‘Relschoppers’ hebben gelijk: opstand Schilderswijk is terecht


vrijdag 3 juli 2015

Schokkende beelden uit de Schilderswijk. Een hele groep mensen ingesloten door  een politiemacht, allemaal klaarblijkelijk aangehouden en op het punt in bussen afgevoerd te worden. Er omheen een plein vol ME-busjes. Dat was vannacht, toen berichten al spraken van het oppakken van rond de honderd mensen. In de vroege ochtend bleek het om maar liefst tweehonderd aanhoudingen te gaan. Met massa-arrestaties probeert het gezag het losgebroken protest te smoren. De greep op de straten en pleinen van de Schildersweek krijgt Van Aartsen daar misschien op korte termijn mee terug, en dat is erg genoeg. Maar de politiestaatmethoden zullen de woede eerder aanwakkeren dan temperen. Wie een wijk als bezet gebied bejegent, moet niet raar staan te kijken als bewoners zich nog harder en ongrijpbaarder tegen de politie gaan keren.

De politie verrichtte deze arrestaties op basis van een samenscholingsverbod. Wie in groepen bijeenkomt, kan zonder verdere reden worden opgepakt en afgevoerd. “Onder de aangehouden mensen waren ook omstanders die toekeken”, schrijft de NRC die het nodig vond om haar stuk de titel “Tweehonderd relschoppers opgepakt in Schilderswijk”.  Mensen die vuurwerk afsteken en wat rumoerig in groepjes bijeen zijn, mensen die keken wat er intussen gebeurde, zijn dus allemaal “relschoppers”. Zo worden boze, en zelfs alleen maar nieuwsgierige mensen, weggezet. Zo wordt de gemene repressie gerechtvaardigd in de ogen van keurige burgers die hoofdschuddend de berichte volgen. De landelijke politiek stookt mee, met premier Rutte voorop die de ‘relschoppers’ uitmaakt voor “achterlijke gladiolen”. Over de aanleiding van de woede op straat hoor je hem intussen niet. Het slopen van een piano is voor hem erger dan het doden van een Arubaanse man. Dingen gaan bij hem boven mensen. Dat is het moderne liberalisme ten voeten uit.

De woede zindert intussen onderhuids ongetwijfeld verder. Er is ook zo veel reden voor! De daad van Mitch Henriquez, de Arubaanse man die met veel geweld op 27 juni gearresteerd werd met zoveel geweld dat hij de dag erop aan de mishandeling bezweek, is de aanleiding. Het gedraai van het Openbaar Ministerie maakte mensen extra kwaad: eerst zij dat OM dat Mitch pas in het politievoertuig onwel werd, een dag later herzag ze dat bericht, en nog enkele dagen later gaf het toe dat Mitch zeer waarschijnlijk vanwege het politiegeweld was overleden. Vrij vertaald: de politie had hem door gemaakt. En waar overtreders van een uitgaansverbod dus bij tientallen tegelijk worden opgepakt, daar worden vijf verdachten van moord, doodslag of toch tenminste dood door schuld slechts geschort Ze zijn niet eens gearresteerd. Hoe lang zouden vijf andere mensen vrij rond blijven open als ze een agent besprongen, van de adem beroofden en hem de dood in joegen?

Het is niet enkel de gewelddadige dood van Mitch die de woede zo voedt. Het is het overduidelijk racistische bejegening door de Haagse politie die mensen extra razend maakt. Mitch was Arubaan. Heel veel andere mensen met een migrant-achtergrond en een donkerder huidskleur maken grofheden mee van politiezijde. Een cafe-eigenaar in de buurt vertelt aan de Volkskrant waar het om draait. “Alle allochtonen zijn verenigd – samen tegen de politie.  Het verbaast mij niet. Mensen zijn de intimidatie zat. Ik zie het hier elke dag: een Hollander die over de stoep fietst, krijgt een waarschuwing, een allochtoon wordt direct gegrepen”.

De politie in Den Haag bedrijft hanteert duidelijk etnische profilering : het aanhouden van mensen mede op basis van uiterlijke kenmerken die naar etnische herkomst verwijzen. Plat gezegd: de politie houd mensen van bijvoorbeeld Antilliaanse of Marokkaanse afkomst eerder aan bij controles en opsporingsactiviteit. Amnesty bevestigt dat dit structureel voorkomt. Een onderzoek van de Leidse universiteit waarbij onderzoekers agenten vergezelden tijdens hun werk, concludeerde daarentegen: “Mensen met een migrantenachtergrond worden weliswaar vaker door de politie benaderd, maar daar heeft de politie volgens de onderzoekers goede reden voor.” Maar antropoloog Sinan Cankaya gaat dar tegenin: “Ik ontkom niet aan de indruk dat de onderzoekers de door agenten als verdacht getypeerde vrijwel automatisch categoriseren als redelijk en objectief.”Anders gezegd: de onderzoekers kijken door politieogen en nemen ongemerkt de bijbehorende stereotypen over. Antropoloog Paul Mutsaert deed ook onderzoek en “concludeert dat bij controles vaak vooraf op etniciteit een doelgroep wordt geselecteerd, bijvoorbeeld Turks, Marokkaans of Surinaams.”  Dat is etnisch profileren ten voeten uit. En ook Mutsaert – nota bene “in dienst van de Politieacademie” – liep zelf mee met agenten in het kader van zijn onderzoek, dat trouwens niet speciaal het Haagse korps betereft maar de politie als zodanig. Zijn verklaring voor het etnisch profileren is problematisch maar minder interessant dat het feit dat ook hij – iemand met een kijk van binnenuit het apparaat – die etnische profilering constateert.

Hoe stereotype het politiedenken kan zijn, blijkt uit een workshop die aan agenten wordt voorgeschoteld. Onderwerp: hoe als agent met Antillianen om te gaan.  Zin uit de reclametekst van de club die de workshop aanbiedt: “Als een Antilliaan het gevoel heeft niet gerespecteerd te worden, kan dat genoeg aanleiding zijn om de opponent neer te steken of te schieten.” Dát is dus het beeld dat zich in politiekoppen van Antillianen nestelt: gewelddadige types, bereid tot moord en doodslag bij de geringste aanleiding.

We lezen intussen ook over hoe ex-agenten de omgang van het Haagse politiekorps met migranten zagen. “Zodra je aan het geijkte profiel voldoet ( ‘Marokkaans uiterlijk’, zoals men pleegt te verwoorden in mutaties), word je gepest, getreiterd, gecontroleerd, bekeurd, te pas en te onpas staande gehouden of aangehouden, puur en alleen om je dwars te zitten, zo schrijft een ex-agent van het Haagse politiekorps.

Den Haag FM kwam met dit bericht, enkele dagen voordat de dood van Mitch Hernandez het lont in een kruitvat bleek. Dat kruitvat heet politiegeweld. Het kruitvat heet politieracisme. Dat kruitvat is afgelopen dagen gedeeltelijk tot ontploffing gekomen Maar als Van Aartsen en zijn agenten denken dat ze met massa-arrestatie het smeulende vuur van opstand blijvend kunnen bedwingen, dan vergissen zij zich verschrikkelijk. Het verzet zal wellicht andere vormen zoeken en op andere plaatsen opduiken. De vraag voor anti-autoritaire revolutionairen, voor wie zowel de strijd tegen racisme als de strijd tegen politiegeweld kernpunten zijn of horen te zijn, is volgens mij: hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we ondersteuning bieden?

Ik zie meerdere punten. Het eerste punt is tamelijk praktisch. De arrestanten hebben steun nodig. Het zijn er na vier dagen al 361, en veel ervan zijn minderjarig. Maken ze het goed? Hebben ze een behoorlijke advocaat? Staan er mensen buiten om ze te begroeten als ze vrijkomen? Zijn er acties bij de plekken waar ze vastzitten gepland, lawaaidemonstraties, wakes, wat dan ook? Daar sluit de noodzaak tot protest tegen deze massa-detentie op aan. Het kan toch niet zo zijn dat Van Aartsen de halcve jeugd van de Schilderswijk opsluit zonder dat we zelfs maar enig luid en duidelijk protest tegen deze politiestaatspraktijken laten horen?

Belangrijk is vervolgens om de opstand zelf te verdediging: de rechtmatigheid ervan te onderstrepen, en ons niet van de wijs laten brengen door gejammer over ingegooide ruiten en een kapotte piano. Dit is verzet tegen racistisch gericht politiegeweld, en het verzet komt van mensen die de terging van politiekant zelf ondervinden of er getuige van zijn. Mensen hebben in hun woede gelijk, en nee, een kapotte ruit is niet belangrijker dan een dode Arubaan. Nee, het beschadigen van een willekeurig winkeltje is niet zinnig. Maar het is een randverschijnsel. Aandacht voor de kern van de zaak, alstublieft. Die kern is: een man is door vijf agenten gewelddadig de verstikkingsdood ingejaagd, en mensen zijn nu erg boos.

En de opstand is niet alleen terecht, ook harde actievormen zijn legitiem. Slechts de angst voor felle tegendruk zal de politie doen inbinden. Slechts de wetenschap dat de greep van de politie op staat niet meer te garanderen valt, zal Van Aartsen tot nadenken stemmen. Onrust op de straten is niet prettig, maar het is bijzonder functioneel als wapen van ogenschijnlijk machteloze menigten egenover een ogenschijnlijk oppermachtig repressieapparaat. Al die oververhitte verontwaardiging van de kant van politici, al het gekerm over achterlijke gladiolen en wat dies meer zij, is woede en demagogie. Maar achter die woede is de panische angst van een zich bedreigd voelend gezag bijna tastbaar. Voor die angst hebben de opstandige jongeren het gezag aanleiding gegeven. Ik mag hopen dat die aanleiding slechts een voorproefje was van wat er aan revolte nog gaat komen. De ‘relschoppers’ hebben in de kern gelijk.

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by een zeester on 2015/07/07 - 11:54

  Dit is weer zo’n voorbeeld, vanwaar de woede komt

  een familielid van mij is ook door de politie gemolesteerd. Een cel in gesleurd en kapot geslagen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is

  De arrogantie van de politie is onmeetbaar. Wie geeft dan ook een geweldsmonopolie aan zulke waardeloze mensen, als politieagenten

  Zei die geen moreel besef van zichzelf hebben en alleen maar fungeren als dienaren van de tirannie. Zei die het meest inhumane beleid blind uitvoeren, orders opvolgen als honden,omdat ze de hersencapaciteit niet hebben om zelf na te denken. Wel hebben ze de arrogantie om ten alle tijden hun fysieke kracht te misbruiken.

  Iedereen kent wel iemand, die door de politie mishandelt is en iedereen heeft dus wel een reden, om een aantal zaken recht te zetten

  Rutte is een naïef,kinderlijk individu, die niet weet wat politiegeweld is en die mensen niet betrekken in zijn eigen infantiele sprookje

  Er zijn grenzen politie fascisten. Jullie denken overal mee weg te komen, maar zo werkt de wereld niet. We leven hier niet in Noord Korea, of Amerika, maar het begint er wel steeds meer op te lijken

  united we stand, divided we fall

 2. #2 by een zeester on 2015/07/06 - 16:55

  Jongeren zijn massaal woedend en gaan massaal de straten op.

  Misschien zijn er mensen tussen, die niet precies weten hoe of wat en er zullen zeker ook mensen tussen zitten, die rellen om het rellen. Die mensen zul je altijd hebben, maar het zal een minderheid zijn. De meeste mensen zijn niet zulke thrill seekers. Ja natuurlijk er zal een enkele hooligan tussen zitten, die het gewoon tof vind, om op de vuist te gaan met jan en alleman, maar laat je niet van de wijs brengen. De media probeert alle aandacht daarop af te schuiven. Ze weten niet waar ze het over hebben, ze slopen alleen maar spullen, dat soort sentimenten. Nee dat is natuurlijk onjuist. Mensen weten sowieso DAT ze boos zijn, maar waarom ze boos zijn. Ga een avondje met mensen zitten en er komt wel het een en ander aan het licht. Niet iedereen zal het in volzinnen kunnen beweren, maar niet iedereen heeft dan ook een academische achtergrond. De woede op zich komt niet uit de lucht vallen. Als de politie altijd super behulpzaam en zachtzinnig te werk was gegaan, mensen vriendelijk had toegesproken, dan was dit wellicht niet zo geescaleert. Dan hadden de mensen het op de individuele politieagenten afgeschoven. Ohh wat absurd, die vijf politiemensen moeten boeten. Maar nee, dat is niet het geval. Deze woede zit dieper, verder weg geborgen, als een etterende wond. Een pownews bleef pesten, uitdagen, beledigen, vernederen. Steeds een millimeter verder, om de trots van de jonge allochtonen uit te dagen. Een trots die juist bij jonge mannen zo intens is.

  Als die jongelingen hun collectieve kracht dan ontdekken, zijn de rapen gaar, om het maar eens in oubollig Nederlands te verwoorden. ,

  Ons systeem is langzaam verworden, tot een conservatie oligarchie, waar productief kapitaal belast wordt en contraproductief, statisch kapitaal gesubsidieerd. De zogenaamde liberalen van de vvd en hun dienaren van de pvvda, hebben al de oorspronkelijke liberale idealen van het progressieve liberalisme omgekeerd en zo de kleine man klem gezet. Wij worden klem gezet door hoge belastingen, hoge huren, geen beschikking tot grond en bijna geen ingang in de markt, die in handen is van grote, gesubsidieerde bedrijven.

  Ja het systeem is hypocriet en mensen voelen die hypocrisie zeker wel. Als je weer een of andere corrupte vvd populist op de televisie ziet, dan zie je gewoon aan hun stinkende glimlach, dat ze liegen, dat het opportunisten zijn, die niets met volksvertegenwoordiging te maken hebben. Iedereen weet en ziet dat. Het is een stille kracht, die onder de bevolking heerst. Je hoort mensen erover op feestjes, mensen maken er grapjes over. Je kunt deze sentimenten vinden in de echte wereld. Niet de conceptuele wereld, van de managers, populisten en politici. Niet iedereen zal zijn onvrede direct kunnen verwoorden, maar men voelt nou eenmaal, waarneer hij, of zei opgelicht word. Dat heeft gewoon te maken met een vorm van sociale intelligentie. Wat nu aan de hand is, heeft wel degelijk zijn wortels in de realiteit

  Maar Peter, ik vind dat je de aangerichte schade aan winkels etc, ook weer niet moet onderschatten. De eigenaren van die winkels, proberen ook hun hooft boven water te houden en worden net zo hard beklemd door dit conservatieve, feodale systeem als iedereen. Andermans bezit slopen, is mensen tegen je keren, die anders achter je zouden kunnen staan. Daarnaast geef je de media een handvat, om de noodzaak van het protest te ontkennen.

  Natuurlijk is een mensenleven meer waard, dan een piano, maar de rellers moeten de media niet in de kaart spelen, door andermans bezit te slopen. Het maakt alles namelijk ongeloofwaardig

  groet, een zeester

 3. #3 by RobbieD! on 2015/07/04 - 16:13

  Wat een verwrongen beeld van de werkelijkheid! Natuurlijk was er geen vernielende, brandstichtende, plunderende Mocro die ook maar iets gaf om de dood van Mitch die door een misdadige politieactie werd veroorzaakt. Tussen Mocro’s en NL-ers van caraïbische afkomst bestaat bij leven en welzijn een vriendschap als die tussen water en vuur.
  Dat er andere – zeer te rechtvaardigen – redenen zijn waarom er wordt gedemonstreerd neemt niet weg dat de moord op Mitch er geen moer mee te maken had. Net zo min als brandstichten, vernielen en plunderen bij een demonstratie horen.

 4. #4 by antie politie on 2015/07/04 - 16:12

  is niet zo gek de reactie,s van de burger
  de politie kan zich en wil zich niet gedragen
  die denken met hun gedrag dat ze de boel in de hand kunnen houden
  niet dus
  onbeschofter volk dan de politie is er niet ( spreek uit ervaring)
  iemand die zonder achterlicht rijd/ fiets wor behandeld als een crimineel en toe gesnouwd zeg je er wat van voelt oomagent zich belegd ( zijn iq is velemalen lager dan de gemiddelde burger en is voor lulletje rozewater onaceptabel)
  maar zoiets wat er in schilderswijk gebeurt mag neit overgesproken worden
  zo gaat het al 30 jaar en spreek uit ervaring
  30 jaar gelden zat ik op politieburo denhaag janhendrikstraat waar de heer salemink mij wel ens even voor een klein vergrijp aan het praten zou krijgen wat dus niet lukte want ook toen had ik al zo iets jij kan je niet normaal gedragen dan zeg ik niks
  he tgevolg daar van was dat de heer (rene) salemink met typmachine gooide (was nog geen computer) mijn richting uit wat hij heel normaal vond was dus direct van mijn kant einde gesprek en er aangifte via een advocaat laten doen daarna is het pas echt begonnen
  in de nacht komt de heer ( rene schele mongool) slaemink d e politie cel in met nog 3 heren oa jan slumb en zegt tegen mij als je nu niet praat sla ik je dood jij praat zo neit maak ik je af waarom de 3 met de knuppel de ze bij zich hadden bogennne te slaan
  op dat moment kan ejd an ook niks
  wederom aan giften van gedaan en de dag er op komt de zogenaamde korps leidng bij mij met de breiging als je de aangiften niet intrekt dan amken we je het leven zuur de rest van je leven uiteraard klacht niet ingetrokken

  alle pogingen die de heren gedaan hebben om mij waar dan ook zwart te maken zijn mislukt
  wat ik aan het insident van de slaande agenten heb overgehoude is een kapote rug ( ook na 30 jaar ) en een uitspraak van de rechter voor schade vergoeding maar dit houd de heer slaemink ( die inmiddels nog steeds bij d e polite werkt helaas ) nog steeds tegen
  ook dit is de normale rechtsgang hier in nederland
  Hoe zo moet men respect hebben voor de politie
  never nooit
  weet dat ze dit mee lezen en er weer alles aan zullen gaan doen om leven weer zuur te maken maar dat moet dan maar
  dan breng ik nog veel meer naar buiten
  dus salemink wees wijs neem je verantwoording en los dit op
  je weet heel goed wie ik ben

 5. #5 by Dennis Eijs on 2015/07/04 - 11:15

  Waren er rellen geweest als de gedode man blank was geweest? Dus het laat mij zien waar het racisme ligt. En die relschoppers zijn gewoon dat, relschoppers. Geen revolutionairen. En ga niet zeggen dat ik er niets van weet, ik heb een tijdje in de schilderswijk gewoond. Heel veel goede mensen, maar er zit ook rapalje.

Comments are closed.