Archive for February, 2013

Italië: zin en onzin rond verkiezingsuitslag

woensdag 27 februari 2013

De verkiezingsuitslag in Italië heeft tot allerlei reacties geleid, van de zogeheten financiële markten, via gevestigde media, tot de diverse varianten van links. Zowel in de mainstream als ter linkerzijde variëren de reacties van het intrappen van open deuren en wat zinnige observaties tot daverende, en soms zelfs echt gevaarlijke, onzin. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Torpedeer die Oranjeshow, sloop die kroningshype

maandag 25 februari 2013

Kan deze monarchistische flauwekul stoppen? En wel onmiddellijk? Moet daar opruiing, en de uitvoering van via opruiing gesuggereerde plannen, aan te pas komen? Prima. Kunnen we de omvorming van Nederland tot Koninkrijk Noord-Korea alstublieft torpederen? Snel, en grondig? Read the rest of this entry »

, ,

5 Comments

Italië: verkiezingen en meer dan dat

zondag 24 februari 2013

Italië ondergaat dezer dagen parlementsverkiezingen. De winnaar is al bekend: de bezuinigingspartij, de partij van de erkenning van de Europese bezuinigingsnormen zal een zeer ruime meerderheid behalen en een regering vormen. We weten allen nog niet welke fractie van die partij de grootste zal worden en hert voortouw zal noemen: die van technocraat Monti, die van corrupt partybeest Berlusconi of die van Bersani, afkomstig van een inmiddels kleurloos geworden opvolgerspartij van wat ooit de Communistische Partij van Italië was maar inmiddels totaal is gesociaaldemocratiseerd en vervolgens gesociaalliberaliseerd op de koop toe. Er is nog een vierde kandidaat: de komiek Grillo. Read the rest of this entry »

No Comments

Egypte koopt traangas, heel veel traangas

vrijdag 22 februari 2013

Je runt een land in crisis. Niet zo’n kleine crisis ook. Je hebt nog maar kort geleden de macht overgenomen van een militaire junta die na een volksopstand de macht overgenomen had van een gehate dictator. Net als onder die dictator zijn de mensen arm en niet zo heel erg blij daarmee. Wat schaf je als regering dus aan, in grote hoeveelheden? Inderdaad: traangas. Heel veel traangas. Het land heet Egypte. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Bulgarije: hoe de strijd loont

donderdag 21 februari 2013

Pakweg een week volstond om de Bulgaarse premier Borisov tot aftreden te bewegen. Een handvol dagen van omvangrijke en felle demonstraties, gericht tegen hoge energieprijzen maar tegelijk ook tegen de regering wiens beleid die hoge prijzen omvatte. Breder gezien is de Bulgaarse regering dan ook bezweken voor een heftige protestgolf. Dat is reden voor grote vrolijkheid, maar tegelijk tot het stellen van vragen. De belangrijkste: Hoezo dit? En: wat nu? Read the rest of this entry »

,

No Comments

Griekenland, elders, hier: kracht en beperkingen van protest

woensdag 20 februari 2013

Weer een grote stakingsdag in Griekenland. Beide grote vakbondskoepels, ADEDY in de openbare sector, GSEE in de particuliere bedrijven, hadden daartoe opgeroepen, en er is op grote schaal gehoor aan gegeven. Zoals gebruikelijk gaat de stakingsdag gepaard met demonstraties, waarbij politie betogers bestookt met traangas, en betogers terugvechten. De volharding  van zo vele mensen in Griekenland om keer op keer tegen regering, bezuinigingsbeleid én oproerpolitie te vechten, is bewonderenswaardig. Maar er dringen zich wel vragen op over het mogelijke en het noodzakelijke vervolg, want dit type van actiedag kent grote beperkingen. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Bangladesh: een volksopstand en haar context

Onderstaand stuk schreef ik voor de website van Doorbraak. Daar is het inmiddels ook al te lezen.

Een volksbeweging die de doodstraf eist. Een protestgolf, niet zozeer tegen de regering als wel tegen een oppositiepartij. Een opstand, maar anders dan volgens gangbare patronen. Dat is wat de laatste weken plaatsvindt in Bangladesh, waar vele tienduizenden mensen in actie zijn gekomen tegen de rol die kopstukken van oppositiepartij Jamal el-Islami. Actievoerders komen al twee weken lang samen op het Shahbag-plein, dat daarmee de rol van een soort Tahrirplein heeft gekregen. Op vrijdag 7 februari waren daar tussen de 100.000 en 500.000 mensen samengekomen op een geweldige manifestatie. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Crisis, protest, en een glimp van een alternatief

maandag 18 februari 2013

Economische crisis brengt sociale ellende; sociale ellende lokt vroeg of laat protest uit, en verzet. Zuid-Europese landen laten die kettingreactie zien, we mogen er van uitgaan dat dit dichter bij huis niet anders zal zijn, De blik zuidwaarts richten is in zekere – niet onbeperkte – zin, dan ook een vorm van vooruitkijken. Maar niets ligt absoluut vast, hoe de economische crisis zich hier in sociale en politieke confrontaties zal vertalen zal mede afhangen van wat we leren van wat we in de Zuid-Europese ontwikkelingen zien. De klassenstrijd kent geen automatische piloot. Read the rest of this entry »

, , ,

2 Comments

McCarthy in de polder: media tegen ‘radicale’ Abvakabo-koers

zaterdag 16 februari 2013

Een handvol berichten in de media reppen van onvrede binnen de vakbond AbvaKabo over de iets radicaler koers die daarin recent is ingeslagen. Er is meer nadruk op actie, tot bezettingsacties aan toe. Het accent ligt weer op strijd van werkende mensen tegen de bazen, en op zeggenschap van leden zelf over wat er in de vakbond gebeurt. Dat zint krachten binnen het bestuursapparaat blijkbaar niet, en via lekken naar de media helpen zij eraan mee om stemming te maken. Het vakbondsverweer tegen deze stemmingmakerij is echter uiterst beperkt, en dat heeft een reden. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Kapitalisme en antikapitalisme – bijeenkomst en artikel

donderdag 14 februari 2013

Afgelopen avond, 13 februari, vond een plezierige discussieavond rond het thema Kapitalisme en Antikapitalisme plaats in De Klinker in Nijmegen. De avond was opgezet door de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN), en ik mocht de avond inleiden met een praatje van twintig minuten. Daarin zette ik kort uiteen wat in onderstaand artikel uitvoeriger wordt behandeld. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments