“Weg met het eigen risico”: klein maar belangwekkend protest


woensdag 20 september 2017

Het was een klein, maar belangwekkend protest, waar ik afgelopen dag op de Koekamp in Den Haag aan deelnam. Een tiental mensen kwam daar samen om te protesteren tegen de dreigende verhoging van het eigen risico in de zorg. Tegelijk keerden we ons tegen hogere premies, en pleitten in verschillende bewoordingen voor een zorg die zoveel mogelijk vrij toegankelijk was voor iedereen (1).

Een tiental demonstranten rond een thema dat iedereen raakt: het is een schrille tegenstrijdigheid. Dat duurdere zorg iedereen raakt, is makkelijk uit te leggen. Kostenverhoging vindt niemand leuk, en komt eigenlijk alleen ten goede aan degene die deze kosten incasseert, in de vorm van opbrengst, winst, uit zorgpremie betaald topsalaris en dergelijke. Kostenverhoging – of het nu hoger eigen risico, hogere eigen bijdrage of premieverhoging is – raakt echter niet iedereen hetzelfde. Als zorg honderd euro duurder wordt, merkt een miljonair dat niet, maar iemand met een uitkering of modaal salaris voelt het hard in de portemonnee. Dat maakt kostenverhoging oneerlijk.

En er zijn nogal veel relatief arme mensen, en slecht een beperkt aantal miljonairs. Er zijn dus heel veel mensen die er belang bij hebben hebben dat zorgkostenverhoging niet doorgaat, dat de premie niet omhoog gaat en dat hogere eigen risico vervangen wordt door een eigen risico van nul komma nul. Toch stonden we er maar met ons tienen. De reden: deze actie was op korte termijn op poten gezet door een gemotiveerde boze activist die iemand in de kennissenkring nadat het hoger eigen risico omhoog ging,hoorde zeggen dat het leven op zon ‘manier gewoon niet leuk meer was. Dat was de druppel voor hem om deze actie te lanceren.

De actie kwam dus niet uit een partij met slagkracht, een vakbond of een al bestaande stevige sociale beweging of actiegroep. Het was een initiatief van één, ondersteund door enkele anderen. Tussen het uitroepen van de actie en de actie zelf – afgestemd op prinsjesdag – lag anderhalve week. Een grote opkomst zat er, met zo weinig organisatiekracht en zo weinig tijd, gewoon niet in.

Maar dan nog is tien toch wel erg weinig. Ik had ietsje meer verwacht en natuurlijk veel meer gehoopt..Op het Facebook-event (2) stonden er ongeveer zeventig op deelname, en rond de duizend op geïnteresseerd. De meeste van al die potentiële deelnemers waren er dus niet. Dat de oproep echter toch ruim duizend mensen tot interesse aanmoedigde, is echter wel een teken dat er potentieel; in zit. Het laat zien dat je ook met heel weinig mensen beginnetjes kunt maken van hopelijk veel en veel meer. Het is niet nodig om te wachten op partijen of vakbonden, het is niet nodig om ons te verschuilen achter het feit wat ‘zij’ niks doen. Het is mogelijk om, met heel weinig mensen, gewoon te beginnen. Onze zorg is ONZE zorg. Dat bleek vandaag in het klein.

Iets van het potentieel bleek ook uit wie wel waren gekomen. Enerzijds een handvol SP-leden en dergelijke; ander een tweetal mensen die een spandoek van Autonomen Brabant lieten zien, met als leus: Zorg voor iedereen, zorg van iedereen. Ik was één van die twee. De SP-ers hebben connecties met hun partij, die al een tijd bezig is met campagne voor een Nationaal Zorgfonds. In die kringen zijn meer mededemonstranten te vinden. De aanwezigen uit Brabant met het autonomen-spandoek kennen ook weer mensen die weer mensen kennen: ook in anarchistische en autonome netwerken zitten ongetwijfeld meer potentiële deelnemers aan een vervolgactie. Twee ingangen naar iets grotere aantallen mensen zijn er dus al.

Het viel me ook op waar mensen vandaan kwamen: iemand uit Amersfoort, iemand uit Rotterdam, iemand uit Breda en dus ondergetekende uit Tilburg, naast mensen uit Den Haag zelf. Dat toont toch motivatie van degenen die meededen, anders neem je deze moeite niet. Evengoed viel het aantal ons, mij ook, wel tegen. Maar we laten het er niet bij zitten.

Op de actie zelf namen diverse mensen van ons het woord, om uiteen te zetten waar we voorstonden, hoezeer door duurdere zorg de armen armer en de rijken rijker worden en dergelijke. Voorgesteld werd – onder meer door mij – om een vervolgactie te houden op het moment dat het nieuwe kabinet er eenmaal zit, en daarvoor allemaal een paar nieuwe deelnemers voor mee te nemen, al;s het begin van een sneeuwbal. Let it roll, that ball of snow……

Noten:

 1 De actie was aangekondigd op de website http://stophetgraaien.nu/

2 “Weg met het eigen risico”, https://www.facebook.com/events/327725017639390

Peter Storm

, ,

 1. #1 by Elmer Eldorado on 2017/09/25 - 15:18

  houd ik

 2. #2 by Elmer Eldorado on 2017/09/24 - 13:00

  uitkering heeft

 3. #3 by Elmer Eldorado on 2017/09/24 - 12:58

  Ik werk mijzelf de tering in

  Heb geen degelijk huis, er is geen verdomde behuizing en huisjes melkende parasieten hebben vrij spel

  Vervolgens komt het damesclubje uit Den-Haag met een eigen-risico van een smak geld. De belastingdienst komt met een smak geld, de bazen komen met een smak huur

  Uiteindelijk houdt ik als verdomde werkende, bijna minder over dan iemand die een uitkering heb. Dit is een verdomde realiteit.

  Niet ten nadele van uitkering-trekkende, maar werk LOONT NIET.

  Bezit loont. Verwende melkmuiltjes met kapitaal, die harken alles binnen

Comments are closed.