Eerdmans, veiligheid en dierenwelzijn


vrijdag 9 mei 2014

Nee, ik was niet van plan grote stukken te gaan schrijven, ik ben even in medische retraite 🙂 Maar dit is te fraai om te laten lopen: Leefbaar Rotterdam is weer losgebroken uit zijn hok, en mag haar experiment met het instellen van een plaatselijke politiestaat in Rotterdam hervatten. Het CDA levert voor deze constructie een collaborateur, D66 zelfs twee, naast de drie wetgevers die Eerdmans’ ordetroepen naar voren schoven. Niks gedogen, zoals de PVV landelijk tussen 2010 en 2012. Niks meeregeren aan de rand. Gewoon snoeihard radicaal rechts in de kern van het stadsbestuur, vier semi-geestverwanten van Geert Wilders, alleen tactisch wat slimmer dan die PVV. Antifascisten schieten – terecht – wel voor minder in de alarmtoestand.

Heel amusant is de takencombinatie die Leefbaar-kopstuk Joost Eerdmans krijgt. Hij neemt de “portefeuille veiligheid en handhaving, buitenruimte, dierenwelzijn en bestuurlijke vernieuwing” onder zijn hoede. Veiligheid en dierenwelzijn! Ik heb wel een tip voor de man, om een vliegende start op dat punt te maken: het afschaffen van politie te paard, om te beginnen in Rotterdam. Politieagenten op een paard zetten is een vorm van dierenmishandeling. Iedereen die wel eens de paniek van het dier gezien heeft als de geüniformeerde berijder ervan het paard w dwingt op een groep demonstranten in te rijden, weet wat ik bedoel. Paardrijden is al een beetje onzin, tenzij je accepteert dat paarden ook moeten kunnen mensrijden, desnoods op jou, zonder jouw toestemming. Paardrijden in situaties waarmee dieren in zulk soort stress worden gebracht dat ze schuimbekkend gaan springen, is crimineel. Hoevermakelijk de val van de agent teg gevolge van paardenpaniek ook is. Dierenwelzijn? Bereden politie afschaffen!

Natuurlijk is daarmee ook de veiligheid gediend. Iedereen die wel eens tegenover bereden politke gestaan heeft, wel eens een paardenhoef net niet of net wel op haar of zijn voet heeft voelen vbelanden, weet wat ik bedoel. Iedereen die de slagen en intimidatie van hoog te paard zittende knuppelaars heeft meegemaakt, weetw at ik bedoel. Bereden politie is bereden staatsterreur in zakformaat, gehanteerd als ze de chemische variant en de kogels nog achter de hand houden. Veiligheid? Bereden politie afschaffen!

Eerdmans weet natuurlijk ‘beter’. Veiligheid voor hem, voor Leefbaar en voor het nieuwe bestuur, dat is nu juist staatsterreur en arme mensen pesten. “Mensen met een uitkering gaan weer meebetalen aan het ophalen van hun huisvuil. En voor kansarmen wordt het lastiger zich in de stad te vestigen” aldus een greep uit het coalitieakkoord van het komende stadsbestuur. Dit alles uit naam van de “gewone Rotterdammer” want die wil “minder criminaliteit natuurlijk, maar ook minder overlast van hangjongeren want hangjongeren zijn natuurlijk geen ‘gewone Rotterdammers’.

De kern van de aantrekkingskracht van Leefbaar Rotterdam is aldoor al Law and Order geweest. Burgers tegen politie beschermen is dus precies niet wat hij wil. Eerder andersom. Hij kan overigens ook niet heel veel, al zou hij willen. De kern van het openbare-orde-beleid ligt niet in handen van de wethouder, ook niet in Rotterdam, “voor zover bekend de enige stad met een veiligheidswethouder”. Openbare orde, politie-inzet en dergelijke, vallen onder de burgemeester, voorzover ze niet met specifieke opsporing van strafbare feiten en dergelijke te maken hebben want dan vallen ze onder het openbaar ministerie. Een veiligheidswethouder in het leven roepen, is stoere symboolpolitiek, maar het zet ook de deur open naar heerlijke competentieconflicten: wie heeft de zeggenschap over wat precies?

Moge ook het radicaal rechtse Rotterdamse stadsbestuur van dit soort conflicten maar veel last krijgen. Verlamming van autoriteiten, dát biedt pas uitzicht op veiligheid. Hopelijk draagt een breed samengestelde coalitie van dwarsliggers – van hangjongeren, van mensen van de meest uiteenlopende herkomst, en ja, ook van die ‘gewone Rotterdammers ‘ die door de onzin van Eerdmans heenprikken, vrolijk aa en beslissend aan deze verlamming bij.

Zo, dat moest ik even kwijt. Terug naar de sinaasappels, de perensap en naar bed : )

Peter Storm

, ,

 1. #1 by Bram Volkers on 2014/05/10 - 21:55

  Helemaal mee eens Peter… Hoewel er ongetwijfeld ook hardwerkende en maatschappelijk bewuste agenten zijn die graag criminaliteit zouden willen bestrijden,
  lijkt de meerderheid er wel neo-fascist te zijn, ultrarechts en gewoon totaal gevoelloos. De bereden politie is pure dierenmishandeling , maar bovendien nog laf ook.
  Laat dat dier maar opdraaien voor je gebrek aan training en lef. Laat je paard de hardste klappen maar opvangen. Wat is dat voor schandaligs, maar daar hoor je groenlinks en de SP niet over…
  Net zomin als over Joris Demmink en het pedo-netwerk.
  Het word tijd voor een Politiepaarden bevrijdingsfront…

Comments are closed.