Posts Tagged Lenin

De clou van Oktober: Rusland, 1917 en verder

donderdag 16 november 2017

Onderstaand artikel (ongeveer šŸ˜‰ )schreef ik voor de Buiten de Orde, 2017/3 die zojuist is verschenen. Het is ook de outline van de lezing die ik gaf op het Minifestival: 100 jaar Russische Revolutie, georganiseerd door de Tilburgse Anarcho SociĆ«teit, dat op 28 Ā oktober in Tilburg plaats vond.

Over de Russische Revolutie van 1917 worden vele verhalen verteld. Hetzelfde geldt voor de consequenties van die revolutie, en voor het regime dat er haar legitimatie aan ontleende. Sommige van die verhalen komen van anarchisten die er ā€“ als deelnemers, als sympathisanten en als scherpe critici van de ontwikkelingen ā€“ veel waardevols over hebben te zeggen. En de relevantie van die anarchistische verhalen is bepaald niet louter historisch. Wat volgt is een poging tot zo’n verhaal. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Over anarchisme, Leninisme en een dubbele Grote Verwijning

vrijdag 19 april 2013

ā€œLeninisme in de 21ste eeuw”,Ā  het artikel van Maina van der Zwan waar ik eerder aandacht aan heb besteed, bevat gelukkig nog iets meer dan een poging om Lenin, diens partij en hun politieke praktijk vrij te pleiten van verantwoordelijkheid voor Stalin als zijn opvolger en de misdadigheid van diens regime. Die poging is nogal kansloos mislukt. Met alle verschillen tussen Lenin 1917 en Stalin 1936 springen er toch forse continuĆÆteiten en verbanden in het oog, het Stalinisme is wel degelijk een – drastisch misvormde maar in haar voortganger wortelende ā€“ voortzetting van het Leninisme uit de revolutiejaren dat toen nog niet zo heette. Maar Van der Zwan heeft ook nog het een en ander te melden over de waarde van de Leninistische traditie voor revolutionaire strijd vandaag de dag. En dat is evenzeer weinig overtuigend. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Lenin en Stalin: hand in hand, kameraden

Maina van der Zwan neemt in ā€œLeninisme in de 21ste eeuwā€, in De Socialist en nu ook op de website Socialisme.nu het maar weer eens op voor dat arme, door iedereen ā€“ behalve de machthebbers die wel wat beters te doen hebben ā€“ belaagde Leninisme. Het is een hilarisch maar tevens veelzeggend artikel geworden, dat ik wisselend glimlachend, giechelend en met lichte verbijstering heb gelezen. Read the rest of this entry »

, , , , ,

4 Comments

Crisis in de SWP (2)

maandag 4 februari 2013

Er zijn nog twee wezenlijke punten in de crisis waar de SWP zichzelf in heeft gestort, naast dat kernpunt hoe je met verkrachtingszaken omgaat, en wat de gekozen aanpak zegt over hoe in de SWP tegen verkrachting aangekeken wordt. Er is de zaak van interne partijdemocratie, de zaak van hoe de SWP georganiseerd is. En er is de zaak van hoe de partij functioneert, haar werkwijze en tactieken. Beiden hangen samen, en dat laatste krijgt te weinig aandacht, juist ook door de critici die wijzen op het bureaucratiche leiderschap dat de SWP kenmerkt. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment