Rechts misbruikt emancipatie


maandag 7 maart 2016

Rechtse politici geven doorgaans geen barst om emancipatie. Rechtse politici geven doorgaans geen barst om gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Rechtse politici geven doorgaans geen barst om gelijkwaardigheid van  lesbo’s, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s, in  die foeilelijke maar onvermijdelijke afkorting) ten opzichte van heteroseksuelen. Rechtse politici schermen pas met vrouwenrechten en homo-emancipatie als ze er vluchtelingen en/ of moslims mee kunnen aanvallen. Ik ben homoseksueel. En ik ben het zat dat mijn rechten en verlangens worden misbruikt om moslims en/ of vluchtelingen, die steeds grover in de hoek worden getrapt, mee aan te vallen.

Vanwaar deze opmerkingen? Welnu, het zal lezers niet zijn ontgaan: vorige week nam een meerderheid van Tweede-Kamerleden een motie aan waarin speciale opvang van kwetsbare asielzoekers die last hadden van pesterij en erger door andere asielzoekers, mogelijk te maken. Onder die kwetsbare asielzoekers werden vooral LHBT’s genoemd die getreiterd en bedreigd werden. Maar op verzoek van de Christenunie werden christelijke asielzoekers diewegens hun geloof aangevallen werden, ook in de regeling meegenomen. Ik vind de motie op zichzelf eerder een open deur dan erg wereldschokkend. Je zou zeggen dat mensen die wegens seksuele oriëntatie of levensovertuiging bedreigd worden, een veilige plek wordt aangeboden zonder veel gezeur. Maar nee dus. Mensen die plek aanbieden, afgezien van acute noodsituaties, zou “een verkeerd signaal” betekenen, volgens Halbe Zijlstra., vooralsnog VVD-fractievoorzitter en nog geen vicepremier in de junta van Wilders.  “Door dit te faciliteren, leveren we een stukje Nederland in ”, zo licht hij toe. Wie kwetsbare mensen veiligheid wil bieden, levert dus een stukje Nederland in. Dat Nederland van Zijlstra bestaat dus uit ónveiligheid.

Heel stoer pleiten hij en andere VVD-ers ervoor dat daders moeten worden aangepakt. Alsof dat met het onderdak helpen van (potentiële) slachtoffers in strijd is. Zijn we allemaal het verschijnsel Blijf-van-mijn-lijf-huizen vergeten? Daar kunnen vrouwen, al dan niet met kinderen, en sinds enige tijd ook mannen, tot rust komen, wég van bijvoorbeeld een echtgenoot die hen mishandelde. Natuurlijk was het ook toen nodig dat die echtgenoot ertoe te brengen met mishandelen te stoppen. Maar riep toen de VVD ook dat met het bieden van structurele opvang van slachtoffers van vrouwenmishandeling “een stukje Nederland” werd prijsgegeven? Ik denk het niet. Maar ja, de mannen voor wie vrouwen en kinderen in veiligheid gebracht werden, waren dan ook veelal geen vluchteling, geen moslim. Stukjes Nederland prijsgeven aan volbloed Nederlandse seksisten en kindermisbruikers is voor VVD-racisten kennelijk heel iets anders dan als de daders gevonden worden onder vluchtelingen, vooral als het dan ook nog moslims betreft. Overigens vermoed ik dat de VVD destijds ook niet voorop liep bij het oprichten en van ondersteuning voorzien van blijf-van-mijn-lijf-huizen. Ook zonder racisme te gebruiken wisten ze daar vast wel een ‘reden’ voor te vinden. Liberalen worden doorgaans pas eren beetje feministisch nadat strijdbare feministen zich effectief hebben laten gelden, en niet uit zichzelf. Als ze het al worden.

Maar nu gaat het dus, naast christelijke vluchtelingen, om LHBT-vluchtelingen in asielzoekerscentra. Daders aanpakken! Dat roept de VVD dus. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman wijst op complicaties.  “Slachtoffers durven vaak geen aangifte te doen, omdat ze in hun thuisland gewend zijn dat autoriteiten hen ook discrimineren.” Dat snap ik. En als autoriteiten dat in Nederland consequent zouden naleten, dan zou dat misschien helpen. Maar dat valt tegen. “Ook krijg ik signalen dat bedreigde LHBT ‘s niet altijd kunnen rekenen op ondersteuning van het Coa-personeel, dat in enkele gevallen zelfs aangifte ontmoedigt. “ Coa staat trouwens voor Centrale Orgaan opvang asielzoekers. “Grijpt het Coa wel in, dan is het pakket maatregelen beperkt. Meestal plaatst het Coa de dader over naar een andere locatie, waar deze verder herrie kan schoppen.” Aan dit soort dingen is heel concreet wat te doen. Permanente aanspreekpunten in asielzoekerscentra, waar mensen die wegens seksuele oriéntatie worden lastiggevallen terecht kunnen en gehoor vinden ook. Een gedragscode van Coa-personeel dat klachten, inclusief aangifte, ten allen tijde wordt opgepikt en aangemoedigd. Maar ook: veiligheid en opvang van potentiële slachtoffers die aangeven zich serieus onveilig te voelen. Het staat niet tegenover elkaar aanpak van daders en veiligheid voor slachtoffers, het hoort bij elkaar. Het is genant dat zoiets niet vanzelf spreekt.

Wat erger is dan genant, dat is de redenering die VVD-Kamerlid Malik Azmani er op na houdt om tegen structurele opvang van groepen die zich bedreigd voelen te pleiten. IN Nederland zijn we allemaal gelijkwaardig, wie die gelijkwaardigheid met de voeten treedt, die geven we uit naam van de nederlandse waarden ebn normen er flink van langs. Het is bijna hilarisch om te lezen. Ik licht er enkele passages  uit, en voorzie die van wat commentaar.

“Wij Nederlanders zijn trots op onze samenleving. Een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is, ongeacht je geslacht, seksuele voorkeur of geloof.” Haha. Dus daarom worden moslims voortdurend in de beklaagdenbank gezet, ook door de VVD. Omdat “iedereen gelijkwaardig is, ongeacht (…) geloof.” Daarom ook pleitte VVD-chef Zijlstra  – ja, die PVV-er buiten dienst die ik al eerder noemde – voor wetswijziging, speciaal met het oog op salafistische groeperingen en dergelijke. “Wettelijk kunnen we religieuze organisaties die te ver gaan nu niet aanpakken.Ons lijkt het verstandig om de clausule die dat onmogelijk maakt, uit de wet te halen.” Welke clausule dat precies is, laat Zijlstra onvermeld. Maar het gaat duidelijk om het aanpakken, niet van religieus ‘extremisme’ in het algemeen maar om ‘extremisme’ dat met de islam in verband kan worden. Tot zover de gelijkwaardigheid van mensen met verschillende godsdiensten.

Dan die gelijkwaardigheid ongeacht geslacht. Hoor ik daar hoongelach? Terecht. Die gelijkwaardigheid, waar is die? In de politiek, in Zijlstra’s eigen VVD, natuurlijk met de ene vrouwelijke fractievoorzitter na de ander, en de een premierschap waar vrouwen en mannen elkaar netjes afwisselen? In het zakenleven, met al die vrouwelijke bankiers, ongeveer net zo veel en net zo hooggeplaatst als hun mannelijke collega’s? O ja, en al die vrouwelijke generaals en politiechefs, laten we die niet vergeten. Nee, ik geloof niet dat gelijke aantallen vrouwen en mannen in topfuncties op zich echte gelijkwaardigheid betekent; maar óngelijke aantallen, voornamelijk mannen in hoge posities, wijst wel degelijk op ongelijke posities van vrouwen en mannen. En de verhoudingen zijn nog steeds zeer scheef, hetgeen op groot onrecht duidt. Laten we maar zwijgen over de totaal uitgebannen seksistische reclames, over het tot het verleden behorende traditionele rollenpatron. En natuurlijk lopen mannen tijdens uitgaansgedoe evenveel kans als vrouwen om aangerand te worden of erger. Toch?!

Die gelijkwaardige positie van vrouwen en mannen, hoogst ongeachte kamerleden Azmani en Zijlstra, is in Nederland een aanfluiting. Dat interesseert jullie niets, anders deden jullie er wel iets aan. Wat jullie interesseert is: moslims neerzetten als patriarchaal denkende en handelende mensen, als seksisten die heropgevoed zouden moeten worden op basis van ‘onze cultuur’. Het is verachtelijke en doorzichtige stemmingmakerij.

En ja, hetzelfde vieze spel speelt Azmani en zijn partij met seksuele oriëntatie, door hem en door anderen ‘voorkeur´ genoemd, alsof homoseksuelen ergens in hun jonge jaren in alle vrijheid een afweging hebben gemaakt waar hun voorkeur nu eigenlijk lag. “Hetero ‘s en homo’s zijn hier gelijk”, zo schrijft Azmani doodleuk. Yeah, right. Daasrom zijn er naast potenrammers op homo-ontmoetingsplaatsen ook geregeld hetero-rammers actief op hetero-ontmoetingsplaatsen. Daarom is, naast ‘homo!’ook ‘hetero!’een zeer gangbaar scheldwoord in en op scholen…

Daarom is er naast Gay Pride eens per jaar natuurlijk ook Straight Pride, tien keer per jaar want dan zijn de getalsverhoudingen een beetje in balans, en minstens ook een keer Trans-Pride, met de andere zaterdagen Bi-Pride want het aantal mensen dat écht alleen maar met de andere óf alleen maar met hetzelfde geslacht seks heeft, is helemaal niet zo groot dus de hetero ‘s mogen getalsmatig best hun plaats weten…

Daarom hebben we naast gay bars natuurlijk ook speciale straight bars, zodat hetero’s tenminste ook in alle veiligheid onder elkaar kunnen zijn, want daar is natuurlijk net zo goed behoefte in die kringen als onder homo’s, lesbo’s biseksuelen en transgenders. Daarom kom je ook nóóit homoseksuele jongeren tegen die hun dorp  – doorgaans een dorp vol witte, hoogst christelijke mensen – ontvlucht zijn, letterlijk ontvlucht, nadat ze probeerden uit de kast te komen en agressieve reacties te verduren kregen. Natuurlijk zegt dit niets over ‘het christendom’, want negatief generaliseren is pas okay als het de islam betreft. Toch??!

Homo’s en hetero’s, gelijk? Niet bepaald, in de praktijk. En alweer kan het de VVD-politici niets schelen, dit soort ongelijkheid. Alleen als ze moslims om de oren kunnen slaan en verwijten dat zede gelijkwaardigheid van LHBT-mensen niet accepteren, vinden VVD-politici homo-emancipatie echt interessant. Anders niet. Voor de PVV geldt dat misschien nog wel sterker. De twee partijen misbruiken homo-emancipatie als argument om moslims te vernederen, te beledigen en te onderdrukken. Ik wil niet dat iets dat ook over mijn vrijheid gaat, op deze manier wordt misbruikt.

Dat misbruik leidt er ook nog eens toe dat sommige moslims als reactie op dit misbruik natuurlijk niet bepaald positiever over homoseksualiteit gaan denken. Dat is niet terecht, niet doordacht, die negatieve houding. Maar plaatsen kan ik het wel. Iets dat als stok wordt gebruikt om mensen mee te slaan, wordt zelden populairde bij die mensen die de klappen krijgen. Zo doen VVD en PVV niet alleen aan stoken tegen moslims, maar dragen ze ook nog eens bij aan homohaat.

Zijlstra en Azmani en hun partij: het zijn niet alleen vijanden van mensen in de moslimgemeenschappen, bondgenoten van Wilders en zijn knokploegen van ‘bezorgde burgers’. Het zijn vijanden van vrouwen, vijanden van LHBT-mensen, ja eigenlijk vijanden van ons allemaal. Laten we – moslims, vluchtelingen, vrouwen, LHBT-mensen, en iedereen die snapt wat solidariteit is – dit rechts-liberale uitschot, samen met hun fascistische geestverwanten van de PVV van wie ze zich steeds minder onderscheiden, naar het politieke riool verwijzen waar ze zo overduidelijk thuishoren. Of wacht, in dat riool wonen ze al. Dat heet ‘politiek Den Haag’, waar dit soort bagger allang normaal is geworden.

Peter Storm

  1. #1 by Paul Hoekveld on 2016/03/08 - 10:52

    Fantastische column met een briljante conclusie. Verwoord hoe ik het voel.

Comments are closed.