Posts Tagged politie

Waakzaam en dienstbaar?

vrijdag 15 juni 2018

Zo, dus de politie van Nederland lijdt aan onderbezetting? Houden zo, en ga zo door! Het is alleen jammer dat ik er zo weinig van merk zodra het er op aan komt. Bij demonstraties lijkt de politie nooit echt inzetbare agenten tekort te komen. Het zal toch geen kwestie van prioriteiten zijn? Read the rest of this entry »

2 Comments

Demonstreren tegen racisme, tussen politie en fascisten

zondag 18 maart 2018

De demonstratie tegen racisme, afgelopen middag gehouden in Amsterdam, was goed. Het aantal deelnemers viel me niet tegen, de sfeer was strijdlustig, de ijzige wind stoorde een stuk minder dan ik van te voren had gevreesd. Het zonnetje hielp ook mee. Voor enige opgewektheid, gecombineerd met opluchting, is wel reden. Maar daar staan zeer verontrustende zaken tegenover. Hier mijn indrukken, opgetekend vóórdat ik uitvoerig media heb gecheckt voor informatie. Read the rest of this entry »

, ,

5 Comments

Over hondendrollen en agenten

donderdag 24 november 2016

Onderstaande column schreef ik voor de website van Autonomen Den Haag. Daar staat-ie al te lezen., evenals inmiddels op de site van Autonomen Brabant.

De politie is een gevaar voor ieder mens die in vrijheid en waardigheid wil leven. De politie vangt een budget, elke agent incasseert een loon. Het is onterecht budget, het is onverdiend loon. Wat de politie als apparaat verdient is ontbinding, verbrijzeling in gruzelementen. Wat iedere agent verdient? Verachting, disrespect, totale ongehoorzaamheid jegens elke poging om orders te geven. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Politie nog steeds geen hulpverleners

zondag 27 september 2015

De jaarwisseling zal ongetwijfeld weer de nodige wet-en-orde-drukte geven over ‘wangedrag’ van mensen die zich tijdens het feestgedruis zich ‘tegen hulpverleners keren’. Een voorproefje zagen we al rond de kerstdagen. Vandaar  hieronder een digitale open brief.

Mijnheer Ronald Weydema, districtschef van de Zeeuwse politie,

U twittert, naar aanleiding van geweld tussen uw politiemensen enerzijds, en leden van de bevolking anderzijds, uw hartekreet: “Handen af van hulpverleners”. Dat klinkt mooi. Dat klinkt alsof u niet alleen opkomt voor uw dierbare dienders, maar ook voor de u eveneens zo dierbare bevolking. Het is immers die bevolking aan wie uw korps – zo doet uw tweet vermoeden – naar uw mening hulp verleent. Maar ik heb nieuws voor u. Politiemensen zijn geen hulpverleners. Ook uw politiemensen niet. Ik licht u daarover graag even bij, aan de hand van de voorvallen die aanleiding waren voor uw tweet. Read the rest of this entry »

, , ,

2 Comments

In welke woonwijk woont die Van Aartsen eigenlijk?

Van Aartsen, dictator-in-wording in Den Haag, verbiedt nu niet alleen demonstraties in de Schilderswijk. Nee, alle zogeheten risicodemonstraties in Haagse woonwijken zijn twee maanden lang verboden. Dit is langzamerhand een soort noodtoestand light in één van de grootste steden van het land. Dit kan niet onweersproken blijven, en dat weerspreken kan maar beter een actieve vorm aannemen ook.

Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Terecht wantrouwen tegen politie Den Haag – demonstratie verdient deelname

woensdag 30 juli 2014

Waar politie is, daar geweld, of minstens dreiging met geweld. Dat nemen we veelal voor lief, want ja, ze vangen boeven, die agenten, en ze bewaren de orde. Zonder hen wordt het een zooi. Het is een drogreden, maar in vredestijd slikken we die drogreden te vaak. Soms verandert dat. Soms zijn mensen het gewoon zat om standaard als verdachte te worden aangehouden, om ID te worden gevraagd, soms vastgezet, soms klappen te krijgen. Soms schiet de vlam dan in de pan, soms neemt die vlam de vorm aan van georganiseerd protest. Dat is het geval in Den Haag. Aanstaande vrijdag is daar een “demonstratie tegen racisme en politiegeweld” . Vrijdag 1 augustus dus, verzamelen, 18.30 uur, Wijkpark Transvaal, Den Haag. Dit protest verdient je deelname, en kan nog steeds via Facebook  meer aandacht krijgen. Die is welkom, net als een hoge opkomst. Read the rest of this entry »

, , , ,

3 Comments

Strafrecht is onrecht (1): inleidende observaties

vrijdag 31 januari 2014

Politiegeweld leidt de laatste tijd tot aandacht en verontwaardiging – in zeer beperkte kring. Demonstraties tegen politiegeweld – bijvoorbeeld na de vrijspraak van de agent die de 17-jarige ongewapende donkere jongen Rishi doodschoot – trekken kleine aantallen mensen. Dat heeft een reden: verreweg de meeste mensen – ook als ze best kritisch zijn over specifieke episodes van politioneel wangedrag – accepteren het idee dat de politie noodzakelijk werk doet en deel uitmaakt van een onmisbaar apparaat. Ten onrechte, want strafrecht is onrecht, en dat zit niet alleen in de huidige toepassing ervan. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Belediging van politieagenten: waarom, wanneer en hoe?

woensdag15 januari 2014

Belediging van agenten is een vergrijp tegen het gezag waar justitie en politie met grote felheid op reageren. In de aanloop naar de jaarwisseling bleek dat alweer. “Voor (…) het beledigen van een politieagent staat ongeveer 700 euro”, aldus coördinerend hoofdofficier van justitie bij die gelegenheid, Fred Westerbeke. Dat geldt rond de jaarwisseling, wanneer de strafmaten doodleuk zijn verzwaard. Maar sowieso hoor je geregeld van straffen van mensen die agenten beledigen. De staat wil het niet hebben, dat uitschelden van agenten. Ik wel. Hieronder wat redenen, en wat tips. Read the rest of this entry »

3 Comments

Politie: gewapende criminele bende

zondag 29 december 2013

Wet en orde – de regels waarop politie zich beroept als ze ons uit elkaar slaat – verdienen in zichzelf geen enkel respect. De wet is machtshandhaving, afgedwongen met geweld, uitgeoefend door een knokploeg. Die knokploeg noemen we ‘politie’. Ik accepteer die wetten en regelgeving niet. Maar omdat de politie zich erop beroept, mogen we wel degelijk eisen dat de politie zich er zelf wel aan houdt. Wij mogen van de politie eisen dat ze hun eigen wetten respecteren als ze ons proberen te dwingen zich aan hun wetten te houden. Feit is echter dat de politie systematisch haar eigen wetten schendt. Dat gebeurde ook gisteren, toen de Haagse politie met wapenstokken in de hand een demonstratie probeerde uit elkaar te jagen. De politie laat systematisch zien dat ze niet gewoon een gewapende bende is, maar een gewapende criminele bende. Read the rest of this entry »

, ,

3 Comments

Hoge Raad: mierenneukers. Politie: pannenkoeken

dinsdag 17 december 2013

Soms is ernstig nieuws best grappig geformuleerd, ook als het nieuws zelf ernstig is. De NOS kwam met het volgende bericht: “Boete voor miereneuker terecht”. Daar staat dus dat iemand beboet werd wegens het neuken van een mier, en dat er juridisch achteraf is vastgesteld dat deze straf voor deze wandaad terecht was. Maar nee, het blijkt hier te gaan hier niet om het bestraffen van een daad. Het gaat om de bestraffing van het gebruik van het woord ‘miereneuker’ tegen een agent. Dat is in sommige gevallen beledigend, en daarmee strafbaar, aldus de Hoge Raad. Een belachelijke uitspraak, waarmee feitelijk het uiten van woede, minachting en afkeer van agentengedrag, in welke vorm dan ook, potentieel strafbaar is gesteld. Deze uitspraak hoort thuis in de politiestaat die Nederland steeds openlijker aan het worden is. Read the rest of this entry »

, , ,

2 Comments