Archive for April, 2013

Bangladesh: dood door schuld

dinsdag 30 april 2013

Onderstaande column schreef ik voor de website van de Autonomen Den Haag, waar die al te lezen staat.

Loonarbeid is levensgevaarlijk. Dat ondervonden textielarbeiders in Bangladesh op 24 april. Drieduizend van hen moesten aan het werk in het fabriekscomplex Rana Plaza aan de rand van Dhaka, de hoofdstad. Het fabriekscomplex stortte in. Zeker 346 arbeiders kwamen om. mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Zeshonderd mensen zijn nog vermist, dus het dodental kan nog veel hoger oplopen. Misschien dat er 1000 mensen ongedeerd zijn gebleven, en op 27 april zijn er nog mensen van onder het puin gered. Het aantal gewonden bedraagt rond 1000. Dit is niet zomaar een ongeluk. Dit is dood door schuld. De dag voor de instorting waren er scheuren in de muren gezien. Managers dreigden arbeiders echter dat ze een maandloon mis zouden lopen als ze weigerden aan het werk te gaan. Onder deze druk gingen ze aan het werk. En nu zijn minstens 346 van hen dood. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

Belofte maakt schuld, belofte draagt misdaad

maandag 29 april 2013

De uitdrukking is: belofte maakt schuld. Maar er zijn beloftes waar voor geldt dat ze misdaad assisteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de belofte van de PvdA aan de VVD om het verbod op illegaal verblijf, afgesproken tussen de twee regeringspartijen, intact te laten. Op het partijcongres van de PvdA had weliswaar een meerderheid een motie tegen dat asociale verbod gesteund. De partijtop zei echter dat ze het nu eenmaal aan de VVD hadden beloofd. En ja, belofte maakt schuld, niet waar? Read the rest of this entry »

,

No Comments

Homohuwelijk in Frankrijk: juich niet te vroeg

zondag 28 april 2013

Na maanden van heftige politieke strijd, met demonstraties en tegendemonstraties, is het er dan toch dóór: de wet die het huwelijk openstelt voor mensen van hetzelfde geslacht en het homo- ern lesbo-stellen mogelijk maakt op kinderen te adopteren. Het is een stap vooruit, in de richting van ietsje meer gelijkheid, ietsje minder onderdrukking en uitsluiting van mensen met een andere seksuele oriëntatie dan de overheersende. Het is echter een beperkte stap vooruit – en de maatregel is bepaald niet buiten gevaar. Tegenkrachten zijn sterk en agressief, en het eind daarvan is niet direct in zicht. De strijd is bepaald nog niet gestreden. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Schaliegaswinning? Gevaarlijke onzin

woensdag 24 april 2013

Werk aan de winkel voor milieu-activisten – voor ieder verstandig mens die een fatsoenlijk bestaan wil, voor iedereen die voor volgende generaties ook nog een bewoonbare planeet wil nalaten. De dreiging die we het hoofd moeten bieden: schaliegaswinning. Onder degenen met wie we dan ook rond dat thema de degens moeten kruisen vinden we een ex-milieu-activist, een zekere Diederik Samson, ooit van Greenpeace, nu de chef van de PvdA. Die partij is namelijk omgegaan en is nu ook voorstander van schaliegasboringen in Nederland. Read the rest of this entry »

No Comments

Havenstaking Hong Kong

Woensdag 24 april 2013

Sinds 28 maart staken in Hong Kong enkele honderden havenarbeiders. Het is een gevecht om hoger loon, en een protest tegen beroerde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De staking duurt nog steeds voort, en is om meerdere reden van aanzienlijk belang. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

30 april 1980, 30 april 2013

maandag 22 april 2013

Afgelopen avond keek ik bij wijze van uitzondering eens wat uitgebreider TV dan het halve oog waarmee ik het NOS-journaal wel eens toelaat op mijn netvlies. Er was dan ook iets boeiends: Andere Tiojden, met een mooie reconstructie van 30 april 1980. Dat was de dag dat koningin Juliana plaats maakte voor koningin Beatrix een dag die door mensen werd aangegrepen voort actie tegen leegstand en speculatie, en tegen sjieke festiviteiten terwijl tienduizenden mensen geen fatsoenlije huisver sting konden vinden. De leus drukte het krachtig uit: “geen woning, geen kroning!” Read the rest of this entry »

1 Comment

Bommen in Boston: over motieven en connecties

zondag 21 april 2013

Zoals vaker bij spectaculaire aanslagen is er nogal wat vreemds aan de hand rond de bomaanslag die in Boston drie mensenlevens heeft gekost en 144 mensen heeft verwond. Er zijn vraagtekens rond de twee verdachten, hun veronderstelde motieven en over betrokkenheid van de FBI bij tenminste één van de verdachten. Read the rest of this entry »

,

6 Comments

Koningsliedgedoe

zondag 21 april 2013

Dáár was het koningslied, en hopla, daar verdween hetzelfde koningslied uit beeld. Daar was de aankondiging van een troonsopvolging, en daar gaat de glans die het gebeuren geacht wordt te geven aan de monarchie. Het past in een iets breder plaatsje: de op handen zijnde switch van Beatrix naar Willem gaat helemaal niet zo gladjes als koninklijke familie, het hof eromheen en ook de regering zich vast had voorgesteld. Dat is goed nieuws, al is lang niet elk symptoom daarvan ook maar enigszins te duiden als antimonarchistisch, laat staan radicaal. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Over anarchisme, Leninisme en een dubbele Grote Verwijning

vrijdag 19 april 2013

“Leninisme in de 21ste eeuw”,  het artikel van Maina van der Zwan waar ik eerder aandacht aan heb besteed, bevat gelukkig nog iets meer dan een poging om Lenin, diens partij en hun politieke praktijk vrij te pleiten van verantwoordelijkheid voor Stalin als zijn opvolger en de misdadigheid van diens regime. Die poging is nogal kansloos mislukt. Met alle verschillen tussen Lenin 1917 en Stalin 1936 springen er toch forse continuïteiten en verbanden in het oog, het Stalinisme is wel degelijk een – drastisch misvormde maar in haar voortganger wortelende – voortzetting van het Leninisme uit de revolutiejaren dat toen nog niet zo heette. Maar Van der Zwan heeft ook nog het een en ander te melden over de waarde van de Leninistische traditie voor revolutionaire strijd vandaag de dag. En dat is evenzeer weinig overtuigend. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Een laatste brief aan Hare Majesteit, Beatrix. Bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden enz. enz. enz.

De eenkoppige maar geenszins eenkennige redactie van Ravotr.nl ontving onderstaande brief, die  zij gaarne als gastcolumn hier publiceert. De redactie is het niet noodzakelijkerwijze met al het onderstaande eens, maar vindt bredere kennisname ervan in het een publiek belang.

Tilburg, 17-04-2013

Majesteit,

Het schijnt dat uw laatste officiële werkdag er allang opzit. Maar dat is natuurlijk weer buiten de waard gerekend. Wat mij betreft kun u nog wel wat zaakjes regelen. Zoals het ontslag weigeren van de staatssecretaris die als enige de naam Dolmatov correct uit weet te spreken. Maar dringender nog, al is het daar nu een beetje te laat voor, het verhinderen van de begrafenis van “The Witch”. Althans de wijze waarop. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments