Gaza, betogingen en berichtgeving


maandag 28 juli 2014

Zondagmiddag 27 juli vond een grote demonstratie tegen het bloedbad in Gaza plaats in Rotterdam. Het motto was: “Sta op voor Gaza”. Een indrukwekkende optocht liep van het Schouwburgplein naar de Erasmusbrug. Ik was er deze keer zelf niet bij, maar foto ‘s en berichten van deelnemers op Facebook getuigen van een bijna feestelijke sfeer en een grote deelname, “vijfduizend tot tienduizend” volgens een NOS-reporter. Het zullen er dus meer zijn geweest. Goed! Wat zien we er verder van terug in gevestigde media?

In de eerste plaats: er is aandacht voor de actie. Daar zal de omvang van de demonstratie iets mee te maken hebben: hoe groter een actie, hoe lastiger te negeren. Ik zag berichten van de NRC, van de Volkskrant, van Nu.nl en van de NOS. De berichten waren voorzien van foto ‘s en soms video. Verzwegen is de demonstratie dus bepaald niet. Maar is de demonstranten – en vooral de mensen om op Gaza om wie het ging – recht gedaan? Zeer gedeeltelijk.

Alle berichten behalve dat van de NRC noemden we de reden voor de actie: protesteren tegen Israëlische luchtaanvallen, aandacht vragen voor het menselijk leed dat die aanvallen aanrichten, met name bij kinderen. De NOS laat het daarbij, Volkskrant geeft een heel kort citaat van de oproep en van één van de organiserende groeperingen, Nu.nl doet hetzelfde maar iets uitvoeriger.

De NRC sprak van een “demonstratie (…) tegen het opgelaaide geweld in Gaza” en schreef: “de stoet liep van het Schouwburgplein naar de Erasmusbrug. “Op die manier wilden de organisatoren ‘een brug slaan naar mensenrechten in Gaza’” Dat de betoging het Palestijnse leed centraal stelde en de bombardementen afwees, werd je uit de NRC-versie niet gewaar. De andere drie berichten laten daar geen misverstand over bestaan, en doen het wat dat betreft beter.

Nog een ander curies detail uit het NRC-stukje dat in de kop van “Duizenden demonstranten” sprak:: “Over hoeveel personen exact meededen, doet de politie geen mededelingen, maar het zou ‘druk’ geweest zijn, zo meldt Novum.” Misschien dat de NRC de volgende keer even de NSA kan bellen voor informatie? Of beter nog, zelf een verslaggever sturen en een schatting maken…

Het NRC-bericht is om meer redenen dubieus. Uit de kop zou je denken dat het vooral om de demonstratie in Rotterdam ging. Maar van de zes alinea’s tekst gaan er vier over Rotterdam. Eén over een ISIS-demonstratie in Den Haag een paar degen eerder, en één – de laatste en de langste alinea – over pro- en anti-Israël-betogingen in Frankrijk! Van de aan Rotterdam gewijde alinea ‘s ging er dan ook nog eens eentje over de een ISIS-vlag , en de aanhouding van een demonstrant die “zich opruiend uitliet”.

De NOS mat de ISIS-heisa ook tamelijk breed uit: “Zo ‘n 150 ordebewakers van de organisatie controleerden of er geen ISIS-vlaggen werden meegedragen (…) Naar verluidt zijn er tijdens de demonstratie enkele vlaggen in beslag genomen.” Soortgelijke berichtgeving van Nu.nl die van in beslagname van één ISIS-vlag repte, en verder zei “Strafbare leuzen werden niet onmiddellijk gesignaleerd.” De Volkskrant wist te melden dat er “één verboden ISIS vlag in beslag genomen (was) en één betoger opgepakt”. Die was, volgens de politie “deel van een groepje dat opruiend bezig was” en werd “meegenomen voor verhoor”. Scary, die algemene verwijzing naar ‘opruiend bezig zijn’ als reden tot arrestatie.

Zowel Nu.nl als NRC vertellen ons dat er opnamen werden gemaakt vanuit een videowagen van de politie; de NRC voegt er nog aan toe dat de politie “zowel herkenbaar als onherkenbaar” ter plekke was. Er waren dus niet alleen agenten om de stoet heen; er waren ook nog eens stillen, agenten in burger, tussen de demonstranten. Ik ben niet verbaasd, maar vind het opmerkelijk dat media en politie zelf hier zo de klemtoon op leggen, alsof er iets geruststellends van uit zou moeten gaan van zulk bedekt machtsvertoon. Ik kreeg er echter eerder een lichte koude rilling van.

Sowieso zou je aan de berichtgeving de indruk kunnen overhouden dat het in Rotterdam om ISIS ging dat in de Gaza-gebeurtenissen geen rol van betekenis speelt, en niet om de Israëlische aanvallen die intussen al meer dan 1.000 mensenlevens hebben gekost.. Zo veel aandacht voor wat vrijwel helemaal ontbrak, namelijk ISIS-vlaggen. Zo weinig aandacht voor wat er wel was: een veelkleurige mensenzee die zich keerde tegen massamoord.

Helemaal gek wordt deze nadruk als we beseffen dat er afgelopen week niet alleen een kleine ISIS-demonstratie is geweest, maar ook een anti-ISIS-actie. Die tweede heeft, voorzover ik heb gemerkt, in de genoemde media geen aandacht gekregen. Ik vond uiteindelijk een kort verslagje op de website van Omroep WestISIS en anti-ISIS is leuk als het uitkomt, als je er moslims en pro-Palestijnse demonstranten mee kunt bashen.. Maar als het, zoals in dit geval, een Koerdische organisatie is die stelling tegen ISIS neemt, is het kennelijk opeens minder interessant.

Peter Storm

 

, , ,

  1. #1 by peter on 2014/07/28 - 14:43

    “enige honderden”? De allerlaagste schatting die ik zag heeft het over “Duizenden” of “Vijfduizend… maar misschien was je er bij en heb je goed geteld?

  2. #2 by Pim Smit on 2014/07/28 - 10:44

    Met andere woorden:”Het was een druk bezochte demonstratie waar enige honderden demonstranten protesteerden tegen het geweld in het Midden Oosten. De weeromstandigheden waren gunstig voor dit evenement. Onder het toeziend oog van de politie kwamen mensen van allerlei gezinten bij elkaar om een mars te houden tegen het geweld in het Midden Oosten. Op enig moment dreigde een demonstrant een lelijke leuze te roepen, maar deze werd al snel door een paar oplettenden agenten ingerekend. De mars trok zonder verdere ongeregeldheden van het Schouwburgplein naar de Erasmusbrug alwaar de deelnemers vredig uiteen gingen.”
    Meer aandacht moet je er niet aan schenken.

Comments are closed.