Posts Tagged Bussemaker

Schande, nut en hoop: in actie tegen leenstelsel studenten

vrijdag 14 november 2014

Vandaag stond ik tussen 5000 andere actievoerders op het Malieveld in Den Haag, nadat ik eerder met 200 mededemonstranten daar naartoe was gelopen in een demonstratieve optocht. Demonstratie en manifestatie waren acties tegen de vervanging van de huidige studiefinanciering door een leenstelsel dat studenten met een schuld dreigt op te zadelen – een schuld die ze geld gaat kosten, een dreiging die jonge mensen afschrikt om zelfs maar aan de studie te beginnen uit angst voor die schuld. Slechte maatregel dus, een aanval op studenten, en op de toegankelijk van het onderwijs voor mensen ongeacht het inkomen van hun ouders. Zo slecht als de maatregel was, zo terecht was het protest, en ik ben blij dat ik eraan heb deelgenomen. Maar wat een beschamende vertoning werd ons vanaf het podium door de organisatie van de manifestatie voorgeschoteld! Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Lenen om te studeren, een weerzinwekkend stelsel

zaterdag 7 juni 2014

Het zogeheten sociaal leenstelsel dat de huidige basisbeurs voor studenten gaat vervangen, is een onding. Het verhoogt de drempel om te gaan studeren, juist voor mensen uit lagere inkomensgroepen en met studies met matig zicht op hoge inkomens. Maar de kwaadaardige uitwerking gaat veel dieper dan dat. Het leenstelsel behandelt mensen niet als complete mensen, maar als particuliere ondernemers wiens komende loopbaan geen levensvervulling is, maar voornamelijk een commercieel project. En het leenstelsel behandelt inkomen niet als een recht, niet eens als een gunst, maar als een lening die je maar moet zien terug te verdienen. Het is neoliberaal vergif, en als het er komt dan zijn niet alleen toekomende studenten ervan de dupe.

Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Bussemaker speelt op de vrouw!

vrijdag, 24 mei 2013

Onderstaand stuk is een gastbijdrage, ingestuurd door Dwayne Laer, die ik met plezier plaats. Zoals dat geldt voor gastbijdragen in het algemeen: plaatsing hoeft niet  te betekenen dat ik het met elke letter, punt en komma eens ben – al zit dat bij deze gastbijdrage ook best goed – maar dat ik verspreiding ervan nuttig vind en daar graag aan bijdraag. Bij deze dus.

Bussemaker speelt op de vrouw!

Al ruim een week woedt er in de Nederlandse media een debat naar aanleiding van uitspraken van minister Bussemaker. Zij vertelt in een interview met Trouw dat vrouwen economisch onafhankelijk moeten zijn van haar partner. Ze teren te vaak op de zak van hun man, zouden zichzelf niet of te weinig ontwikkelen en zouden zich schuldig moeten voelen over de verspilde investeringen die de staat in hun heeft gedaan in de vorm van onderwijs. Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments