Posts Tagged Joost Eerdmans

Eerdmans, veiligheid en dierenwelzijn

vrijdag 9 mei 2014

Nee, ik was niet van plan grote stukken te gaan schrijven, ik ben even in medische retraite šŸ™‚ Maar dit is te fraai om te laten lopen: Leefbaar RotterdamĀ is weer losgebroken uit zijn hok, en mag haar experiment met het instellen van een plaatselijke politiestaat in Rotterdam hervatten. Het CDA levert voor deze constructie eenĀ collaborateur, D66 zelfs twee, naast deĀ drie wetgevers die Eerdmans’ ordetroepen naar voren schoven. Niks gedogen, zoals de PVV landelijk tussen 2010 en 2012. Niks meeregeren aan de rand. Gewoon snoeihard radicaal rechts in de kern van het stadsbestuur, vier semi-geestverwanten van Geert Wilders, alleen tactisch wat slimmer dan die PVV. Antifascisten schieten ā€“ terecht ā€“ wel voor minder in de alarmtoestand. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment