Archive for category Groot-Brittannië

On the edges of Trotskyism – some of the ones who left the SWP

Friday, 12 July, 2013

This piece was originally written for Libcom, where you can also read it.

Some notes on the IS Network, formed by ex-members of the SWP, and on the ideas of Richard Seymour, one of them.

The SWP crisis is one symptom of Trotskyism on the edge. The crisis produces lots of disenchanted and disillusioned members. It would be tragic if most of these people would simply succumb to demoralization and cynicism. But there is not just Trotskyism on the edge of collapse. Some of these disenchanted (ex-)members do not move away from the struggle, simply regretting the energy wasted and the time lost. Quite a numer of these people move from Trotskyism on the edge to the edges of Trotskyism, and sometimes beyond, beyond the borderline that separates Trotskyist politics from sensible revolutionary approches towards class struggle practice. Let’s have a look at the ones who left. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Trotskyism on the edge – on the SWP crisis

woensdag 10 juli 2013

The piece below was written for my Libcom blog, where you can already read it.

A few more notes on the crisis in the SWP that seems to have entered new territory.

Months after the crisis in the Socialist Workers Party (SWP) burst into the open, this Trotskyist formation hasn’t succeeding in leaving their problems truly behind. On the contrary, there have been new signs of division in the organisation that has already experienced a big loss of membership, prestige in the wider movement and political self-confidence. This is no bad thing, als long as the ones who are leaving find something better to do, and as long as the decent people still remaining keep on making a fuss and ask the right questions. Read the rest of this entry »

, ,

5 Comments

Een laatste brief aan Hare Majesteit, Beatrix. Bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden enz. enz. enz.

De eenkoppige maar geenszins eenkennige redactie van Ravotr.nl ontving onderstaande brief, die  zij gaarne als gastcolumn hier publiceert. De redactie is het niet noodzakelijkerwijze met al het onderstaande eens, maar vindt bredere kennisname ervan in het een publiek belang.

Tilburg, 17-04-2013

Majesteit,

Het schijnt dat uw laatste officiële werkdag er allang opzit. Maar dat is natuurlijk weer buiten de waard gerekend. Wat mij betreft kun u nog wel wat zaakjes regelen. Zoals het ontslag weigeren van de staatssecretaris die als enige de naam Dolmatov correct uit weet te spreken. Maar dringender nog, al is het daar nu een beetje te laat voor, het verhinderen van de begrafenis van “The Witch”. Althans de wijze waarop. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Poetin, Rutte, Thatcher en homorechten

dinsdag 9 april 2013

Dat was een dag vol wrange ironie, de dag van gisteren. Poetin, president aller Russen, was op bezoek en kreeg college mensenrechten van premier Rutte. Die vergat daarbij de homorechten geenszins. Hij zij desgevraagd ook iets over het overlijden van mevrouw Thatcher, en prees diens inzet voor, jawel, mensenrechten. Zou het misschien een volgende keer een idee zijn dat demonstranten niet alleen Poetin, maar ook Rutte onder vuur nemen? Thatcher als fan van mensenrechten. Veel gekker moet het toch niet worden. Read the rest of this entry »

, , ,

2 Comments

Thatcher tegenover arbeiders, arbeiders tegenover Thatcher

dinsdag 9 april 2013

Zo, dus Thatcher is gisteren overleden, op een leeftijd die zeer veel van de slachtoffers van haar neoliberalisme nooit hebben mogen behalen. De media staan al vol met terugblikken, opvallende citaten van haar, analyses over wat ze allemaal heeft veranderd in Groot-Brittannië. Boegbeeld van keihard neoliberalisme, vijand van “de samenleving” als iets waar collectiviteit en solidariteit in tel zijn, nationalistisch leider tegen zowel Argentinië als tegen boeman Europa, bondgenoot en vertrouweling van dat andere rechtse boegbeeld Ronald Reagan. Dat was Thatcher. Er is nog wel meer, en lang niet alles bestaat uit oppervlakkigheden en clichés. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

SWP crisis: some analysis, some thoughts

Wednesday, 13 March, 2013

Written for Libcom.org, where it can be read as well.

The SWP, British Trotskyist organisation, is in deep crisis after rape accusations and faction fights have ended in the leadership reimposing some ‘order’ , and oppositionists leaving the party in droves. Some analysis, and some ideas on what attitude anti-authoritarians might fruitfully take. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

SWP-crisis: ratten besturen het zinkende schip

dinsdag 12 maart 2013

De Socialist Workers Party (SWP), een trotskistische organisatie in Groot-Brittannië, raakt in hoog tempo in vrije val. De interne crisis die de partij al sinds januari uiteenscheurt, heeft inmiddels het stadium van opzegging van lidmaatschap  van hele groepen tegelijk bereikt. Mensen die vertrekken doen dat met hele goede reden. Ze vinden de uitkomst van een ingelaste partijconferentie, afgelopen zondag gehouden, waarin het Centraal Comité met bureaucratische trucs en intimiderende praat een meerderheid tegen de opgekomen oppositie in stelling bracht, ondraaglijk onaanvaardbaar. Ze wachten niet af tot ze de partij worden uitgegooid – per e-mail, zoals eerder al mensen was overkomen – maar houden de eer aan zichzelf. Groot gelijk. Wie verstandig is en solidariteit en strijd tegen onderdrukking serieus neemt, verlaat het zinkend schip dat nog slechts door ratten bestuurd lijkt te worden. Read the rest of this entry »

,

5 Comments

Crisis, protest, en een glimp van een alternatief

maandag 18 februari 2013

Economische crisis brengt sociale ellende; sociale ellende lokt vroeg of laat protest uit, en verzet. Zuid-Europese landen laten die kettingreactie zien, we mogen er van uitgaan dat dit dichter bij huis niet anders zal zijn, De blik zuidwaarts richten is in zekere – niet onbeperkte – zin, dan ook een vorm van vooruitkijken. Maar niets ligt absoluut vast, hoe de economische crisis zich hier in sociale en politieke confrontaties zal vertalen zal mede afhangen van wat we leren van wat we in de Zuid-Europese ontwikkelingen zien. De klassenstrijd kent geen automatische piloot. Read the rest of this entry »

, , ,

2 Comments

De crisis in de SWP en de Internationale Socialisten (IS): waarom die stilte?

maandag 4 februari 2013

Het was intussen allang ondenkbaar dat de SWP-crisis – ontstaan na een beschuldiging van verkrachting binnen deze Britse trotskistische groepering, en pogingen van de partijleidfing om kritiek op de afhandeling ervan zo ongeveer de mond te snoeren – tot die partij beperkt blijft. Sterker: de crisis is allang de grenzen overgestoken.Wanneer worden openlijke tekenen daarvan in de Nederlandse  zusterorganisatie van de SWP ook buiten Facebook merkbaar? De zwijgzaamheid van de Internationale Socialisten (IS) begint stuitende vormen aan te nemen. Er is een uitdrukking: wie zwijgt, stemt toe. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Crisis in de SWP (2)

maandag 4 februari 2013

Er zijn nog twee wezenlijke punten in de crisis waar de SWP zichzelf in heeft gestort, naast dat kernpunt hoe je met verkrachtingszaken omgaat, en wat de gekozen aanpak zegt over hoe in de SWP tegen verkrachting aangekeken wordt. Er is de zaak van interne partijdemocratie, de zaak van hoe de SWP georganiseerd is. En er is de zaak van hoe de partij functioneert, haar werkwijze en tactieken. Beiden hangen samen, en dat laatste krijgt te weinig aandacht, juist ook door de critici die wijzen op het bureaucratiche leiderschap dat de SWP kenmerkt. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment