Klassenstrijd ontsnapt aan klaslokaal: scholieren Den Haag tegen jassenverbod


dinsdag 21 februari 2017

Op het Segbroek College in Den Haag ontsnapte de klassenstrijd eventjes uit het klaslokaal. Tweehonderd leerlingen staakten en voerden daarmee actie tegen het verbod om de jas mee te nemen in de jklas,. De schoolleiding had dat verbod uitgevaardigd, de leerlingen vonden het niks. Geef ze eens ongelijk.

Wat is er gebeurd? De schooldirectie bepaalde dat leerlingen hun jas niet meer mochten meenemen in de klas. De regel is al enkele weken van kracht en staopsgewijs ingevoerd: eerst de brugl klas, dan de rest. Leerlingen waren kwaad en gingen actie voeren. Vandaag verzamelden ze zich demonstratief op het schoolplein. “Zo ‘n 200 leerlingen blokkeerden de ingang van de school aan de Klaverstraat”, bericht Den Haag FM.

Leerlingen vinden het verbod lastig en onzinnig bovendien. “We hebben altijd onze jas mee mogen nemen in de klas, waarom zou dat nu niet meer kunnen?” vroeg iemand zich af. Leerlingen klaagden dat ze tijd kwijt raakten omdat ze de jas voortaan in een locker moesten stoppen en wellicht daarom zelf eerder van huis zouden moeten, en omdat de jas in zo ‘n afgesloten hokje wel eens zou kunnen gaan stinken en beschimmeld kunnen raken.

Natuurlijk heeft de schoolleiding daar een weerwoord op. Martien Korsten, de rector van de school, zegt dat het “niet zo (is) dat we verwachten dat leerlingen hun natte jassen in de locker stoppen als het heel hard geregend heeft. In dat geval zijn er altijd nog kapstokken op school waar de jassen aan gehangen kunnen worden”, zo tekent Omroep West in haar verslag  op.

Natuurlijk gaan zowel de precieze klachten als de reactie van de schoolleiding voorbij aan iets essentieels. Het gaat niet om stinkende jassen, schimmel of tijdverlies, ook al zijn dat de specifieke punten die boze leerlingen maken. Het gaat er om dat een directie eenzijdig bepaalt wat leerlingen in de klas mogen dragen. Dat accepteren leerlingen niet, en ze krijgen geen erg goede reden voor de maatregel te horen van de directie.

De schoolleiding probeert het wel. Wederom die rector: “Jassen in de klas geeft een sfeer alsof je even op bezoek bent en zo weer weggaat. Dat is niet de ambiance die in een klaslokaal hoort.” Dat kun je vinden, misschien kun je leerlingen daar van overtuigen, maar mag je het afdwingen? Nog een fraaie van de rector: ”Leerlingen zitten daar om te leren.” En je kunt niet leren als er jassen aan stoelen hangen? Hangt de ‘ambiance’ waarin docenten goed onderwijs kunnen geven nu werkelijk af van een kledingstuk aan een stoel? De rector maakt het af met een dooddoener: “Thuis hang je je jas ook aan de kapstok in de gang.” Om te beginnen gaat de rector daar niet overr, verder is het niet terzake. Allerlei dingen gaat thuis nogal anders dan in een klaslokaal.

De rector erkent wel dat er wellicht aan de presentatie van de maatregel iets heeft geschort: “Misschien moeten we nog eens goed uitleggen waarom we dit willen.” Dat is de klassieke reactie van de gezagsdrager die met onverwachte weerstand wordt geconfronteerd: ‘we hebben gelijk maar we moeten het beter duidelijk maken…’

De NOS probeert iets dieper te graven en raadpleegt Joke de Jong,  “leraar van het jaar” van een school in Haarlem, waar het jassenverbod ook geldt, door haar gelegitimeerd met dezelfde dooddoener: “Je doet je jas uit, dat doe je thuis ook”, zegt ze. Als scholieren in de klas gaan doen wat ze ‘thuis ook doen’, dan gaat menig klaslokaal er heel anders uitzien.

Ze erkent echter ook: “Dit gaat om meer dan een jas, denk ik”. Waarom dan wel? “Het is een middel om tegen de regels in te gaan, een discussie om de discussie”. Ze vindt staken wel erg ver gaan, want “je moet altijd blijven praten met elkaar.” Maar wat heeft praten voor zin als de directie een jassenverbod gewoon eenzijdig oplegt? De eenzijdige rebelse actie van leerlingen is een antwoord van de eenzijdige autoritaire actie van de directie. Wat mij betreft een heel goed, verstandig antwoord.

Maar Joke de Jong zegt nog iets anders: “Leerlingen zijn inderdaad veel met hun imago bezig.” Dat komt nog wat dichter bij de kern. Een jas hoort bij hoe een leerling er uit wil zien, het is voor velen niet enkel een kledingsstuk maar een expressiemiddel. En dat moeten ze in een locker stoppen? Je kunt net zo goed aan leerlingen vragen om hun kapsel in een locker te stoppen. De stank, het tijdverlies, de schimmel: het is geen onzin, maar er is iets tegenin te brengen, er is iets praktisch voor te regelen, als dat de kern van het conflict zou zijn.

De kern is echter veeleer: een schoolleiding wil dat de kids een zelfgekozen stuk persoonlijkheid letterlijk weg proppen of aan een kapstok hangen. Die schoolleiding komt met geen enkel overtuigend argument waarom dat persé noodzakelijk zou zijn.maar vaardigt een dwangbevel uit. De kids rebelleren, en daarin hebben ze gelijk.

Peter Storm

,

 1. #1 by Astrid Essed on 2017/02/23 - 13:48

  OVER SCHOOL, ”ON”VRIJHEID EN ONDERWIJS

  Beste Roy Donders,

  Hartelijk bedankt voor je reactie op mijn bescheiden bijdragen
  aan de discussie.
  Meestal ben ik het met Peter eens [hoewel niet altijd, hihihi],
  maar deze keer was ik het echt absoluut NIET eens.
  Dat is nog steeds zo, hoewel ik ook invoel en vind, dat leerlingen
  het niet vanzelfsprekend ieder verbod van de directie eens hoeven
  te zijn en daar ook tegen mogen [moeten, als je een
  kritisch mens wilt worden] protesteren.
  Maar wat dat jassenverbod betreft, vond en vind ik dat nog steeds
  onzin en dergelijke protesten steun ik niet.
  Ook vind ik op school zitten geen vorm van ONvrijheid, maar
  een voorrecht, waar in het Westen maar al te makkelijk over wordt
  gedaan.
  Een goed voorbeeld om met [overdreven klachten of ronduit
  vervelend gedrag] van Middelbare schoolleerlingen, pubers dus,
  om te gaan, is het voorbeeld dat jij gaf van de reactie van je vader.
  Heel goede reactie, vind ik zelf.
  Ik zou er zelfs nog aan toevoegen:
  Als je het op school niets vindt, prima, ga dan naar huis.
  Maar het is JOUW toekomst, niet de mijne.
  We leven nu eenmaal in een samenleving, waarin schooldiploma’s
  belangrijk zijn.
  Maar wat NOG belangrijker is is de eigen kennisvergroting
  van de leerling, intellectuele en praktische [als het een meer
  technische opleiding is] ontwikkeling.
  Dat zie je natuurlijk vaak niet op die leeftijd, maar zinnig is het
  wel van docenten, daarop te wijzen.
  En je hebt gelijk Roy, dat ”computeronderwijs” waarover
  jij het hebt, is ook niet al te best meer.
  Daarom pleit ik ervoor, weer meer de nadruk te leggen
  op kwaliteit, verdieping van kennis en het ”waarom”,
  in plaats van het hoofd van leerlingen volstouwen met
  computertechnoligische kennis.
  Laat de computer weer een ”middel” worden en geen
  einddoel en stratusverhogend symbool.
  Laten de docenten weer [of meer] een voorbeeld
  geven in plaats van mee te gaan in hinderlijk gedrag
  van sommige pubers.

  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed

  http://www.astridessed.nl

 2. #2 by Roy Donders on 2017/02/22 - 21:26

  Astrid, goed dat je reageert en gewoon zegt dat je het onzin vind, je mening uit.

  En ergens heb je een punt, pubers kunnen van een mug een olifant maken en als je dan naar school gaat, doe je jas even uit

  Mijn vader is leraar en hij zegt altijd tegen zijn leerlingen : Als je hier niet wilt zijn, ga naar huis, bedenk alleen wel dat ik jullie hier min of meer gratis les geef. Die kinderen vinden dat super verwarrend en verlaten de les niet. Het probleem is dat iets moet, maar als je het zo formuleerd als , je moet niets, je krijgt iets, dan is het heel anders al, dat verschil voelen die kinderen ook aan. Het is een paradoxale opvoeding, je hoeft niet naar bed, maar als je niet gaat, dan word je super moe en dat is kut. Die pastte ik eens toe toen ik moest oppassen op een kind. Dat kind ging meteen maar bed.

  Hang je jas niet op en je hebt het buiten koud…..

  Jij en ik zijn van een andere generatie Astrid. Ons “onderwijs” was op tijd werkstukken inleveren , die werden afgevinkt door de computer maar niet nagekeken door een docent. Het gaat immers niet om je kennis, maar om je vermogen op tijd te zijn. Ons onderwijs was opgehokt worden tussen pestkinderen en leraren die mee pestte, ons onderwijs was jongetjes die hun piemel uit de bus haalde tijdens een schoolreis, in het gezicht van andere kinderen “swaffelde” en leraren die daar om moesten lachen….

  Logischerwijs gaan kinderen ageren tegen het Nederlandse “onderwijs”

  Ikzelf heb alleen maar gespijbelt, me “ziek” gemeld. Ik weet wat goed voor me is en die onzin was dat absoluut niet

 3. #3 by peter on 2017/02/22 - 18:44

  Haha Astrid, gezellig 😉 Ik hou het een beetje kort.

  Natuurlijk ben ik het niet met elk protest, ongeacht de aanleiding eens, louter omdat het protest is: als ik het met het motief van het protest radicaal ONeens ben, dan steun ik ook het protest niet. Maar ik hoef een grief ook weer niet niet in detail te onderschrijven om toch te kunnen zeggen: als dit deze mensen dwars zit , zó dwars dat ze er voor de les onderbreken (en represailles riskeren,je weet van te voren nooit hoe de schoolleiding reageert), dan steun ik ze daarin.

  In dit specifieke geval: ik kan best snappen waarom docenten geen jassen in de klas willen. Ik zie ook wel wat jij schrijft over de zooi die kan ontstaan (al zijn er erger dingen dan zooi 😉 ). Ik vind het alleen onjuist om dat met een verbod op te lossen. Ik kan me juist levendig voorstellen dat je als docent de klas samenroept, het punt aan de orde stelt en leerlingen uitdaagt om 1. aan te geven waarom die jas voor hun wel belangrijk is; 2. te reageren op het bezwaar van docenten en 3. proberen een bevredigende oplossing te bedenken (kapstokken in de klas aanleggen? Zelf maken tijdens de les handvaardigheid? 😉 ). Dan weten de kids zich serieus genomen, en, wat de uitkomst ook is, het is een uitkomst waar samen en openlijk is over nagedacht. Maatschappijleer in de praktijk!

  Het punt is niet zozeer ‘wel of geen jas in de klas?’ Het punt is: los je zoiets op met orders, autoriteit, bevelen en dwang? Is dat wat de school kinderen wil meegeven? Buigen voor gezag, niets doen wat niet mag? Krijgen we zo kritische en weerbare volwassenen?

  vriendelijke groetjes
  peter

 4. #4 by Astrid Essed on 2017/02/22 - 18:23

  OVER DE SCHOOL EN STUDEREN, EEN VOORRECHT DAT
  NIET IEDEREEN IN DE WERELD HEEFT

  Beste Peter

  HAHAHAHAHA

  Leuk, dat we het deze keer ONeens zijn
  Moet kunnen
  En alleen maar verfrissend

  Hoewel eigenlijk erg druk, waardeer ik je te zeer om niet de moeite te
  nemen, te reageren

  Ik citeer dan gemakshalve de delen, waarop ik wil ingaan

  DAAR KOMT IE………..

  1

  Jij schrijft

  ”Je hanteert dezelfde – naar mijn idee – drogreden als de rector: “Je zit thuis toch ook niet met je jas aan”; maar dat is helemaal geen criterium voor wat er op school gebeurt: school is niet thuis. Thuis vindt de opvoeding plaats, for better or for worse. Op school krijgen de jonge mensen onderwijs, dat is niet hetzelfde; en een jas die aan de stoel hangt, hangt geenszins in de weg. Hoe het allemaal vroeger ging – ik hing de jas aan de kapstok, niet zozeer omdat dat moest maar omdat dat vanzelf sprak) – is geen argument voor nu. Vroeger was niet altijd beter, onze ouders hadden niet altijd gelijk. Maar iik wil wel een heel oud spreekwoord naar voren halen: “Moeten is dwang, huilen is kindergezang”.”

  MIJN REACTIE

  Ik vind het helemaal geen drogreden.
  Ik ga er [even] vanuit, dat kinderen thuis goede manieren geleerd wordt
  en dat het vanzelfsprekend is, dat de school daarbij enigszins aansluit.
  En logisch vind ik het, dat je, als je thuis [maar ook elders] komt,
  je jas uitdoet en die aan een kapstok hangt.
  Als iedereen maar zijn jas overal mee naar binnen nam, zou er
  geen beginnen aan zijn.
  Je komt met nat weer naar binnen en smijt je jas in de voorkamer neer
  etc etc en brengt wind, regen en vocht naar binnen.
  Je zit met je jas aan, dan heb je er buiten niets aan.
  Ja Peter, onze ouders hadden vaker gelijk dan wij vaak willen toegeven!
  Al hadden ze, uiteraard, niet in alles gelijk.

  “Moeten is dwang, huilen is kindergezang”.”
  Ja, een oud spreekwoord, maar niet zo absurd als je
  denkt.
  Als het tyranniek is, is moeten niet OKAY, maar vaak
  ”moeten” we dingen, die goed zijn voor het dagelijkse ritme, zeker bij
  kinderen.

  Kinden ”’lusten” ook vaak geen gezond voedsel en willen de hele
  dag snoepen, daarin krijgen ze toch ook niet hun zin?

  En volwassenen ”moeten” soms dingen, die minder leuk aijn, maar
  wel noodzakelijk.

  2

  Je schrijft

  ”En vergeet niet dat scholieren niet vrijwillig op school zitten. Voor elk EXTRA stukje onvrijheid moeten we héél goede redenen worden aangevoerd. Als docente goede argumenten hebben om die jassen uit het lokaal te weren, kunnen ze de leerlingen overtuigen zonder verbod.”

  MIJN REACTIE

  Ja, bij de laatste zin geef ik je gelijk.
  De eerste niet:
  Dat kinderen niet vrijwillig naar school gaan, weet ik, maar het is tenslotte
  voor hun eigen toekomst.
  En daar zie ik niets in van ”onvrijheid”
  Laten ze blij zijn [maar dat zien ze, begrijpelijkerwijs pas later in]
  voor de kansen, die ze hier in het Westen krijgen.

  Vele kinderen in de Derde Wereld zouden er een lief ding voor over
  hebben, onderwijs [goed onderwijs is vaak duur en alleen bereikbaar
  voor de bovenlaag] te krijgen!
  Ze moeten vaak kilometers lopen om een school te bereiken.
  Dan hebben de kinderen het in dit deel van de wereld RELATIEF
  gezien toch veel beter, met [met alle maatschappelijke gebreken/
  ongelijkheid, die ik zie, erken en veroordeel].

  Weet je, dat er Syrische kinderen waren, die tussen de bommen door
  nog eindexamen deden?
  DAAR heb ik respect voor!

  3

  Jij schrijft

  ”Die kids maken niet “van alles een punt” (anders zouden ze elke dag staken, en was dit geen opzienbarend nieuws). Maar ze maken HIERvan een punt. Kennelijk hebbe3n ze er over nagedacht en zich voorbereid, want het verbod is al enkele weken oud en de actie was pas gisteren. Ik hoef het met de reden zelfs inhoudelijk niet eens helemaal mee eens te zijn om toch te kunnen erkennen dat kinderen die opkomen tegen wat zij als onzin en onrecht ervaren, en beginnen te protesteren, daarmee iets goeds doen. Deze kids leren nu hoe autoriteit werkt, en dat je daar nee tegen kunt zeggen. Dat kan ze straks, tegen autoritaire chefs, autoritaire bestuurders, tegen Wilders, zijn fans en zijn klonen, nog goed van pas komen. Jong geleerd, oud gedaan”

  Ik haal hieruit deze zin

  ”Ik hoef het met de reden zelfs inhoudelijk niet eens helemaal mee eens te zijn om toch te kunnen erkennen dat kinderen die opkomen tegen wat zij als onzin en onrecht ervaren, en beginnen te protesteren, daarmee iets goeds doen.”

  MIJN REACTIE

  Ik wel
  Ik sta niet vanzelfsprekend achter een protest, omdat men, in casu
  Middelbare schoolleerlingen, iets goeds doen omdat ze protesteren
  Ik vind iets pas een goede actie, als ik het er inhoudelijk mee
  eens ben.
  Kan ik hiervan niet vinden
  Kortom:
  Voor mij is niet alle verzet goed, OMDAT het verzet is.

  4

  Jij schrijft

  ”Deze kids leren nu hoe autoriteit werkt, en dat je daar nee tegen kunt zeggen. Dat kan ze straks, tegen autoritaire chefs, autoritaire bestuurders, tegen Wilders, zijn fans en zijn klonen, nog goed van pas komen. Jong geleerd, oud gedaan”

  MIJN REACTIE

  Kritisch denken en doen is natuurlijk een goede zaak.
  Leerlingen hoeven niet ieder besluit van de directie maar
  te accepteren.
  En natuurlijk is leren ”nee” zeggen, belangrijk.

  Naar mijn oordeel niet zozeer omdat een ”authoriteit”
  het zegt, maar omdat het ook werkelijk hout snijdt

  Dat verschil moet men leren maken en de jassenstrijd
  lijkt het mij niet waard.

  Bovendien kom je niet naar school om je
  ”expressief” te uiten [1]
  Maar om onderwijs te genieten

  De school is immers geen kunstacacdemie, hihihihihi

  Onderwijs genieten:
  Dat kan gelukkig hier in het Westen wel

  Vele kinderen in de Derde Wereld zijn niet zo gelukkig

  Leuk Peter, om het eens ONeens te zijn!

  Vriendelijke groeten
  Astrid

  [1]

  Ik verwijs naar je zin

  ”Een jas hoort bij hoe een leerling er uit wil zien, het is voor velen niet enkel een kledingsstuk maar een expressiemiddel. En dat moeten ze in een locker stoppen?”

 5. #5 by peter on 2017/02/22 - 17:39

  Hoi Astrid,

  Inderdaad, we zijn het oneens, dat is weer eens iets anders 😉

  Je hanteert dezelfde – naar mijn idee – drogreden als de rector: “Je zit thuis toch ook niet met je jas aan”; maar dat is helemaal geen criterium voor wat er op school gebeurt: school is niet thuis. Thuis vindt de opvoeding plaats, for better or for worse. Op school krijgen de jonge mensen onderwijs, dat is niet hetzelfde; en een jas die aan de stoel hangt, hangt geenszins in de weg. Hoe het allemaal vroeger ging – ik hing de jas aan de kapstok, niet zozeer omdat dat moest maar omdat dat vanzelf sprak) – is geen argument voor nu. Vroeger was niet altijd beter, onze ouders hadden niet altijd gelijk. Maar iik wil wel een heel oud spreekwoord naar voren halen: “Moeten is dwang, huilen is kindergezang”.

  En vergeet niet dat scholieren niet vrijwillig op school zitten. Voor elk EXTRA stukje onvrijheid moeten we héél goede redenen worden aangevoerd. Als docente goede argumenten hebben om die jassen uit het lokaal te weren, kunnen ze de leerlingen overtuigen zonder verbod. De discussie die dan volgt, is leerzaam voor allen, hoe het ook afloopt. En wie echt wil dat kinderen kritisch leren denken, kan niet al te hard schrikken als kinderen ook kritisch leren dóén. Precies daarom vind ik deze staking ook zo mooi.

  Die kids maken niet “van alles een punt” (anders zouden ze elke dag staken, en was dit geen opzienbarend nieuws). Maar ze maken HIERvan een punt. Kennelijk hebbe3n ze er over nagedacht en zich voorbereid, want het verbod is al enkele weken oud en de actie was pas gisteren. Ik hoef het met de reden zelfs inhoudelijk niet eens helemaal mee eens te zijn om toch te kunnen erkennen dat kinderen die opkomen tegen wat zij als onzin en onrecht ervaren, en beginnen te protesteren, daarmee iets goeds doen. Deze kids leren nu hoe autoriteit werkt, en dat je daar nee tegen kunt zeggen. Dat kan ze straks, tegen autoritaire chefs, autoritaire bestuurders, tegen Wilders, zijn fans en zijn klonen, nog goed van pas komen. Jong geleerd, oud gedaan 😉

  vriendelijke groet
  peter

 6. #6 by Astrid Essed on 2017/02/22 - 17:09

  NIET MEE EENS
  GEWOON JAS OPHANGEN
  LEREN IS HET DOEL EN KRITISCH LEREN
  DENKEN, NIET VAN ALLES EEN PUNT MAKEN

  Beste Peter

  Persoonlijk vind ik het heel logisch, dat leerlingen hun jas
  uitdoen, voordat ze in een klaslokaal komen.
  Je zit toch thuis ook niet met je jas aan.

  Vreemd, dat dat uberhaupt op scholen wordt
  goedgevonden

  Vroeger [ja, vroeger] hing je je jas aan de kapstok op

  En dat de schooldirectie dat verbod uitvaardigt, zonder de leerlingen
  daarin te kennen….
  Naar mijn oordeel logisch.

  Dat Middelbare schoolleerlingen bij sommige zaken ook
  een stem hebben, terecht
  Maar absurd, dat zij op school uitmaken, wat daar gebeurt.

  Een mogelijkheid is natuurlijk, een klachtencommissie

  Maar de directie is de leiding, niet de leerlingen

  In mijn ouderwetse opvatting komen leerlingen naar
  school om te leren en ook om kritisch
  te leren denken.

  Niet om op een irritante manier een aanleiding
  te zoeken om van alles een punt te maken

  Hartelijke groeten
  Astrid Essed

  http://www.astridessed.nl

 7. #7 by Roy Donders on 2017/02/22 - 02:28

  Een jas kan je beter binnen uit doen, want anders heb je er buiten niets meer aan, want buiten is het koud

  Maar het hoeft niet natuurlijk, niets moet, alles mag

  Maak kinderen maar wijs waarom ze überhaupt naar school zouden gaan, moeilijker dan je denkt

  Ik heb me school afgemaakt, met gemak, maar het was tijdverspilling….

  Alles wat ik weet, wat echt relevant is, wat tot de kern van het bestaan gaat, weet ik uit de bibliotheek, heb ik mezelf geleerd….School kwam alleen met houterige sommetjes, ophok uurtjes en deadlines

  Wat ik nodig heb om in leven te blijven de meest primaire benodigdeheden, dat kon school me niet bieden.

  Om in leven te blijven heb ik drie zaken nodig. Bed,Bad,brood

  School is niet de weg naar die drie middelen. Werk is een arbitraire omweg naar die middelen, maar school garandeert geen werk

  School leert je te functioneren binnen een kapitalistische, uiterst harde maatschappij, te wedijveren, te conformeren.

  Het geeft je niet de handvatten om je overleving te faciliteren op een primaire manier.

  Ergens diep vanbinnen voelen die kinderen die discrepantie tussen de realiteit van alledag en de theorie van onderwijs ambtenaren

Comments are closed.