Archive for June, 2012

Actie tegen politiegeweld: verslag, commentaar, en een hug voor Occupy Rotterdam

zaterdag 30 juni 2012

Thuisblijvers hadden vandaag weer eens ongelijk, voor zover ze wel tegen politiegeweld zijn, maar desondanks niet – tenzij door overmacht – naar de actie tegen politiegeweld, vandaag in Rotterdam, zijn gekomen. Van die thuisblijvers waren er helaas erg veel, want de actie kende geen groot aantal deelnemers, minder dan verwacht en gehoopt. De actie was echter wel degelijk van waarde, als onderdeel van het opbouw van protest en verzet tegen de oprukkende politiestaat die bekend staat als Nederland. Enkele kritische observaties over de actie zijn op hun plek. Maar die gelden pas ná het uitspreken van grote waardering voor de initiatiefnemers van de actie, die vanuit Occupy Rotterdam is opgestart. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Politiegeweld, nogmaals – die actie doet er toe

donderdag 28 juni 2012

Twee weken geleden was politiegeweld twee weken geleden iets waar hooguit een enkele advocaat, wat Occupyers en anarchisten zich druk over maakten. Nu, twee filmpjes later, één met een schoppende agente, één met een slaande politieman, is politiegeweld een heuse Kwestie geworden. Dat is gunstig: het is goed dat het wanstaltige gedrag waaraan agenten zich keer op keer – structureel, niet incidenteel – begaan, in de schijnwerper van publiciteit komt te staan. Dit draagt bij om initiatieven tegen politierepressie – zoals de actie komende zaterdag in uitgerekend Rotterdam tegen politiegeweld, met name preventief fouilleren – van extra aandacht en wrang gevoel van extra relevantie te voorzien. Het ondermijnt het gevoel aan politie- en bestuurderskant dat de politie zo ongeveer alles kan maken, als het maar verpakt wordt als ‘in dienst van de veiligheid’. Precies die ondermijning is hard nodig. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Die vuistslag raakt ook jou en mij

donderdag 28 juni 2012

Weer een filmpje met politie die geweld gebruikt tegen een kennelijk dronken man. Weer verontwaardigde reacties, en weer springt de politie zelf in de afweer-modus: het geweld was “proportioneel”. De politie heeft dus correct gehandeld, net zoals de agente die een dronken man schopte ruim nadat die was gestopt was zich te verweren, als hij dat al had gedaan. Intussen zeggen hoge heren in de nasleep van dat schopincident griezelige dingen, en houden daarmee huidige maar ook toekomstige slaande en schoppende agenten bij voorbaat de hand boven het hoofd. De hele gang van zaken illustreert hoe onzinnig het is om het aftuigen en mishandelen van mensen door agenten af te doen als iets incidenteels. Read the rest of this entry »

,

No Comments

OM-uitspraak over schoppende agent geeft politiegeweld de ruimte

dinsdag 26 juni 2012

Politieagressie tegen demonstranten is één van de redenen waarom ik komende zaterdag aan de actie tegen politiegeweld deelneem. Er zijn echter meer vormen van politiegeweld, meer redenen om aan de actie deel te nemen. Veel daarvan krijgen weinig aandacht, soms springt er een voorval naar voren dat een helder licht werpt op de dreiging die van politie uitgaat – een dreiging die iedereen van ons kan raken op elk moment van de dag. Zo’n voorval vond vorige week in Rotterdam plaats, toen twee agenten een man arresteerden en één van de agenten daarbij de straalbezopen man schopte tot die inzakte, en doorging met schoppen. Read the rest of this entry »

,

No Comments

30 juni actie tegen politiegeweld: forse opkomst zeer wenselijk

dinsdag 26 juni 2012

Komende zaterdag, 30 mei, vindt een actie plaats tegen politiegeweld, en vooral tegen het selectieve fouilleren wat burgemeester Aboutaleb in Rotterdam wil doorvoeren. De demonstratie is van groot belang, ik hoop op een flinke opkomst. Politiegeweld, in velerlei vormen, is de laatste tijd in Nederland opvallend toegenomen. Een tegengeluid op straat is hoognodig, en bij een enkele demonstratie hoeft het wat mij betreft bepaald niet te blijven. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Paraguay: staatsgreep en volksverzet

zondag 24 juni 2012

In Paraguay heeft afgelopen vrijdag een soort staatsgreep plaatsgevonden. Die richtte zich rechtstreeks tegen de ietwat linkse president Fernando Lugo, die plaats moest maken voor zijn vicepresident Federico Franco. Maar het echte doelwit is de veranderingswil die de president symboliseerde, en de dreiging die de traditionele elites voelden uitgaan van een arme bevolking die niet enkel wacht op zegeningen van een links presidentschap, maar zelf voor haar rechten op aan het komen was. Dat is althans wat uit de gang van zaken valt af te lezen. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Amnesty de fout in met Syrië-campagne

zaterdag 23 juni 2012

Amnesty International heeft een campagne rond Syrië opgestart. En het is een éénzijdige, politiek verkeerde campagne. De misdaden van president Assads bewind worden er breed in uitgemeten. De medeplichtigheid van de Russische staat wordt gehekeld. Maar de misdaden van gewapende strijders, en de medeplichtigheid van een hele reeks staten dáár aan, komt niet in beeld. Eén kant wordt terecht verworpen. Een andere kant wordt ten onrechte uit de wind gehouden. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

We zijn gewaarschuwd. Wederom.

woensdag 20 juni 2012

Nee, we weten nog niet precies wat er gebeurd is. Ja, het is te vroeg voor gedetailleerde conclusies. Ja, een grondig onderzoek is nodig. Allemaal waar. Maar een een paar opmerkingen over het trappen van een kennelijk weerloze man door een politieagente Rotterdam-Zuid, naar buiten gekomen via een video-filmpje, kunnen we toch wel maken. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Griekenland: beperkte nederlaag in sociale oorlog

dinsdag 19 juni 2012

De overwinning van pro-bezuinigingspartijen in Griekenland is geen goed nieuws voor al diegenen die met de afgelopen jaren met stakingen, demonstraties, rellen en andere activiteiten het bezuinigingsbeleid met zoveel vuur en volharding hebben bestreden. Die nederlaag geldt degenen die op Syriza hebben gestemd, met de hoop dat die linkse partij bezuinigingen zou terugdraaien en verbeteringen voor armen zou brengen. Die nederlaag raakt ook degenen die op andere linkse groeperingen stemden. Die nederlaag raakt wel degelijk ook degenen, in Griekenland en daarbuiten, die de stembusstrijd niet als het centrale front van de sociale oorlog zien, ook als zij aan die stembusstrijd niet deelnamen omdat zij – terecht – andere strijdmethoden, directe actie en dergelijke, voorrang gaven en willen geven. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Egypte: militaire machtsgreep, verkiezingen, ontsporing bij links

zondag 17 juni 2012

Egypte zit in de tweede dag van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Die vinden plaats in een context die een vrije uiting van politieke keuze tot een aanfluiting maakt. In de eerste plaats zijn er de twee kandidaten, die twee vleugels van de contrarevolutie vertegenwoordigen. In de tweede plaats zijn er de maatregelen van de militaire leiding die openlijk vestigt wat het op wat versluierde wijze aldoor al was: een militaire dictatuur. Verzet op straat was er vrij snel, maar niet met de noodzakelijke omvang en felheid. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments