Archive for October, 2013

De prachtige nalatenschap van Lou Reed

maandag 28 oktober 2013

En toen was Lou Reed dood, na een leven van 71 jaar waarin hij een spoor van opmerkelijke muziek heeft nagelaten. Lang niet alles doet me evenveel. Maar bij het beluisteren van juist ook zijn oude werk valt op hoe fris, hoe modern het vaak klinkt. Misschien is tijdloos wel een beter woord. En bij beluistering van allerlei latere muziek, new wave uit de jaren zeventig bijvoorbeeld, blijkt ook nog eens hoe groot de invloed op de ontwikkeling van de rockmuziek hij is geweest. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

‘Feestje’ op Malieveld, ruzietie rond pietitie

zondag 27 oktober 2013

Gezellig was het op het Malieveld, waar afgelopen zaterdag meerdere honderden mensen betoogden, voor Zwarte Piet als deel van het Sinterklaasfeest, en tegen de VN. Gezellig was het, als je de gangbare berichtgeving accepteert tenminste. In werkelijkheid werd de actie gekenmerkt door hatelijkheid en een ondertoon van agressie. Als dit de manier is om voor de traditie van een ‘onschuldig kinderfeest’ op te komen, staat ons nog wat te wachten. Read the rest of this entry »

, , ,

4 Comments

De strijd rond Zwarte Piet (2): page, schelm, slaaf en knecht

zaterdag 26 oktober 2013

Er worden door verdedigers van de traditie ook een aantal historische argumenten aangevoerd, die aannemelijk moeten maken dat Sinterklaas oorspronkelijk geen slavenhouder was en Zwarte Piet geen knecht. Voor we iets meer over die historische achtergronden ingaan, eerst dit. De kritiek van tegenstanders is niet dat Sinterklaas letterlijk een gemene slavenhouder was die voorzien van een leger slaven Amsterdam binnenvaart. De kritiek gaat om de beeldvorming die ik eerder benoemde: wit wijs, volwassen, hoog te paard en de baas; zwart, dom en/of onvolwassen, en knecht. De kritiek is dat het hier een systematische karikatuur van zwarte mensen betreft. Aantonen dat de verre voorloper van de Sint geen slavenhouder was, weerlegt noch die racistische beeldvorming, noch het racistische effect ervan, en is dus niet erg ter zake. De kern van de kritiek is niet geschiedkundig, maar moreel-politiek. Het gaat niet om wat er gebeurde ten tijde van de bisschop van Myra. Het gaat om wat het Zwarte Piet-gebeuren nu uitstraalt, en om het discriminerende en daardoor kwetsende effect dat dit nu heeft. Toch is de vraag naar de herkomst van dat beeld van belang. Als het waar is dat de traditie oude wortels heeft die niets met racisme en slavernij te maken hebben, hoe is dat racisme er dan zo overduidelijk wel ingeslopen? Read the rest of this entry »

, , , ,

1 Comment

De strijd rond Zwarte Piet (1): demagogie, drogredeneringen, dreigementen

vrijdag 25 oktober 2013

De controverse tussen antiracistische tegenstanders van de Zwarte Piet-traditie en haar furieuze verdedigers heeft afgelopen dagen een griezelige wending gekregen. Woensdag werd bekend dat een Sinterklaasviering waar als tegemoetkoming aan bezwaren: gekleurde, niet enkel zwarte, pieten zouden meedoen, van dat voornemen is teruggekomen. De reden: “Doodsbedreigingen“. De organisatie wilde het risico niet nemen dat er echt iets ergs zou gebeuren, en houdt het nu ‘gewoon’ bij Zwarte Pieten. Daarmee hebben mensen die kennelijk van zelfs geen bescheiden verandering in de traditie willen weten, hun zin eventjes gekregen – met platte intimidatie als middel. Organisatoren werden zelfs voor NSB-er en dergelijke uitgemaakt. Maar wie staat n nu eigenlijk in de traditie van die nazi-club? Degene die rekening wil houden met antiracistische bezwaren, door een Zwarte Piet in te ruilen voor een groene? Of degene die dit door bedreiging tracht te verhinderen? Read the rest of this entry »

,

No Comments

Politiek-correct gezeur

woensdag 23 oktober 2013

Onderstaand artikel schreef ik voor de website van Doorbraak. Daar is het al te lezen, geïllustreerd en geredigeerd en wel.

Wat een gezeur. Er zitten toch geen kwade bedoelingen achter? Het is een onschuldige traditie. En hebben mensen niet wat beters te doen dan roet in het eten te gooien en het plezier van mensen te bederven met hun politiek-correcte bezwaren? Dat is, kort samengevat, de reactie van veel mensen die niet willen dat Zwarte Piet als deel van het Sinterklaasfeest ter discussie wordt gezet. Het is echter ook een samenvatting van soortgelijke reacties in een soortgelijke controverse in de Verenigde Staten. Daar gaat het om de naam en mascotte van een sportclub waartegen Native Americans – ‘Indianen’ – en hun bondgenoten al decennia lang stelling nemen. Read the rest of this entry »

, , , , ,

1 Comment

Rechtsgevoel en rechts gevoel

vrijdag 18 oktober 2013

Onderstaande column schreef ik voor de website van de Autonomen Den Haag, waar het stuk – met op een enkele plek een miniem verschil – al te lezen is.

Staatssecretaris van Detentie Fred Teeven heeft besloten dat Volkert van der G. geen proefverlof krijgt. Er zijn mensen die hier iets goeds in zullen zien. Zij zien hun rechtsgevoel wellicht bevestigd. Rechtsgevoel? Het is veeleer een rechts gevoel waaraan Teeven tegemoet is gekomen. Niet het recht, maar rechts en extreem rechts hebben in deze zaak een overwinning geboekt. Deze werkt haar schaduw vooruit, nu komend jaar vrijlating van Van der G. aan de orde komt. Dat vooruitzicht zal ongetwijfeld opnieuw begroet worden met als rechtsgevoel vermomde wraaklust. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Parijs: scholierenopstand tegen deportaties

vrijdag 18 oktober 2013

Scholieren zijn afgelopen dag in Parijs aan het demonstreren geslagen uit woede tegen de deportatie van een vijftienjarige vrouwelijke medescholier, een Roma. Zij werd uitgezet nadat de asielaanvraag van haar gezin werd afgewezen. Ouders en andere gezinsleden zijn ook gedeporteerd. Ook een Armeense jongeman werd gedeporteerd, en ook dat droeg aan de boosheid bij. Read the rest of this entry »

,

3 Comments

Zwarte Piet-traditie dekt aftocht met rammelende redeneringen

donderdag 17 oktober 2013

Op de hoorzitting waar over het bezwaar tegen de intocht van Sinterklaas werd gesproken, werd duidelijk hoe veel terrein degenen die bezwaar maken tegen Zwarte Piet als onderdeel vanhet Sinterklaasfeest al hebben gewonnen. In een nog o kortgeleden vrijwel onaantastbare traditie zijn grote bressen geslagen. Tegelijk wordt deze week – en ook vandaag – duidelijk hoe groot en fel de weerstand tegen toch maar een s bescheiden verandering in de goede richting is en zal zijn. De strijd tegen de Zwarte-Piet-traditie en tegen het ermee verknoopte racisme gaat door. Maar een overwinning op dat racisme is in korte tijd een stuk minder ondenkbaar geworden. Read the rest of this entry »

, ,

9 Comments

Zwarte Piet en zwart verdriet

zondag 13 oktober 2013

We beleven momenteel een heuse Zwarte Piet-discussie. Ja, dat gebeurde eerdere jaren ook wel. Maar dit jaar reikt de discussie tot diep in de maatschappelijke en publicitaire hoofdstroom. Het standpunt dat de rol van Zwarte Pieten in het Sinterklaasfeest racistische beeldvorming betekent en bevestigt op basis van aan slavernij ontleende rolverdeling tussen witte baas en zwarte knecht, wint terrein, of wordt op zijn minst in veel bredere kring vernomen. Mooi zo. Read the rest of this entry »

, ,

3 Comments

Oorlog Tegen Dassen op het Britse platteland

woensdag 9 oktober 2013

Af en toe zag ik de laatste tijd in media koppen langskomen over een ‘badger cull’, oftewel het ‘ruimen’ van dassen. Ik vond het frappant: volgens mij is de das een tamelijk zeldzaam dier, maar er was blijkbaar sprake van overlast. Ik schonk er verder niet veel aandacht aan, er was altijd wel iets anders om me drukker over te maken. Maar nu doe ik dat dus toch maar een keertje wel. Het is een raar en best akelig verhaal. Read the rest of this entry »

,

No Comments