zetten vakbonden zich voor de Klimaatstaking in. Dat gaat dus vaak top-down, superbureaucratisch, met vakbondsbestuurders die bepalen of, wanneer en hoe er gestaakt wordt. Eigen inbreng van arbeiders is veelal sterk ingeperkt. Maar waar een vakbond zich achter de klimaatstaking schaart, wordt het wel makkelijker om collega’s over te halen om daadwerkelijk te staken. In de Verenigde Staten zijn er al vakbonden die de Klimaatstaking steunen. Dat helpt. Maar het belangrijkste werk zal ook dan gedaan dienen te worden door arbeiders zèlf. Een vakbondsoproep is een handvat, geen garantie voor succes.

In Nederland ontbreekt zelfs dat handvat. De FNV ondersteunt steunt weliswaar de klimaatdemonstratie van 27 september, zo is in een nieuwsbericht van 9 september te lezen. Maar van een stakingsoproep is op de website van de vakbondsfederatie geen spoor te bekennen. Of er gestaakt wordt, gaat daarmee afhangen van de creativiteit en vastberadenheid van potentiële stakers zelf. Zijn mensen bezig de oproep te verspreiden bínnen bedrijven en instellingen? Zijn collega’s in bedrijven en instellingen gericht en aanhoudend bezig om elkaar te vinden, zodat ze op 27 september samen het werk neer kunnen leggen en als groep naar de grote demonstratie komen? Vormen zulke mensen netwerken, bundelen ze hun krachten, in en via de vakbond maar vooral ook daarbuiten?

Het zal niet meevallen, maar zonder zulke voorbereiding is de kans op een serieuze stakingsactie erg gering. Terwijl zulke stakingsactie zo’n enorme versteviging van de klimaatstrijd kan betekenen. Voor de komende klimaatstaking is het misschien aan de late kant, maar er komen hopelijk meer klimaatstakingen. Lange-termijn-voorbereiding en organisatie van arbeiders die ook op hun werkplek tegen de klimaatramp willen vechten, is voor het succes daarvan onontbeerlijk.

Peter Storm

No Comments

Gedonder van onder, 16 september 2019 – Hong Kong, Frankrijk, en waar is de vredesbeweging?

maandag 16 september 2019

Gedonder van onder, 16 september 2019 – VS bedreigt Iran, verkeerde afslag Hong Kong, Gele Hesjes terug in Frankrijk

Er is opeens weer alle reden hebben om elk moment een aanval van de VS op Iran te verwachten. Dat gevaar leek eventjes weg te ebben nadat Trump zich ontdaan had van zijn bloeddorstige veiligheidsadviseur John Bolton. Maar ook zonder die oorlogsstoker geeft de VS graag Iran de schuld van alles, van slecht weer tot en met dalende beurskoersen. In dit geval is een drone-aanval op Saoedisch oliebedrijf Aramco de aanleiding.

De Houthi-beweging – die in de oorlog in Jemen vecht tegen Saoedi-Arabië en haar bondgenoten – heeft die aanval opgeëist. De VS beweert dat Iran achter de aanval zit. Ja, Iran steunt die Houthi’s. Maar dat is natuurlijk geen enkel bewijs, en de satellietbeelden waar de VS mee wappert zijn dat net zo min als de fameuze Powerpoint-presentatie van Colin Powell dat in de aanloop naar de Irak-oorlog was. Maar om een grote oorlog te lanceren, heeft de VS natuurlijk ook helemaal geen bewijs nodig. Dat wisten we al. Trump laat intussen weten dat de VS er he-le-maal klaar voor is.(1)

Het zou heel goed weer blufpoker kunnen zijn, Trump is daar bedreven in, zij het waarschijnlijk min of meer per ongeluk. Maar het zou ook heel goed verder uit de hand kunnen lopen. Een klemmende vraag in dit verband: waar is de vredesbeweging?! Waar zijn de mensen die dit soort agressie verwerpen, die deze verwerping omzetten in actie, en daarbij niet in de val trappen dat ze steun gaan verlenen aan de Iraanse staat, het andere kamp in deze dreigende oorlog?

Hong Kong

Intussen gaat de enige oorlog waar echt een kant in valt te kiezen grensoverschrijdend door: de oorlog van onder tegen boven, de oorlog tussen de klassen in de breedste zin van het woord. Maar dat gebeurt vaak in zeer verwrongen vorm. Arbeiders staan tegenover kapitalisten en hun staat, maar leunen darabij op andere staten. En in protesten doen ook grote aantallen mensen mee die helemaal niet aan de onderkant van de maatschapij zitten en dus helemaal geen consistente bondgenoten in de klassenoorlog zijn. Een voorbeeld van zo’n heksenbrouwsel zien we in Hong Kong. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Gedonder van onder, 10 september 2019 – Hong Kong en Jordanië

dinsdag 10 september 2019

Gedonder van onder – strijdkroniekje. 10 september 2019 – Hong Kong en Jordanië.

Hong Kong…

De eerste dagen van september brachten opvallende ontwikkelingen in de opstand in Hong Kong die nu al maanden duurt. Even als aanloopje: in juni kwamen omvangrijke protesten op gang vanwege een uitleveringswet die het bestuur van Hong Kong wilde doorvoeren, Die wet zou het mogelijk maken om mensen in Hong Kong wegens vergrijpen over te dragen aan de autoriteiten van China. Daar is van rechtsbescherming weinig tot geen sprake: beschuldigd betekent daar al vrijwel veroordeeld. Te vrezen viel dat dissidenten, oppositionele activisten en critici van het Chinese staatsgezag op deze manier overgeleverd zouden kunnen worden aan de repressie van precies dat staatsgezag. Mensen in Hong Kong zagen de relatief ruime rechten en vrijheden die in Hong Kong nog bestonden, in gevaar komen. Ze gingen protesteren, al snel met honderdduizenden tegelijk. Ik schreef er op 17 augustus al uitvoerig over.(1) Read the rest of this entry »

No Comments