Archive for category psychiatrie/ psychologie/ geestelijke gezondheid

Aso-beleid, aso-begroting – waar blijft ons antwoord?

woensdag 17 september 2014

Het kabinet heeft haar begroting en beleidsplannen gepubliceerd, enkele opmerkingen wil ik er wel over maken. Het is weer een aso-beleid en een aso-begroting, met uitgaven aan oorlogsonzin en spionnenflauwekul, en met inkomenseffecten die de ongelijkheid aanwakkeren en de financiële nood van velen zullen verergeren. Op een paar punten – zorg enerzijds, oorlog en spionage anderzijds – zien we een gevaarlijke trendbreuk die blijk geeft van asociale prioriteiten Op inkomensgebied zien we voor veel te veel mensen nog steeds verdere verslechteringen, verdere verarming. Dat zal nauwelijks veranderen zolang we zelf niet in beweging komen tegen voortwoekerend asociaal beleid. Waar wachten we op? Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Kappen met trappen naar mensen met autisme!

woensdag 11 december 2013

Zo, en kan het nu eens afgelopen zijn met terloopse negatieve stereotyperingen rond mensen met Asperger en aanpalende autistische kenmerken? Of moeten we – de talloze mensen met Asperger, PDD-NOS en andere vormen van autisme waaronder ondergetekende, plus de mensen om hen heen, plus de mensen die het een beetje willen snappen – ons voorbereiden op een Oorlog tegen Autisme? Je zou het je afvragen, als je wat recente berichten tot je door laat dringen en dat fameuze empathisch vermogen weet in te schakelen wat bij autisten zou ontbreken maar juist bij het ventileren van negatieve stereotypes rond autisme vaak zo evident afwezig is. Read the rest of this entry »

,

5 Comments