Politiegeweld tegen protest tegen politiegeweld


dinsdag 28 juni 2016

De politie van Den Haag heeft het weer voor elkaar. Elf arrestaties van mensen die volgens het Bevoegd Gezag tegen politiegeweld probeerden te protesteren op een plek waar dat Bevoegd Gezag, in de vorm van de burgemeester, dat had verboden. Daarmee laat die politie juist weer zien hoe terecht het protest en verzet tegen politiegeweld is, en hoe verachtelijk dat Bevoegde Gezag wiens vuile werk die politie doet.

Demonstranten waren in Den Haag op de dag dat het precies een jaar geleden was dat vijf politieagenten in het Haagse Zuiderpark de Arubaanse man Mitch Henriquez om het leven brachten met een wurggreep. Het Openbaar Ministerie weet na het horen van maar liefst “ruim zeventig” getuigen nog steeds niet of het de agenten daadwerkelijk gaat vervolgen. Dat zegt al iets. Int het vervolgen van actievoerders tont het OM doorgaans een stuk meer doortastendheid.

Ook veelzeggend is de reactie van de politie op de protesten van vandaag. Van te voren noemde politiechef Van Musscher de demonstraties “spijtig”, want de protesten “kunnen echter een deel van wat we samen met de bewoners hebben bereikt, weer teniet doen.” Hoe protesteren tegen dat probleem eventuele pogingen om het probleem aan te pakken, in de wielen rijdt, vertelde de politiechef er niet bij. Die pogingen zijn dan ook niet erg serieus te nemen. Ze dienen duidelijk om het imago van de politie op te krikken, en ‘orde en rust’ te garanderen. Or else. Racistisch politiegeweld – en dát is hier het probleem – blijft in haar kern onaangetast.

Een politiewoordvoerder noemt in het AD even wat initiatieven: “lessen voor basisscholen”, “een programma waarbij agenten uitleggen waarom ze mensen staande houden” en een “politiedelegatie” die “regelmatig met bewoners uit de wijk om tafel (zit)”. Vrij vertaald: de politie legt uit waarom ze etnisch profileert en migranten intimideert. Het gedrag blijft het wordt alleen toegelicht. Nergens blijkt dat het gedrag zelf wezenlijk is veranderd. Maar repressie die meer wordt ‘uitgelegd’ is nog steeds repressie. Dat demonstranten daarop wijzen is niet zozeer “ontzettend vervelend voor de wijk”, maar voor de politie. Is dat eventjes pech hebben voor die politie.

Repressie ervaren mensen in de Schilderswijk nog steeds. Het AD schrijft dat mensen op het Hobbemaplein, in de Schilderswijk “klagen over controles, boetes voor futiliteiten, over ‘haantjesgedrag’ van agenten.” Advocaten spreken van verharding. Mourad Ouari, ondernemer, merkt op: “Er zijn minder controles, dat is positief, maar de cultuur is niet veranderd.” Volgens hem is het indienen van een klacht “nutteloos”, want: “Het vervelende is dat het verhaal van een agent altijd voor twee lijkt te tellen.” Als een gevestigde en gezagsgetrouwe krant als het AD al zoiets schrijft, dan zou de situatie nog wel eens veel beklemmender kunnen zijn dan het AD die schetst.

Volgens de politie is men echter op de goeie weg om het vertrouwen te herstellen. “Eerder zei plaatsvervangend politiechef Paul Entken dat er telkens zaken worden opgerakeld van ‘tig jaar geleden'” en dat daartegen  “alle mooie dingen die hier gebeuren” het afleggen. Deze agent mag er aan herinnerd worden dat Mitch Henriquez niet tig jaar geleden is omgebracht, en dat de klachten over “boetes voor futiliteiten” en dergelijke ook niet uit de prehistorie dateren.

Politiegeweld van agenten dat zich toespitst in en om de Schilderswijk – een buurt waar veel migranten wonen en waar de politie zo ongeveer als bezettingsmacht optreedt – is niet bepaald weg. De woede over politiegeweld, racistisch gericht op leden van migrantengemeenschapen, is dat evenmin. Vandaag waren er twee protesten. In het Zuiderpark werden bloemen neergelegd bij de boom waar de Arubaanse man precies een jaar geleden door politiegeweld om het leven kwam”, aldus Den Haag FM.  Er was meteen al “veel politie op de been”. Het aantal betogers bedroeg volgens Den Haag FM iets meer dan vijftig.

Een tweede demonstratie was aangekondigd, en die zou door de Schilderswijk komen. De burgemeester had dat verboden. “De gemeente wilde voorkomen dat er opnieuw rellen uitbraken in de Heemstraat, zoals precies een jaar geleden.” Dat verwijst naar de opstand die er utbrak toen een emotioneel protest vanwege de dood van Mitch Henriquez een lomp gezag en een opgefokt politiekorps tegenover zich vond. De angst voor “rellen” was gisteren een smoes om, voor de zoveelste keer, het demonstratierecht in te perken, juist in een buurt waar voor protest en demonstraties zo veel aanleiding is. En als de gemeente geen ‘ rellen’ wil in de Schilderswijk, dan kan ze beginnen met  het terugtrekken van de politie uit die wijk.

Natuurlijk accepteren mensen die inperking niet. Hoe precies de arrestaties plaatsvonden kan ik uit de berichtgeving niet opmaken. Maar van iets dat ook maar leek op het begin van ‘rellen’ is in berichtgeving weinig te vinden. Omroep West:  “In de loop van de avond werden op verschillende locaties Schilderswijk in totaal elf mensen aangehouden.” Niet op één plek dus, maar her en der. Klaarblijkelijk was er dus niet echt een groep al aan het betogen geslagen. “Zij waren bij de demonstratieve optocht aanwezig en wilden ondanks een demonstratieverbod toch demonstreren.”

Dat ziet er uit alsof de politie deelnemers van de eerder betoging, vervolgens heeft gespot en van de straat heeft geplukt voordat het tot een tweede demonstratie kon komen. Zelfs als je het verbod om in de Schilderswijk te demonstreren rechtmatig en acceptabel zou vinden – wat ik nadrukkelijk niet doe – dan nog zijn deze mensen niet aangehouden wegens die verboden demonstratie, maar hooguit wegens gedrag dat door de politie werd opgevat als teken van een voornemen om te gáán demonstreren. Preventieve aanhoudingen dus, niet vanwege een strafbaar feit maar vanwege het vermoeden dat ze een strafbaar feit – volgens het Bevoegde Gezag dan – wilde gáán plegen.

Ongeacht hoe de aanhoudingen precies plaats hebben gevonden, ook dit was wederom politiegeweld, een inbreuk van gewapende lieden op het beetje vrijheid die mensen nog hebben, in opdracht van het Bevoegd Gezag. Het is de hoogste tijd om dit Gezag maar eens Volledig Onbevoegd te verklaren, om dit Gezag dat systematisch gewelddadig en racistisch optreedt, te trotseren en de dragers van dat Gezag, geüniformeerd, van ambtsketen voorzien of anderszins – op alle mogelijke en tal van onmogelijke manieren te ondermijnen, te saboteren en van iedere effectiviteit te helpen beroven.

Peter Storm

,

 1. #1 by Conan on 2016/06/29 - 16:33

  “kunnen echter een deel van wat we samen met de bewoners hebben bereikt, weer teniet doen.”

  hahahah. Dat woordje ‘samen’, dat gebruiken ze altijd overal in alles.

  Samen gaan we kijken naar wat we samen, met zijn allen, in deze maatschappij, die we samen, eigenlijk met elkaar maken, kunnen bereiken. Bladiebladiebla

  Dit hele ‘samen’ fetisjisme is een grote drogredenering.

  Allereerst, wanneer je in de problemen komt, dan gaat dit ‘samen’ ineens niet meer op. Dan geld er ineens een individualistische rechtvaardiging. Ja, eigen broek riem, je moet zelf iets bereiken, je wilt zelf toch, het clishématige vvd verhaaltje.

  Dat wat een samen zou kunnen faciliteren, namelijk openbaar vervoer, zorg, onderwijs etc, dat word overgelaten aan de markt, aan het private, maar dit private moet wel helemaal onderbouwd worden door een samen.
  Politici hebben hun mond altijd vol van het met zijn allen verhaal. Vervolgens bezuinigen de dingen die we inderdaad met zijn allen hadden kunnen doen weg en geven ze privileges aan mensen die alles zogenaamd in hun eentje hebben gedaan, zoals bank directeuren, of bedrijven die subsidies krijgen.

  Dan het hele samen begrip. Dit klinkt heel lief en mooi en het is iets wat we geleerd hebben van het jeugd journaal, van de televisie, van de juffen en meesters, van de dominee, maar gaat het wel helemaal op ?

  Allereerst ik voel mij niet verwant met mensen die ik niet ken. Een man uit Oegstgeest, die Robert heet, die ik niet ken, met deze persoon voel ik mij niet verwant. Het verhaal van de politici suggereert dit wel. De maatschappij is een soort collectivistische wurg greep, waarin we geacht worden solidair te zijn met mensen die we niet kennen en mensen die we misschien niet eens mogen, alleen maar omdat deze mensen ook binnen de arbitraire grenzen van Nederland vallen. Dit is een tegennatuurlijke situatie, waarin we onze eigen primaire gevoelens moeten onderdrukken. Mensen handelen dus per definitie paradoxaal

  Als je een beetje helder kijkt naar het hele ‘samen’ begrip, dan gaat dit samen begrip niet voor alles en iedereen op. Eerst kom ik, dan komt mijn familie en mijn vrienden, dan mijn sporadische contacten, misschien mijn online contacten en dat is het zo’n beetje, dat is het echte samen. Een Jochem de Bruin uit Schiermonnikoog, die ik niet ken, nog nooit gezien heb, met deze persoon heb ik geen samen verbintenis. Deze Jochem de bruin heeft weer zijn eigen samen en weet zijn bestaan om dit samen heen te bouwen. Een politicus wilt dit ‘samen’ fantoom iedereen opdringen. De politicus in kwestie misbruikt het begrip voor eigen doeleinden, namelijk goed overkomen op de potentiële kiezers. Het is allemaal vorm, zonder inhoud. Het is als dat goedkope fastfood dat geen nasmaak heeft.

  Dan het eindeloze gezeur met het preventief fouilleren. Als je mensen gaat fouilleren zonder reden, dan worden deze mensen heel boos, waarop je kan zeggen : zie je wel ik heb ze niet voor niets gefouilleerd. Kortom, een zichzelf bevestigende voorspelling. Mensen die hun hele leven racistisch bejegend worden, zullen op een gegeven moment ook recalcitrant worden, waardoor de vicieuze cirkel rond is. Hoeveel Arubaanse jongeren hebben geen vertrouwen meer in die politie, nadat een politie kan wegkomen met een racistische moord ? Etnisch profileren is een net woord voor racistische intimidatie. Als ik op straat een zwarte man ga staande houden, hem ga fouilleren, hem tegen de grond ga duwen, onder het mom van, stel dat deze man gevaarlijk is, want dat heb je wel vaker met die zwarte mannen, ben ik dan ook etnisch aan het profileren, of ben ik dan een racistische misdaad aan het begaan ?

  Conan.

Comments are closed.