Archive for category Vakbeweging

Eén zaterdag, twee demonstraties – een dubbele terugblik

dinsdag 13 oktober 2015

De hectische zondag van anti-Pegida-acties kwam na een al eveneens drukke actiezaterdag. Eerst demonstreerde honderden, mogelijk een duizendtal mensen voor de afschaffing van het jeugdloon, vervolgens betoogden duizenden mensen tegen het investeerdersverdrag TTIP. Beide acties waren de moeite waard, en over beide valt nog wel iets te vertellen. Bij deze dus… Read the rest of this entry »

,

No Comments

FNV-actie Tilburg “Stop werken zonder loon”: verslag

vrijdag 7 november 2014

Met opgewekt gemoed ben ik naar huis gelopen na de levendige actie “Stop werken zonder loon”  die de FNV op touw had gezet en waar ik aan deel heb genomen. Het was een protest tegen het opleggen van werk aan uitkeringsgerechtigden zonder daar loon en arbeidsrechten aan te verbinden. Feitelijk ging het dus om een protest tegen dwangarbeid. De actie was levendig, met een zeventigtal overwegend lekker strijdlustige mensen. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Grote boze betoging van belang tegen bezuinigingsbeleid in België

vrijdag 7 november 2014

Boosheid in België, in Brussel en in al die plaatsen van waaruit mensen naar de hoofdstad waren getrokken om te betogen tegen het bezuinigingsbeleid van de nieuwe rechtse regering. Ja, de actie bracht rellen met zich mee, en ontmoette grof politiegeweld. Media vonden dát het belangrijkste om te beklemtonen. Maar het grootste belang van de zesde november 2014 lag niet daar. Het grootste belang lag in de boodschap van de actie, de omvang en de dynamiek waar de demonstratie een onderdeel van is. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Hete Herfst? Sociale strijd kan prima zonder

vrijdag 24 oktober 2014

Wat een verademing eigenlijk. Dit jaar heeft niemand in actieland een ‘hete herfst’ uitgeroepen, een najaar vol staking en andere sociale actie aangekondigd, zoals in andere jaren welhaast traditioneel gebeurde. Dat is maar goed ook, want dan hoeven we in januari ook niet uit te leggen waarom ook dit jaar – net als alle voorafgaande jaren sinds mensenheugenis, met 2004 als uitzondering – er van die hete herfst weinig is terechtgekomen. Intussen kunnen we dan onze aandacht richten op de stukken sociale strijd die er deze najaarsmaanden wel degelijk is. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

“Koopkracht en echte banen”: indrukken van klassieke vakbondsactie

zaterdag 30 november 2013

Er waren broodjes van de bonden. Er was soep van de SP. Er waren kranten en pamfletten van allerhande linkse en radicale groepjes, waaronder de Vrije Bond waar ik deel van uitmaak. Er waren vlaggen, er waren spandoeken. Er was politie, maar niet zo veel, en veelal op afstand. En er waren demonstranten. Er waren best véél demonstranten. Het was een klassieke vakbondsmanifestatie, en in zijn soort best een mooie ook. Dat lag niet aan de opzet. Dat lag aan de deelnemers van die FNV-manifestatie “Koopkracht en echte banen” , afgelopen middag in en om de Jaarbeurs in Utrecht. Read the rest of this entry »

,

6 Comments

Vakbeweging of arbeidersbeweging?

dinsdag 14 mei 2013

Onderstaand artikel schreef ik voor Doorbraak. Een verkorte versie staat in  krant nummer 20 van deze organisatie die in april verscheen; de complete versie – misschien met minieme verschillen met onderstaande tekst – staat al enige tijd te lezen op haar website. Vanwege de stemming over het FNV-voorzitterschap en de verkiezing van het Ledenparlement, leek deze week me wel een mooi moment om het artikel ook alhier te plaatsen.

Er zit weer beweging in de vakbeweging. Afgelopen tijd zagen we op diverse plekken stakingsacties die via FNV-bonden werden gevoerd. In maart staakte bijvoorbeeld personeel van distributiecentra van Albert Heijn, en behaalden daarmee resultaat. In zorginstellingen waren eerder dit jaar acties, met een heuse bezetting van het Sarphatihuis, een zorginstelling. De AH-acties werden georganiseerd via FNV Bondgenoten, de zorgacties vooral door AbvaKabo. Vooral in de laatste bond is sprake van een strijdbaarder opstelling, waartegen binnen het behoudende vakbondsapparaat verzet is dat prompt door rechtse media wordt gebruikt om het ‘radicalisme’ van die bond aan de kaak te stellen. Waar rechts zich zo boos maakt over de opstelling van vakbonden, is er voor revolutionairen reden om op zijn minst te kijken wat er aan de hand is. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments