Posts Tagged Leefbaar Rotterdam

“Vrije partnerkeuze” op gemeenteposters: nare, nationalistische campagne

woensdag 31 mei 2017

Al enige dagen woedt er in media discussie over een campagne van de gemeente Rotterdam. Door middel van posters wordt daarin gewezen op het recht om in vrijheid je partner te mogen kiezen. De campagne is, door haar vormgeving en gekozen leus, chauvinistisch en etnocentristisch, om dat r-woord maar even niet meteen in de strijd te gooien. Maar wie dat naar voren brengt, krijgt de wind van voren: hoe kun je dit zeggen zonder daarmee de gelijkwaardige rechten van vrouwen te laten vallen? Read the rest of this entry »

, , ,

11 Comments

Eerdmans, veiligheid en dierenwelzijn

vrijdag 9 mei 2014

Nee, ik was niet van plan grote stukken te gaan schrijven, ik ben even in medische retraite 🙂 Maar dit is te fraai om te laten lopen: Leefbaar Rotterdam is weer losgebroken uit zijn hok, en mag haar experiment met het instellen van een plaatselijke politiestaat in Rotterdam hervatten. Het CDA levert voor deze constructie een collaborateur, D66 zelfs twee, naast de drie wetgevers die Eerdmans’ ordetroepen naar voren schoven. Niks gedogen, zoals de PVV landelijk tussen 2010 en 2012. Niks meeregeren aan de rand. Gewoon snoeihard radicaal rechts in de kern van het stadsbestuur, vier semi-geestverwanten van Geert Wilders, alleen tactisch wat slimmer dan die PVV. Antifascisten schieten – terecht – wel voor minder in de alarmtoestand. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment