Archive for category Oostenrijk

Staat òf revolutie

woensdag 8 januari 2014

De staat kan geen instrument tot fundamentele bevrijding van arbeiders zijn, omdat haar hiërarchische, bestuurlijke en repressieve aard haaks op elk fundamentele emancipatieproces staat. De problemen beperken zich echter niet tot het moment dat socialistische politici de staat in hand hebben om vervolgens te ontdekken dat ze aanstuurders in plaats van afschaffers van uitbuiting zijn geworden. Al vér daarvoor duikt het ene na het andere obstakel op. De twee auteurs van het tweeluik “The Strategy of Attrition”, artikelen waar ik in mijn vorige stuk “De staat in de overgang” al op ben ingegaan”, hebben daarvoor wel degelijk oog. Maar hun antwoorden erop overtuigen me geenszins. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Oostenrijk: ambtenarenactie, looneisen…

woensdag 18 december 2013

Wie denkt aan Oostenrijk, denkt niet onmiddellijk aan klassenstrijd en arbeidersprotest. Er zijn andere zaken waar het Midden-Europese land om bekend staat: bergen en skioorden voor de één, Mozart voor een ander, nazi-verleden en een sterke extreem-rechtse partij voor als we het toch over politiek willen hebben. En bij arbeidersstrijd in Wenen springt toch eerder de heroïsche barricadenstrijd tegen de machtsgreep van clericaal-fascist Dolfuss in 1934 in gedachten, dan recentere voorbeelden. Toch laten ook in Oostenrijk arbeiders zich letterlijk vandaag gelden in de strijd voor betere bestaansmogelijkheden. Read the rest of this entry »

,

No Comments