Archive for January, 2014

Strafrecht is onrecht (1): inleidende observaties

vrijdag 31 januari 2014

Politiegeweld leidt de laatste tijd tot aandacht en verontwaardiging – in zeer beperkte kring. Demonstraties tegen politiegeweld – bijvoorbeeld na de vrijspraak van de agent die de 17-jarige ongewapende donkere jongen Rishi doodschoot – trekken kleine aantallen mensen. Dat heeft een reden: verreweg de meeste mensen – ook als ze best kritisch zijn over specifieke episodes van politioneel wangedrag – accepteren het idee dat de politie noodzakelijk werk doet en deel uitmaakt van een onmisbaar apparaat. Ten onrechte, want strafrecht is onrecht, en dat zit niet alleen in de huidige toepassing ervan. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Baudet, Europa, democratie, deel 3

woensdag 29 januari 2014

Er is echter een ander soort democratie, radicaler dan zowel de gangbare representatieve democratie als dan de plebiscitaire democratie van rechts. Rechtstreeks, maar niet gebouwd op volkssoevereiniteit in de context van nationale staten en identiteit. Het is democratie waarin ‘het Volk’ als homogene entiteit niet bestaat, maar is opgelost in een veelvormige bevolking die op concrete plekken woont, werkt, leeft – en precies op die plekken zeggenschap dient te hebben. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Baudet, Europa, democratie, deel 2

dinsdag 28 januari 2014

Baudets wereldbeeld is met het woord ‘conservatief’ misschien niet helemaal juist getypeerd. De door hem beoogde breuk met de huidige gang van zaken heeft iets radicaals, iets dat met de conservatieve hang naar voorzichtigheid ten aanzien van bestaande verhoudingen op gespannen voet staat. Maar het is een breuk naar rechts die Baudet beoogt. Hij wil geen pas op de plaats, of voorzichtige aanpassingen van een bestaand model. Hij wil terug, en is in die zin reactionair. Dat het ‘terug’ waar hij heen wil, “imaginair” is zoals Snel stelt, “geïdealiseerd” zoals Oudenampen het formuleert (zie deel 1 van dit tweeluik), mag zo zijn. Het doet aan de beoogde stootrichting van Baudets radicalisme niets af. Eerder dan conservatief is Baudet beter te duiden als rechts-radicaal. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Baudet, Europa, democratie, deel 1

dinsdag 28 januari 2014

Als rechts ruzie maakt, is het tijd voor linksradicalen om eventjes op te letten. Gaat het ergens over? Zo nee: skippen het gekibbel, hopen dat de strijdende partijen elkaar flink verzwakken, en intussen ons eigen ding doen en uitdragen. Zo ja: extra opletten en niet in de val trappen. De verleiding om partij te kiezen vor het mindere kwaad is in dit soort situaties net zo verkeerd als de neiging om ruzies waar het wel om serieuze zaken gaat, volstrekt te negeren. In het geval van de ruzie tussen Thierry Baudet en geestverwanten enerzijds en een flink deel van het intellectuele en politieke establishment anderzijds staan serieuze dingen op het spel. Maar reden om partij te kiezen tussen de twee kampen in wat nu al het Baudet-debat wordt genoemd, is er niet. Er is echter meer dan louter die twee kampen. Read the rest of this entry »

, , , , ,

3 Comments

Notities over Trotski en trotskisme(2): contrarevolutionair wordt beleidscriticus

zondag 26 januari 2014

Dit is deel twee van een serie over Trotski en trotskisme. Het eerste deel, “Notities over Trotski en trotskisme (1) permanente revolutie”, verscheen op 12 augustus 2013.

In de jaren 1917-1922 was Trotski niet alleen prominent partijleider en lid van de ‘revolutionaire’ regering. Als weinig anderen was hij aanjager van juist de meest autoritaire en repressieve maatregelen en herleving van hiërarchische structuren. Als geen ander leverde hij hiervoor ook welluidende theoretische rationalisaties. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Gezeur rond Sotsji, en Ich Bin Nicht Wie Du

vrijdag 24 januari 2014

Het is vermoeiend en ergerlijk om te lezen, het geharrewar over de Nederlandse delegatie naar Sotsji. Ergens is ooit iemand vergeten dat emancipatie geen kwestie is van samenstelling van delegaties maar van strijd, en dat homo/lesbo/bi/transgenders in gevestigde politici, welke dan ook, geen eerlijke bondgenoten hebben. Al liet Nederland de koning en de premier – de gekroonde en de ongekroonde handelsreiziger – thuis, al stuurde Nederland een delegatie onder aanvoering van dominee Gremdaat, met Paul de Leeuw, Gordon, een uit de doden herrezen Albert Mol, dit alles ondersteund door in roze gehulde dweilorkesten die allemaal YMCA en Ich Bin Wir Du spelen, dan nog is de gunstigste uitwerking die daarvan redelijkerwijze te hopen is een korte glimlach van president Putin. Al is de kans daarop ook niet groot. Read the rest of this entry »

2 Comments

Op avontuur bij Radio Tonka

woensdag 22 januari 2014

Het was een hele belevenis, twee uur radio maken bij Radio Tonka, in het programma “Vleesch noch Visch” , afgelopen maandagavond/ dinsdganacht. Nadat ik klaar was ben ik nog een paar uur blijven hangen, terwijl twee vrolijk-vriendelijke jongens in hoog tempo een lading punknummers  – en Johnny B Goode van Chuck Berry, maar da ‘s ook punk – draaiden in  de “Nooit Meer Douchen show”. Het was een zeer gezellige boel. Ik dank Hubert voor zowel de uitnodiging om mijn ding te komen doen, voor zijn hulp als technicus – ik zou me met die knoppen geen raad hebben geweten – als voor zijn gastvrijheid. O ja, de hele boel is terug te luisteren, zowel het uur van 23.00 tot middernacht als het uur erna. Je vindt je ze ook via de rubriek “Uitzending gemist?” op de website van Radio Tonka  zelf. Niet schrikken, haha.

Peter Storm

,

No Comments

Ravotr op de radio!

zondag 19 januari 2014

Gewijzigd 20 januari 15.50: vanaf 23 uur al!

Ravotr op de radio, jawel! In de nacht van aanstaande maandag op dinsdag, het laatste uur van 20 januari en het eerste uur van 21 januari om precies te zijn, ben ik te horen op Radio Tonka. Jawel, komt dat horen! Van middernacht 23.00 uur tot 01.00 uur. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Belediging van politieagenten: waarom, wanneer en hoe?

woensdag15 januari 2014

Belediging van agenten is een vergrijp tegen het gezag waar justitie en politie met grote felheid op reageren. In de aanloop naar de jaarwisseling bleek dat alweer. “Voor (…) het beledigen van een politieagent staat ongeveer 700 euro”, aldus coördinerend hoofdofficier van justitie bij die gelegenheid, Fred Westerbeke. Dat geldt rond de jaarwisseling, wanneer de strafmaten doodleuk zijn verzwaard. Maar sowieso hoor je geregeld van straffen van mensen die agenten beledigen. De staat wil het niet hebben, dat uitschelden van agenten. Ik wel. Hieronder wat redenen, en wat tips. Read the rest of this entry »

3 Comments

Dieudonné: Nee tegen die antisemiet, maar staatsverboden deugen niet

zaterdag 11 januari 2014

De Franse, allesbehalve komische ‘komiek’ Dieudonné, mag in stad na stad niet optreden. Eerst verbood een rechtbank in Nantes, na aanvankelijke toestemming, verboden. In Tours gebeurde hetzelfde. Nu steekt ook in Parijs het gezag een stokje voor Dieudonnés show. In Parijs kwam het argument van politiezijde en luidde: openbare orde. In Nantes luidde het argument: antisemitisme. En het is helder: Dieudonné uit zich systematisch als nadrukkelijke antisemiet, en krijgt daarvoor schokkend veel aanhang en applaus. Hem de voet dwars zetten is goed, nuttig en nodig. Maar verboden door rechtbanken en politie zijn hypocriet, contraproductief en gevaarlijk. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments