Archive for October, 2012

Kapers in en om Syrië

woensdag 31 oktober 2012

Hillary Clinton, minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, heeft gesproken.  Het onderwerp was de Syrische opstand, en dit is wat ze zei: “Er zijn verontrustende berichten over extremisten die Syrië binnenkomen en proberen een legitieme revolutie tegen een onderdrukkend regime over te nemen voor hun eigen doeleinden.” Ze waarschuwde “tegen pogingen van Syrische extremisten de Syrische revolutie te kapen.” De kop van het niewsberichtje: “Oppassen voor kaping Syrische revolutie’”. Wrang is het. Maar ook wel een beetje lachwekkend. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Regeerakkoord, roofakkoord

dinsdag 30 oktober 2012

Dat ging lekker snel he? Die kabinetsformatie met alles erop en eraan? Alleen een staatsgreep gaat nog sneller. Maar waarom nare publiciteit en vervelende rapporten van Amnesty en Human Rights Watch riskeren in een strijd tegen een vrijwel ongewapende – zij het erg talrijke – vijand? Waarom tanks en doodseskaders inzetten, als je als ondernemersklasse de beschikking hebt over de PvdA om vluchtelingen en migranten, werkenden en baanlozen en studenten, uit te kleden en de duimschroeven verder aan te draaien? Er ligt een regeerakkoord dat ‘nivellering’ brengt, herverdeling van lage naar hogere inkomens. De beeldvorming is misleidend, en achter de waarheid van dat nivelleringsverhaal gaat een andere waarheid schuil: die van frontale aanvallen op het levenspeil en de vrijheid van miljoenen mensen, en van een grote overheveling van miljarden euro van relatief arm naar superrijk. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

N14 Europese actiedag krijgt vaart

zondag 28 oktober 2012

De vooruitzichten voor een serieuze Europese algemene staking, of minstens een actiedag die een flink eind in die richting komt, worden steeds beter. In vijf landen h hebben vakbonden al tot stakingen besloten. In zeker drie andere landen gaan er relatief pittige oproepen tot actie rond En ook in Nederland gonst er iets. Niet genoeg, we zullen het vuurtje flink moeten aanblazen, wil er ook hier iets substantieels van de grond komen. Maar het begin is er, en er zijn nog meer dan twee volle weken te aan. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Dreaming of a Black Christmas – muzikale kerst met kritische knipoog

zondag 28 oktober 2012

Kerst heeft zo zijn voors en zijn tegens. Familiebezoek, leuk of anderszins; dierbaren om je heen, of juist niet; sfeer, al dan niet van plastic; dromen van vrede op aarde, in de mensen een welbehagen, oprecht of als marketingtruc; en meer van dat fraais. Om dit alles met een knipoog en wat zwavelzuur kracht bij te zetten, wil ik in december een reeks kleinschalige alternatieve kerstconcerten geven. Kerst, maar dan anders. Dreaming of a black Christmas, een vleugje anarchie in en om de kribbe, zoiets. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Huiveringwekkend – indrukken van actie Gilze

zaterdag 27 oktober 2012

Dat was een huiveringwekkende ervaring in Gezinslocatie Gilze, ondanks de stralende zon. Ik heb het over een actie die we voerden, als onderdeel van de actiedag die vanuit het No Border Netwerk was opgezet. Met die actiedag werd de Schipholbrand die in2005 n het detentiecentrum aldaar plaatsvond en waarbij 11 mensen omkwamen, herdacht. Met de actiedag keerden mensen zich tegelijk tegen het opsluiten van vluchtelingen mensen zonder verblijspapieren, mensen die nog in de procedure zaten en eindeloos moesten wachten mensen wiens aavraag al is afgewezen en die vastzitten om ze uit te zetten of tot ‘vrijwillig’ vertrek te bewegen. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Geen dwangarbeid in ruil voor uitkering!

vrijdag 26 oktober 2012

Ooit was het simpel. Toen was er een sociale zekerheid, en die dekte inkomensverlies als je geen betaald werk had. Ziek? Ziekengeld. Wegens gezondheidsreden niet of onvoldoende tot betaalde arbeid in staat? Uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Wegens chronische beperking geen plek op de arbeidsmarkt van jongs af an? Wajong. Boven de 65 jaar? AOW, eventueel aangevuld met pensioen. Ontslagen, of er niet in geslaagd betaald werk te vinden? WW, en als dat is afgelopen is, altijd nog Bijstand. Het was geen heel rechtvaardig systeem, van utkeringen is vaak nauwelijks rond te komen, en de controles of je wel aan bijbehorende voorwaarden voldeed, waren en zijn systematisch vernederend, disciplinerend, repressie. Maar als je geen werk had, kreeg je geld. Als je boven de 65 jaar was, kreeg je geld. Punt. Puur het feit dat je geen baan vond of een bepaalde leeftijd had bereikt of ziek genoeg was, gaf je recht op een uitkering. Dat stelsel van sociale zekerheid is echter verleden tijd. Het gaat steeds meer richting werken voor je uitkering – terwijl het idee nu juist was dat je die uitkering omdat je niet kón werken. Dat idee gaat kwaadaardig op de helling. Read the rest of this entry »

, , , ,

1 Comment

Syrië: humanitaire ramp, voorwendsel voor interventie

donderdag 25 oktober 2012

Onderstaand artikel schreef ik voor de Doorbraak, waar je het al kunt lezen.

De strijd in Syrië brengt een enorme menselijke catastrofe met zich mee. Doden, gewonden getraumatiseerde mensen, dakloos geworden mensen, hongerige en zieke mensen zonder verzorging, mensen op de vlucht. Die mensen worden vervolgens speelbal van machten die het Syrische conflict voor eigen politiek gewin misbruiken, als ze al niet gewoon worden bejegend als een vorm van overlast die zoveel mogelijk binnen de perken moet worden gehouden. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Optreden op Anarchistisch Filmfestival, 21 oktober 2012

donderdag 25 oktober 2012

Afgelopen zondag deed ik een optreden in de foyer van Filmhuis Cavia, als onderdeel van het Anarchistisch Filmfestival Amsterdam dat daar door de Anarchistische Groep Amsterdam(AGA) en het filmhuis op poten was gezet, en waar het erg gezellig en leerzaam toeging. Hieronder een overzicht van wat ik heb gespeeld, met een aantal verwijzingen naar tekst en video-opnames van versies van anderen. Read the rest of this entry »

,

No Comments

European-wide general strike November 14 – how real? how relevant?

Monday, 20 October, 2012

In at least four countries, there will be a general strike on November 14. There are calls to turn it into a European general strike. What to make of the idea, how to operate most fruitfully in connection to these and similar initiatives, is the subject of this article (written for my Libcom blog)

November 14 will – at the very least – see strike action against austerity in four European countries: Spain, Portugal, Greece and Cyprus. (1) There is the potential of much, much more, and people from very diverse backgrounds are working in the direction of en Europe-wide general strike on that day. Does it make sense? How can we contribute in such ways that N14 – as the date is beginning to be called – can become much more than yet another mostly symbolic action such as we have been seeing many times already? Read the rest of this entry »

,

No Comments

Europese stakingsdag op 14 november in wording – hoe ook in Nederland?

zondag 21 oktober 2012

Zo, hoogste tijd om in actie te komen, en nu ook op Europese schaal. In land na land scherpt het bezuinigingsbeleid zich aan. In land na land protesteren mensen, soms braaf zoals gisteren in Groot-Brittannië, soms heftig zoals afgelopen woensdag in Griekenland. In Nederland is het veel te rustig, terwijl uit de formatiebesprekingen al meerdere dreigende aanslagen op het levenspeil van mensen zijn gelekt. Die rust dient verstoord te worden, door actie. Daarvoor is er inmiddels een handvat: een oproep van de Europese Vakbonds Confederatie ETUC voor een internationale actiedag op 14 november tegen bezuinigingsbeleid, “met inbegrip van stakingen, demonstraties, manifestaties en andere acties.” Het heet geen Europese algemene staking. Maar het valt wel degelijk te gebruiken als hefboom in die richting. Iemand is dan ook al zo vrij geweest om een algemene stakingsoproep op Facebook te gooien, in zes talen. 4248 minsen doen al meen, 563 misschien – en 63.769 mensen zijn al uitgenodigd. Zou het vleugels krijgen, en tot grote en felle actie helpen leiden? Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment