Archive for January, 2014

“No justice, no peace!” geldt ook in Londen

donderdag 9 januari 2014

In augustus 2011 schoten Britse politieagenten Mark Duggan, een 29-jarige  zwarte man, dood. Het gebeurde in Tottenham, Londen. Woede over dit politiegeweld ontlaadde zich in rellen. Frustratie over armoede en uitzichtloosheid in arme wijken in een reeks Britse steden voegde zich bij de woede, hetgeen de reikwijdte van de rellen vergrootte. Dat de rellen weinig doelgericht waren, en vooral later ook mensen dupeerden die nauwelijks rijker waren dan de rellende mensen zelf, doet niets af aan de kern: de rellen waren een explosie van rechtmatige woede. Een uitspraak over het doodschieten van Duggan probeert de rechtmatigheid van die woede te ondergraven voor zover die in het dodelijke politiegeweld haar oorzaak vond. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Staat òf revolutie

woensdag 8 januari 2014

De staat kan geen instrument tot fundamentele bevrijding van arbeiders zijn, omdat haar hiërarchische, bestuurlijke en repressieve aard haaks op elk fundamentele emancipatieproces staat. De problemen beperken zich echter niet tot het moment dat socialistische politici de staat in hand hebben om vervolgens te ontdekken dat ze aanstuurders in plaats van afschaffers van uitbuiting zijn geworden. Al vér daarvoor duikt het ene na het andere obstakel op. De twee auteurs van het tweeluik “The Strategy of Attrition”, artikelen waar ik in mijn vorige stuk “De staat in de overgang” al op ben ingegaan”, hebben daarvoor wel degelijk oog. Maar hun antwoorden erop overtuigen me geenszins. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

De staat in de overgang

woensdag 8 januari 2014

Veel radicalen en revolutionairen – nogal wat marxisten maar wel degelijk ook anarchisten – zien in de staat een instrument, een wapen van de kapitalistenklasse. De ondernemers gebruiken dat wapen om ons erin te houden: de staat is van de kapitalisten, zoals de kwast van de schilder is, de hamer van de timmerman en de gitaar van de gitarist. We zien dat idee bij Marx als hij “de moderne staatsmacht” omschrijft als “het comité dat de gemeenschappelijke zaken van de gehele burgerklasse beheert”, waarbij de ‘burgerklasse’ staat voor kapitalistenklasse oftewel bourgeoisie. We zien dat ook in een leus op anarchistische demonstraties: “achter de smeris staat het kapitaal”. Deze visie van de staat-als-instrument is niet adequaat, omdat ze hele belangrijke aspecten van de staat miskent, en tot strategische concepten leidt die meer te maken hebben met sociaaldemocratie, met Kautsky en Allende en Emile Roemer dan met de revolutionaire opvattingen van Marx, Kropotkin en Bakoenin. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Veenbrand in Brabant

Beste wensen voor een ieder die dit leest! Hier is mijn eerste artikel van 2014.

Jongeren in het Brabantse plaatsje Veen hielden de nacht voor Oudjaarsnacht een feestje op straat. Ze staken een auto in de brand. Dat vonden brandweer en politie niet goed, dus die rukten grootschalig uit om de feestvreugde te blussen, letterlijk en figuurlijk. Dat vond de feestvierende menigte niet goed, dus bekogelden ze politie en brandweer met wat ze hadden: vuurwerk en bierflesjes. Dat vond de politie weer niet goed, er volgde een rel, feestvierders trokken zich terug in een café. Politie haalde ze daar stuk voor stuk uit. Aan het eind van de gebeurtenis waren en 101 jongeren – deels minderjarigen – gearresteerd. Het was een grootschalig, grof geweldsgebruik van de politie, en het mag van ons, van mensen die zich druk maken over politiegeweld, wel eens wat meer aandacht krijgen. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment