Archive for November, 2014

Staking in Qatar

donderdag 27 november 2014

Dit is groot nieuws: een staking van bouwvakkers in Qatar. Het is groot nieuws omdat er uit dit land slechts hoogst zelden bericht komt over daadwerkelijk protest tegen de meedogenloze uitbuiting in deze op dwangarbeid drijvende dictatuur. Het is goed om te zien dat arbeiders ook daar, onder uiterst moeilijke omstandigheden, begonnen zijn om zich te verweren. Schrijnend is echter het antwoord van hogerhand: opsluiting en dreiging met deportatie. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Stevige actiedag in België, een opstap naar méér

maandag 24 november 2014

Verzamelen en verwerking gegevens afgesloten eerder op de dag, rond 17.20 uur

In België hielden arbeiders vandaag een regionale staking tegen het bezuinigingsbeleid van de recent aan getreden Belgische regering. Wat ik in Belgische gevestigde media aantref laat al zien dat het hier gaat om een mooie, effectieve actie. En er komt meer. Read the rest of this entry »

No Comments

Actie Zeist – dat kamp moet dicht, die mensen horen vrij

zaterdag 22 november 2014

Vanmorgen vroeg hebben mensen actie gevoerd op Kamp Zeist. Zes van hem beklommen de muur om het complex, andere actievoerders waren elders rond Kamp Zeist aanwezig.  Actievoerders spraken met opgesloten vluchtelingen, de actie was deels via livestream rechtstreeks te volgen. De zes muurbetogers werden na een paar uur door ME-ers verwijderd en gearresteerd, evenals een zevende actievoerder. De actie was een initiatief van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU), en was een protest tegen het opsluiten vluchtelingenkinderen, en gezinnen van vluchtelingen, een mensonwaardige praktijk die in Kamp Zeist plaatsvindt. Read the rest of this entry »

No Comments

Hoe te winnen?

woensdag 19 november 2014

Onderstaande tekst is gemaakt voor AntiThese, een kleine brochure vervaardigd door een recent gevormd initiatief dat werkzaam is onder de naam Kollektief Contact en waar ik dus aan meewerk. Het geschrift is uitgedeeld op de studentenmanifestatie van vrijdag 14 november. In het boekje staan nog twee artikelen van andere auteurs, plus leuzen en twee liedjes voor op de actie, ook bij volgende activiteiten bruikbaar. Contact met Kollektief Contact kun je leggen via kollektiefcontact@gmail.com .

Hoe vegen we dat onzalige plan om studiefinanciering grotendeels door leningen te vervangen, van tafel? Dat het plan onzalig is, mag duidelijk zijn. Studenten worden ermee op kosten en in de schulden gejaagd. De angst om aan een studie te beginnen groeit hierdoor, vooral bij mensen uit gezinnen met lage inkomens. De toegankelijkheid van hoger onderwijs loopt zo gevaar. Invoering van van studieloon is asociaal beleid. Maar asociaal beleid verdwijnt zelden van zelf. Asociaal beleid verdwijnt ook niet door vriendelijke verzoekjes aan de regering. Een gezellige optocht en een petitie met 50.000 handtekening zullen de minister niet op andere gedachten brengen. Dat type protest is immers vast ritueel bij aanvallen op studenteninkomens, dat is allang ingecalculeerd door de Lachende Rutte. Dit type protest geeft pas perspectief als het de springplank is naar veel meer. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Spiegel – een Polderlandse vertelling voor een heerlijk avondje

dinsdag 18 november 2014

Onderstaand verhaal van mijn hand verscheen als gastbijdrage op de website van Drie Dwaze Weken, een nieuw initiatief in de strijd tegen het Zwarte Piet-verschijnsel.

—–

Er was eens een vreedzaam, maar wel wat vreemd volkje, dat leefde in Polderland, een grasgroen landje aan de waterkant van het continent Noordland. Antropologen uit beschaafder, veelal zuidelijker gelegen landen gingen er maar wat graag op bezoek. Zo ‘n veelheid aan moderne gebruiken, zonder veel risico ‘s te lopen dat de inheemsen zich tegen hen keerden, dat maakten ze zelden mee. De inboorlingen van het landje ontweken de antropologen niet. Integendeel: enthousiast brabbelden ze hun verhalen als er een microfoon voor hun neus gehouden werd. Veldwerk was voor antropologen een makkie, academisch succes gegarandeerd. Read the rest of this entry »

,

5 Comments

Hoongelach voor politie en burgemeester Gouda, hun machtsvertoon gaat Zwarte Piet niet redden

zondag 16 november 2014

Hoongelach voor de politie in Gouda en Den Haag. Hoongelach voor de burgemeester die deze staatsknuppels afgelopen zaterdagmiddag in beweging zette tegen ons, tegen tientallen vreedzame mensen die zichtbaar stelling wilden nemen tegen het Zwarte Piet-verschijnsel. Hoongelach voor al diegenen die denken dat ze, met hulp van een repressief politieoptreden, intimidatie online en offline en reeksen van verdraaiingen, drogredeneringen en retorische trucjes, de tegenstanders van Zwarte-Piet in de hoek willen trappen, belachelijk of liefst monddood willen maken. Tegen hen zeg ik: jullie gaan je zin niet krijgen, jullie Zwarte Piet-traditie zal vallen. Jullie zaak is een racistische zaak. Jullie zaak is een verloren zaak. Read the rest of this entry »

,

6 Comments

Schande, nut en hoop: in actie tegen leenstelsel studenten

vrijdag 14 november 2014

Vandaag stond ik tussen 5000 andere actievoerders op het Malieveld in Den Haag, nadat ik eerder met 200 mededemonstranten daar naartoe was gelopen in een demonstratieve optocht. Demonstratie en manifestatie waren acties tegen de vervanging van de huidige studiefinanciering door een leenstelsel dat studenten met een schuld dreigt op te zadelen – een schuld die ze geld gaat kosten, een dreiging die jonge mensen afschrikt om zelfs maar aan de studie te beginnen uit angst voor die schuld. Slechte maatregel dus, een aanval op studenten, en op de toegankelijk van het onderwijs voor mensen ongeacht het inkomen van hun ouders. Zo slecht als de maatregel was, zo terecht was het protest, en ik ben blij dat ik eraan heb deelgenomen. Maar wat een beschamende vertoning werd ons vanaf het podium door de organisatie van de manifestatie voorgeschoteld! Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Raad van State houdt racistische traditie hand boven hoofd

woensdag 12 november 2014

De Raad van State heeft gesproken, de burgemeester van Amsterdam kan definitief groen licht geven aan de intocht van Sinterklaas, met Zwarte Pieten en al. Of de Zwarte Piet-verschijning nu racistisch en discriminerend is, maakt niet uit, deenige criteria die de burgemeester mag hanteren bij de verlening van de vergunning, zijn “eisen van openbare orde en verkeersveiligheid”.  Kennelijk is het grootschalig beledigen van zwarte mensen geen verstoring van die “openbare orde”, die natuurlijk wél gevaar loopt als actievoerders tegen Zwarte Piet zich rond de intocht laten zien en horen zonder de ‘juiste procedures’ te volgen. Het is slecht, deze uitspraak. Wie echter denkt dat de strijd tegen Zwarte Piet nu verloren is, vergist zich ernstig. Hopelijk zal een grote opkomst bij anti-Zwarte Piet-acties in Amsterdam en Gouda dit komend weekend duidelijk maken hoe ernstig. Read the rest of this entry »

, ,

4 Comments

FNV-actie Tilburg “Stop werken zonder loon”: verslag

vrijdag 7 november 2014

Met opgewekt gemoed ben ik naar huis gelopen na de levendige actie “Stop werken zonder loon”  die de FNV op touw had gezet en waar ik aan deel heb genomen. Het was een protest tegen het opleggen van werk aan uitkeringsgerechtigden zonder daar loon en arbeidsrechten aan te verbinden. Feitelijk ging het dus om een protest tegen dwangarbeid. De actie was levendig, met een zeventigtal overwegend lekker strijdlustige mensen. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Grote boze betoging van belang tegen bezuinigingsbeleid in België

vrijdag 7 november 2014

Boosheid in België, in Brussel en in al die plaatsen van waaruit mensen naar de hoofdstad waren getrokken om te betogen tegen het bezuinigingsbeleid van de nieuwe rechtse regering. Ja, de actie bracht rellen met zich mee, en ontmoette grof politiegeweld. Media vonden dát het belangrijkste om te beklemtonen. Maar het grootste belang van de zesde november 2014 lag niet daar. Het grootste belang lag in de boodschap van de actie, de omvang en de dynamiek waar de demonstratie een onderdeel van is. Read the rest of this entry »

,

2 Comments