Posts Tagged SWP

On the edges of Trotskyism – some of the ones who left the SWP

Friday, 12 July, 2013

This piece was originally written for Libcom, where you can also read it.

Some notes on the IS Network, formed by ex-members of the SWP, and on the ideas of Richard Seymour, one of them.

The SWP crisis is one symptom of Trotskyism on the edge. The crisis produces lots of disenchanted and disillusioned members. It would be tragic if most of these people would simply succumb to demoralization and cynicism. But there is not just Trotskyism on the edge of collapse. Some of these disenchanted (ex-)members do not move away from the struggle, simply regretting the energy wasted and the time lost. Quite a numer of these people move from Trotskyism on the edge to the edges of Trotskyism, and sometimes beyond, beyond the borderline that separates Trotskyist politics from sensible revolutionary approches towards class struggle practice. Let’s have a look at the ones who left. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Trotskyism on the edge – on the SWP crisis

woensdag 10 juli 2013

The piece below was written for my Libcom blog, where you can already read it.

A few more notes on the crisis in the SWP that seems to have entered new territory.

Months after the crisis in the Socialist Workers Party (SWP) burst into the open, this Trotskyist formation hasn’t succeeding in leaving their problems truly behind. On the contrary, there have been new signs of division in the organisation that has already experienced a big loss of membership, prestige in the wider movement and political self-confidence. This is no bad thing, als long as the ones who are leaving find something better to do, and as long as the decent people still remaining keep on making a fuss and ask the right questions. Read the rest of this entry »

, ,

5 Comments

SWP crisis: some analysis, some thoughts

Wednesday, 13 March, 2013

Written for Libcom.org, where it can be read as well.

The SWP, British Trotskyist organisation, is in deep crisis after rape accusations and faction fights have ended in the leadership reimposing some ‘order’ , and oppositionists leaving the party in droves. Some analysis, and some ideas on what attitude anti-authoritarians might fruitfully take. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

SWP-crisis: ratten besturen het zinkende schip

dinsdag 12 maart 2013

De Socialist Workers Party (SWP), een trotskistische organisatie in Groot-Brittannië, raakt in hoog tempo in vrije val. De interne crisis die de partij al sinds januari uiteenscheurt, heeft inmiddels het stadium van opzegging van lidmaatschap  van hele groepen tegelijk bereikt. Mensen die vertrekken doen dat met hele goede reden. Ze vinden de uitkomst van een ingelaste partijconferentie, afgelopen zondag gehouden, waarin het Centraal Comité met bureaucratische trucs en intimiderende praat een meerderheid tegen de opgekomen oppositie in stelling bracht, ondraaglijk onaanvaardbaar. Ze wachten niet af tot ze de partij worden uitgegooid – per e-mail, zoals eerder al mensen was overkomen – maar houden de eer aan zichzelf. Groot gelijk. Wie verstandig is en solidariteit en strijd tegen onderdrukking serieus neemt, verlaat het zinkend schip dat nog slechts door ratten bestuurd lijkt te worden. Read the rest of this entry »

,

5 Comments

De crisis in de SWP en de Internationale Socialisten (IS): waarom die stilte?

maandag 4 februari 2013

Het was intussen allang ondenkbaar dat de SWP-crisis – ontstaan na een beschuldiging van verkrachting binnen deze Britse trotskistische groepering, en pogingen van de partijleidfing om kritiek op de afhandeling ervan zo ongeveer de mond te snoeren – tot die partij beperkt blijft. Sterker: de crisis is allang de grenzen overgestoken.Wanneer worden openlijke tekenen daarvan in de Nederlandse  zusterorganisatie van de SWP ook buiten Facebook merkbaar? De zwijgzaamheid van de Internationale Socialisten (IS) begint stuitende vormen aan te nemen. Er is een uitdrukking: wie zwijgt, stemt toe. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Crisis in de SWP (2)

maandag 4 februari 2013

Er zijn nog twee wezenlijke punten in de crisis waar de SWP zichzelf in heeft gestort, naast dat kernpunt hoe je met verkrachtingszaken omgaat, en wat de gekozen aanpak zegt over hoe in de SWP tegen verkrachting aangekeken wordt. Er is de zaak van interne partijdemocratie, de zaak van hoe de SWP georganiseerd is. En er is de zaak van hoe de partij functioneert, haar werkwijze en tactieken. Beiden hangen samen, en dat laatste krijgt te weinig aandacht, juist ook door de critici die wijzen op het bureaucratiche leiderschap dat de SWP kenmerkt. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Crisis in de SWP (1)

maandag 4 februari 2013

De Britse Socialist Workers Party (SWP) heeft zichzelf in een diepe crisis weten te storten. Het weekend datnet achter ons ligt heeft een nieuwe fase daarin ingeluid: gisteren vergaderde een door de partijconferentie van begin januari gekozen, vijftigkoppig, Nationaal Committee, een soort partijraad. Die beslist of de tussentijdse conferentie, waar de oppositie binnen de partij op aandringt, er komt. Hoe dat is afgelopen, weet ik nog niet. Veel wijst er echter op dat de leiding, het Centraal Commitee (CC), nog sterk genoeg is om dat te beletten – en nadat het daarin is geslaagd, de oppositie met hardere hand – tot en met royementen – zal bestrijden. Veel SWP-leden zullen dat niet afwachten, en zelf de uitgang zoeken, als ze dat nog niet gedaan hebben. Read the rest of this entry »

1 Comment

Crisis SWP: tragedie die niet alleen trotskisten raakt

zaterdag 12 januari 2013

Het is een tragedie, de ellende in en rond de Socialist Workers Party (SWP). Deze trotskistische partij en de daarmee verbonden trotskistische stroming georganiseerd in de International Socialist (IS) Tendency is in een zeer ernstige crisis aan het raken, met leden en zelfs een hele groep die opstappen, leden die er uitgegooid worden, een vooraanstaand lid dat stelling neemt tegen het tot voor kort vrijwel almachtige Centraal Comité. Tragisch is ook de aanleiding: een schandalig afgehandelde beschuldiging van verkrachting tegen een leidend lid van de partij. Wie van mij leedvermaak verwacht jegens een stroming waarmee ik nadrukkelijk heb gebroken, zal hieronder bedrogen uitkomen. Maar kritische reflecties zijn wel op hun plaats. Read the rest of this entry »

, , , ,

5 Comments

De opstand van Melenchon, de wederopstanding van Galloway

vrijdag 6 april 2012
Zowel in Engeland als in Frankrijk vond onlangs een gebeurtenis plaats die parlementaire opties voor linkse en revolutionaire mensen onder de aandacht brengt, Ook revolutionairen die, net als ik, helemaal niets zien in welke parlementaire weg naar het morgenrood dan ook, kunnen van beide gebeurtenissen leren. Ze laten zien dat er brede woede leeft onder grote aantallen mensen, wegens bezuinigingsbeleid, oorlogspolitiek, racisme, Ze laten ook zien dat die woede nog altijd effectief benut kan worden en in parlementaire fuiken geloodsd kan worden. We zijn dus wederom gewaarschuwd: sociale radicalisering heeft niet automatisch vruchtbare uitkomsten. Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments