Archive for October, 2017

Griezelen voor het grote geld, spelen met verschrikking

dinsdag 31 oktober 2017

Halloween laat ik dit jaar maar eens aan me voorbijgaan, net als trouwens alle eerdere jaren van mijn leventje. Griezelen doe ik ruimschoots voldoende, maar daartoe volstaat het volgen van het wereldnieuws ruimschoots. Voor het deelnemen aan optochten, al dan niet passend uitgedost, heb ik de Eerste Mei en binnenkort een min of meer antikapitalistische optocht van Anonymous, compleet met Guy Fawkes-maskers (1). Toch fascineert het me wel, dat Halloween. Waarom is zoiets zo populair? Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Op zoek naar alternatieven voor gevangenis en strafrecht

dinsdag 31 oktober 2017

Onderstaand artikel schreef ik voor Buiten de Orde 2017/2, en verscheen daar al een aardig tijdje terug. Nu dus ook hier.

Geen celstraf, maar wat dan wel?
Op zoek naar alternatieven voor gevangenis en strafrecht

Een maatschappij van vrijheid, van solidariteit op basis van gelijkwaardigheid, verdraagt geen strafrecht. Zo’n maatschappij zou onmiddellijk haar vrijheid kwijtraken als ze wetten zou tolereren, plus instellingen om naleving van die wetten af te dwingen. Geen strafrecht bestaat immers zonder autoriteit van degene die straft jegens degene die gestraft wordt

Precies vanwege die autoriteit zijn er dus politieagenten die mensen naar rechtbanken slepen, officieren van justitie die zulke mensen aanklagen, rechters die ze veroordelen en gevangenissen om ze in op te sluiten. Wie consequent opkomt voor vrijheid, voor individuele en collectieve zelfbepaling, zal oplegende autoriteit afwijzen. Zij die dat doen wijzen daarom – als ze een beetje consistent zijn in hun opvattingen – politie, strafrechtspleging en gevangenissen principieel van de hand als verwerpelijke en antisociale dwangmiddelen die de vrijheid bedreigen. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Nijmegen: nuttige lessen rond belangrijke bijeenkomst

donderdag 26 oktober 2017

In Nijmegen vond op 25 oktober een bijeenkomst plaats waarin mensen spraken over de vraag hoe ze op scholen en dergelijke de racistische Zwarte Piet-figuur ter discussie konden stellen. Het was een belangrijke gebeurtenis, vanwege dat onderwerp, vanwege de plaats waar die plaatsvond en vanwege gebeurtenissen bij de ingang van de plek waar de bijeenkomst plaatsvond. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Staat, recht en legitimiteit

woensdag 25 oktober 2017

Onderstaand stuk schreef ik voor het blad Buiten de Orde, waar het alweer geruime tijd geleden is afgedrukt.

Staat, recht en legitimiteit
Over de onzin van wetten, over de zin van een klachtenprocedure

De staatsmacht is een vijandige macht. Het rechtssysteem is een uitdrukking en bevesiging van die vijandige macht. De staat is ingericht als stelsel om grote aantallen mensen te onderwerpen aan kleine groepen machthebbers. Die onderwerping dient die machthebbers: zo kunnen ze ons dwingen voor ze te werken, zo kunnen ze ongestoord van hun macht en voorrechten genieten. De staat is dus een dwangapparaat, een instelling die op een bepaald grondgebied, afgesloten door staatsgrenzen, dwang uit oefent jegens al degenen die binnen dat grondgebied wonen.

Die dwang behelst onderdrukking, en is daarmee een inbreuk op onze vrijheid, onze autonomie. Dat alleen al maakt srtaten verwerpelijke insituties vor een ieder die de eigen vrijheid nastreeft en vanuit de eigen autonomie wil leven en handelen. Door ons onze vrijheid af te pakken en te onderwerpen, facliteert ze tegelijk onze uitbuiting. ‘Zij’, de machthebbers, hanteren de staatsmacht om ons voor hen – of voor mensen wiens voorrechten de staat verdedigt – te laten werken en de meeropbrengst achterover te drukken. De staat is niet alleen een onderdrukker, ze is tegelijk – direct of indirect – dus ook een dief, een gewapende roversbende. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Over komende strijd en perspectieven: enkele strategische notities

dinsdag 18 oktober 2017

Onderstaand stuk is, in mooi geredigeerde en opgemaakte vorm, al te lezen op de site van Doorbraak. Maar dat had je vast al gezien, want daar kom je hopelijk graag :).

Het komende kabinet is er nog niet, maar de coalitie programma al op tafel gelegd. Het nieuwe regeerakkoord waar haar plannen te vinden zijn, is een bundeling van hypocriete hardvochtigheid zoals je van een seculier-christelijke, liberaal-conservatieve coalitie kunt verwachten. Het wordt een drama, als het aan dat kabinet ligt. Bij de pakken neerzitten en luid jammeren is echter niet het best denkbare antwoord. Read the rest of this entry »

, ,

4 Comments

Regeerakkoord vol verfoeilijke plannen – en wat gaan we eraan doen?

woensdag 11 oktober 2017

Het regeerakkoord (1) is er, het zal je niet zijn ontgaan. Het is weer een ware goudmijn geworden, een inspiratiebron voor boze bloggers. Dat hoort bij het genre. Maar ik zal me beperken. Sommige zaken springen er uit en vragen aandacht. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

1917: op zoek naar een ander ‘wij’

woensdag 4 oktober 2017

Onderstaand stuk schreef ik voor Konfrontatie.nl. Daar staat het al. Hieronder nu dus ook, met nog wat kleine wijzigingen voor de helderheid.

De Russische Revolutie is leverbaar in tal van varianten, voor elke doelgroep één. Ze zijn het bestuderen meer dan waard, en je kijkt je ogen uit. Misschien kom je er al studerend zelfs een klein beetje achter hoe het nu zat, al blijft zelfs met de betere versies voorzichtigheid geboden. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Catalonië: tegen het Spaanse staatsgeweld, voor een solidariteit zonder grenzen

maandag 2 oktober 2017

Terreur van Spaanse oproerpolitie tegen mensenmenigten in Catalonië: een escalatie van Spaans staatsgeweld, aangejaagd door een rechtse regering wiens politieke en ideologische wortels liggen in het fascisme van dictator Franco. Wat we ook denken over een onafhankelijk Catalonië, het allereerste wat ons te doen staat is toch wel een totaal en onvoorwaardelijk néé tegen het politiegeweld dat de Spaanse staat tegen referendumdeelnemers hanteert. Read the rest of this entry »

,

6 Comments