Politie nog steeds geen hulpverleners


zondag 27 september 2015

De jaarwisseling zal ongetwijfeld weer de nodige wet-en-orde-drukte geven over ‘wangedrag’ van mensen die zich tijdens het feestgedruis zich ‘tegen hulpverleners keren’. Een voorproefje zagen we al rond de kerstdagen. Vandaar  hieronder een digitale open brief.

Mijnheer Ronald Weydema, districtschef van de Zeeuwse politie,

U twittert, naar aanleiding van geweld tussen uw politiemensen enerzijds, en leden van de bevolking anderzijds, uw hartekreet: “Handen af van hulpverleners”. Dat klinkt mooi. Dat klinkt alsof u niet alleen opkomt voor uw dierbare dienders, maar ook voor de u eveneens zo dierbare bevolking. Het is immers die bevolking aan wie uw korps – zo doet uw tweet vermoeden – naar uw mening hulp verleent. Maar ik heb nieuws voor u. Politiemensen zijn geen hulpverleners. Ook uw politiemensen niet. Ik licht u daarover graag even bij, aan de hand van de voorvallen die aanleiding waren voor uw tweet.

Waren de gebeurtenissen waar u op reageerde immers een kwestie van hulp verlening? Ik lees op Nu.nl  van een agent die “door een groep jongeren (is) mishandeld.” Was d die agent daar om hulp te verlenen? Ik lees dat de agent in kwestie jongeren aansprak en naar legitimatie vroeg. Ik lees dat de jongeren eerder daarvoor met glas hadden gegooid, en dat andere agenten er niet in waren geslaagd om ze aan te houden. Waar is hier de hulpverlening’? Zegt u het maar, want ik zie het niet. Ik zie wel dat de agent die door de jongeren zou zijn mishandeld, een agent in burger was. Heeft u enig idee hoeveel boosheid het oproept als iemand zich voordoet als burger, en opeens een politieagent blijkt te zijn, met bijbehorende bevoegdheid om geweld te gebruiken? Een mens wordt agressief van minder dan dat, kan ik u verzekeren.

Het tweede incident uit het bericht ging over agenten die aangevallen werden nadat ze “afkwamen op een melding van mishandeling” . Dat kun je in zekere zin hulpverlening noemen, als het er om gaat de mishandelde mensen te hélpen. Maar ik lees dit: “In Middelburg ging een man op de vuist met agenten toen deze hem probeerden aan te houden.” Was het niet eerder een botsing op het moment dat uw agenten de mensen wilde aanhouden die zich volgens de melding aan mishandeling schuldig zouden hebben gemaakt? Is arrestatie tegenwoordig ook al hulpverlening? Is verzet tegen arrestatie het belemmeren van hulpverlening? Ik vermoed dat de naam Mitch Henriquez u wel iets zegt? Deze man uit Aruba is in Den Haag om het leven gebracht door agenten die hem bij een poging tot arrestatie de keel op fatale wijze dichtknepen. Ik weet het: dit waren geen agenten uit uw korps. Maar het waren wel colega’s van uw agenten, bezig met de uitoefening van datzelfde beroep. Valt dat bij u ook onder hulpverlening?

Het derde incident: “In Nieuw-Namen bedreigde een man agenten toen zij zich bij zijn won ing meldden.” Ook dit viel onder die “melding van mishandeling”, zo blijkt uit het Nu.nl-berichtje. Voordat ik dit een poging tot hulpverlening noem waarin agenten zich gedwarsboomd voelden, wil ik weten: waarom gingen die agenten naar dat huis? Om te helpen? Of om het gezag te doen gelden? Dat het bericht niets zegt over de mishandeling waarvan de melding om de verschijning van de politie vroeg, geeft te denken.

In geen van de incidenten zijn ‘hulpverleners’ belaagd. Uw dienders zijn immers geen mensen van het ambulancepersoneel die gewonde mensen proberen te helpen. Uw dienders zijn geen brandweerlieden die met bluswerk panden, dieren en mensen in veiligheid brengen. Uw dienders zijn gewapende lieden die wet en orde handhaven en daarbij geweld gebruiken en – inherent aan hun functie – daarbij geweld oproepen en geweld te incasseren krijgen. Dat is voor die agenten vast heel vervelend. Maar het hoort bij hun baan. Soms hoort het kennelijk zelfs bij die baan om met zoveel geweld op te treden dat iemand er door de dood in gejaagd wordt. Vindt u het vreemd dat de uitoefening van deze functie soms geweld als antwoord krijgt?

Nee, mijnheer de politiechef. Uw politie is geen hulpdienst, en uw dienders zijn geen hulpverleners, hoe behulpzaam ze incidenteel ook zijn. Uw dienders zijn gewelddadige handhavers van inherent onrechtvaardig gezag dat in haar uitoefening het geweld helpt oproepen waar het zich vervolgens over beklaagt. Bespaart u ons alstublieft uw slachtofferschap in uw mantel van edelmoedigheid.

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by Belna de Bruin on 2015/12/29 - 16:54

  In mijn mening is het verhaal omtrent politie meer gelaagd, dan jij verondersteld. Allereerst dient de politie natuurlijk om een rechtsorde te handhaven. Een rechtsorde die zelf wel degelijk bloed aan haar handen heeft, via structurele uitbuiting, kolonialisme en oorlogen. De politie houd deze destructieve rechtsorde in stand en is dus indirect een destructieve kracht.

  Maar in het hier en nu heeft de politie ook een andere functie. Wanneer er binnen het huidige systeem onrust ontstaat, los van hoe dat komt, dan is men toch wel blij met een politie. Zou je in een klap alle politie weg halen, maar de grondslagen van deze rechtsorde niet deconstrueren, dan zou alles in elkaar storten. De politie heeft betekenis binnen de rechtsorde, dat je tegen die rechtsorde bent, wil nog niet zeggen, dat die politie maar per direct moet opstappen. Want doe je dat, dan bloed alles in een klap dood.

  Omwentelingen ontstaan in de schoot van het huidige, niet door maar alles van het huidige met geweld te ontkennen.

  Natuurlijk is die confrontatie wel degelijk nodig !, Bijvoorbeeld bij de maagdenhuis ontruiming. Daar was er een directe confrontatie tussen de rechtsorde en de mensen die leiden onder de theoretische terreur van die orde, van dat gezag. Een theoretische terreur, die met fysiek geweld moet worden afgedwongen.

  Maar tijdens rumoerige, gewelddadige momenten, bijvoorbeeld een voetbal rel, of jongeren die met vuurwerk gooien, heeft de politie ineens wel een functie. Natuurlijk heeft zij dan een functie, omdat wij nog niet in staat zijn, dat alles zelf op te lossen.

  Kortom, ik ben het met je eens, maar ik ben het ook niet met je eens

  Er zitten immers twee kanten aan de medaille.

 2. #2 by jan on 2015/12/29 - 01:03

Comments are closed.