Archive for April, 2016

Actiedag tegen arbeidswet Frankrijk: balans en vooruitzicht

vrijdag 29 april 2016

De actiedag tegen de dreigende nieuwe arbeidswet kende grote aantallen deelnemers en hier en daar stevige confrontaties tussen actievoerders enerzijds, gezag en rijkdom anderzijds. Gisteren en vannacht heb ik geprobeerd te volgen wat er ongeveer is gebeurd, en daarover geschreven. Nu is het tijd om een voorlopige balans op te maken. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

#3 in Tilburg: Geen debacle, geen groot succes, tijd voor heroriëntatie

donderdag 28 april 2016

Plein Publiek – Nuit Debout Tilburg#3  was geen totale mislukking maar ook niet wat ik ervan had gehoopt. De opkomst was beduidend lager dan eerdere keren: slechts acht mensen deden mee. Het nieuwtje is er af, wie kwam, voelt zich stevig betrokken maar mensen die uit dat mengsel van nieuwsgierigheid en sympathie de eerste keer op kwamen duiken, ontbraken nu. Deelnemers waren (intussen) allemaal bekende gezichten. De groei is er uit, en wat niet groeit gaat al gauw weer slinken. Read the rest of this entry »

1 Comment

Op scherp in en om Frankrijk: liveblog met aanloop

donderdag 28 april 2016

Vandaag, 28 april, is in Frankrijk een actiedag tegen de intussen snel berucht geworden arbeidswet. In Frankrijk zelf gaan dan allerlei vormen van protest plaatsvinden. In Nederland grijpen beginnende Nuit Debout-initiatieven deze dag aan om solidariteit met de strijd in het land van herkomst van Nuit Debout te betuigen. In Tilburg  en in Amsterdam  vinden vandaag zulke bijeenkomsten plaats, en ook in Maastricht  is vanavond een Nuit Debout-bijeenkomst. Vanaf het begin van de middag zal ik proberen binnenkomende berichtgeving bij te houden en alhier van aandacht te voorzien en een soort liveblog. Ook achtergrondinformatie zal niet ontbreken. Bovenaan de meest recente info, de oudere berichten zakken dus naar onder. Maar eerst… Read the rest of this entry »

1 Comment

Muurkrant, opstand, solidariteit!

woensdag 27 april 2016

Hij loopt op straat in Ankara. Tas bij zich, posters bij zich, lijm of tape bij zich. Hij kijkt links, hij kijkt rechts. De straat is leeg. Hup, poster aan de muur, lijm er over. Snel en behoedzaam loopt hij door. Die hangt. Mooi! Verder, volgende poster. En nog één. Wat staat er op? ‘Leve de opstand. Weg met de veiligheidstroepen. Weg met de orde van Erdogan’. De tekst verwijst naar de Gezi-protesten van 2013. Er staat ook nog advies op hoe je je tegen traangas kunt beschermen. Gaaf ern dapper, nietwaar, deze plakker? Voor de vrijheid van meningsuiting, tegen autoritaire staatsmacht. Zoiets hebben we nodig. Zoiets is goed. Toch? Read the rest of this entry »

,

1 Comment

“Weg met de politie en de staat” – anarchistische muurkrant verdient verspreiding, tegen de repressie in

woensdag 27 april 2016

Waarom lees je deze muurkrant hier? Dat lees je onder deze muurkrant. Maar lees vooral ook eerst deze muurkrant zelf…

AnarchistischeMuurkrant%231April2016
Zelden zie je plaatjes op dit blog. Zelden neem ik teksten van elders over. Nu wel. Hierboven lees je de Anarchistische  Muurkrant die afgelopen zondag (1) in Den Haag is verspreid. De politie heeft iemand aangehouden die van het plakken ervan is verdacht. “Hem wordt nu opruiing tegen het gezag, het aanzetten tot geweld en het plakken van posters ten laste gelegd” , aldus een bericht op Indymedia. Hij zit zeker tot donderdag nog vast, maar mogelijk langer als een rechter-commissaris daartoe beslist.

Natuurlijk moet deze kameraad onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij. Die poster  verdient de wijdst mogelijke verspreiding, juist om de poging om het plakken ervan als strafbaar feit te bestempelen, zo ineffectief mogelijk te maken en het gezag de verachting te betonen die het zo overduidelijk verdient. Bij deze dus. Verspreiden, dat ding, op websites en op muren!

(1) noot, aangebracht 27 april 4.42 uur: dag was eerst verkeerd weergegeven, nu gecorrigeerd.

Peter Storm

1 Comment

Opstand in Frankrijk, solidariteit in Nederland – jij ook in actie op 28 april?

dinsdag 26 april 2016

Het is de moeite waard om het nieuws uit Frankrijk met extra aandacht te volgen (1). Mensen daar staan aan de vooravond van weer een actiedag tegen een intussen in zeer brede kring verafschuwde arbeidswet. In de aanloop zijn op diverse fronten al acties op gang gekomen. Nuit Debout, het verschijnsel van  pleinbijeenkomsten die op gang kwamen vanuit de acties tegen de arbeidswet, gaat intussen door. Dit type actie is intussen de grenzen overgestoken en heeft enkele Nederlandse steden bereikt. In Tilburg staat de derde Nuit Debout-samenkomst komende donderdag in het teken van de solidariteit (2) met precies de acties in het land waar deze ronde protest en verzet is begonnen. Ook daarom is wat extra aandacht voor de gebeurtenissen daar welkom. Om van te leren, en om ons door extra te laten motiveren om in beweging te komen. Read the rest of this entry »

No Comments

Plein Publiek in Tilburg: Nuit Debout kleinschalig springlevend

zondag 24 april 2016

De tweede samenkomst van Nuit Debout in Tilburg , deze keer onder de nieuwe naam Plein Publiek, was wederom de moeite. We stonden op een andere plek, aan het eind van de Korte Heuvel, vrijwel naast 013. De opkomst was iets kleiner, maar het was wederom een goede samenkomst en een mooie uitwisseling van gedachten. Het idee om in de publieke ruimte samen te komen, te bespreken wat ons niet aanstaat in de huidige maatschappij, wat voor soort verandering we willen en hoe we dat dichterbij brengen, blijkt in elk geval op kleine schaal levensvatbaar. Het is geen omvangrijk protest. Nog niet. Het is wel een beginnetje van een beweging die hardnekkig probeert ter wereld te komen en zich te laten gelden. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Nuit Debout: een mooi begin in Tilburg

donderdag 21 april 2016

Dat was best mooi, de eerste samenkomst van Nuit Debout Tilburg.  Opkomst rond de twintig mensen, en dat viel mij mee. Veelal mensen die motivatie hadden om hun gedachten te delen en daar ruim de tijd voor namen ook, ondanks de kilte. Er komt een volgende bijeenkomst in Tilburg: zondag 24 april, om 14.00 uur, aan het eind van de Korte Heuvel deze keer. Hieronder wat impressies over een bijeenkomst die smaakt naar meer. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Met het oog op Nuit Debout Tilburg: terugblik op Occupy

donderdag 14 april

In Frankrijk rommelt het van revolte. Nuit Debout: avond na avond actievoerders op stadspleinen, actievoerders die bijeenkomen, beraadslagen over wat er mis is met deze neoliberale maatschappij, politiek bestel, antisociaal beleid… en hoe dat volgens deelnemers veranderd dient te worden. Mensen nemen publieke ruimte in, en gebruiken die voor hun publieke taak: zich hun wereld toeëigenen, uit handen van hogerhand, in handen van mensen zelf. Ik sprak al eerder van “vleugjes revolutie”.  Die vleugjes verspreiden zich, en vonkjes springen intussen over naar Nederland. Die vonkjes mogen wat mij betreft vlammetjes worden waardoor de gevestigde orde wordt verzwolgen. In Amsterdam  wordt een aftrap gegeven. Momenteel leggen we voorzichtig beginnetjes in Tilburg… Read the rest of this entry »

,

5 Comments

Over media, aandacht en Nuit Debout

Het is een standaardpatroon. Ergens gebeurt iets dat we als radicale en linkse mensen belangwekkend vinden. Een snel om zich heen grijpende protestbeweging bijvoorbeeld, zoals nu Nuit Debout in Frankrijk. Op Facebook begint het te gonzen, enkele alternatieve websites verspreiden berichten. Op het NOS-journaal zien we echter niets. Op Nu.nl en in de grote kranten evenmin. Dat valt natuurlijk op, en sommigen van ons constateren dat stilzwijgen. Die stilte in media roept verbazing op, verontwaardiging ook. Hoe werkt zoiets? Read the rest of this entry »

4 Comments