#3 in Tilburg: Geen debacle, geen groot succes, tijd voor heroriëntatie


donderdag 28 april 2016

Plein Publiek – Nuit Debout Tilburg#3  was geen totale mislukking maar ook niet wat ik ervan had gehoopt. De opkomst was beduidend lager dan eerdere keren: slechts acht mensen deden mee. Het nieuwtje is er af, wie kwam, voelt zich stevig betrokken maar mensen die uit dat mengsel van nieuwsgierigheid en sympathie de eerste keer op kwamen duiken, ontbraken nu. Deelnemers waren (intussen) allemaal bekende gezichten. De groei is er uit, en wat niet groeit gaat al gauw weer slinken.

Mijn hoop dat de aandacht voor het protest in Frankrijk juist vandaag tot extra interesse en deelname zou leiden, kwam helaas niet uit. Toch was de samenkomst niet onplezierig en ook niet nutteloos. De stemming bij de afsluiting was niet die van een verslagen leger, eerder die van een groep mensen die iets geprobeerd hebben, zien dat het niet erg aanslaag en op zoek zijn naar een soort vervolg.

Wel hebben we wederom een spandoek ontrold: “Solidariteit – #Nuit Debout – Sta op!” dat best wat bekijks trok.Positief was ook dat enkele voorbijgangers ook belangstellend bleven staan praten. Een enkeling heel even, een ander vrij lang. Deelnemers benutten de gelegenheid om het idee uit te leggen, te vertellen dat we er stonden uit solidariteit met de protesten vandaag in Frankrijk, waarover ik trouwens zo meteen weer verder ga met livebloggen, dus af en toe daar checken kan geen kwaad.

Politie – bij eerdere gelegenheden in geen velden of wegen te bekennen – was nu in de buurt, in de vborm van een motoragent die twee keer langs kwam. Of dat was om te kijken hoe omvangrijk en wanordelijk we waren, of gerwoojn omdat de agent onderweg was naar een andere Belangrijke Missie, bleef onduidelijk.

We benutten onze tijd intussen vooral om het… over de komende 1 Mei-viering in Tilburg te hebben. We sloten af met een soort balans. De groep slinkt, in plaats van te groeien, De onderlinge gesprekken zijn er wel, maar een richting om het groter te maken zien we niet direct. Het thema ‘verplicht vrijwilligerswerk’ werd als actiepunt voorgesteld, maar iemand die plaatselijk goed op de hoogte is met deze zaak, wees er op dat de gemeente Tilburg de regels vrij relaxed hanteert. Strekking: het zal niet echt makkelijk zijn om op dit punt mensen in beweging te helpen komen. Dát we een soort thema nodig hebben om een stap verder te komen, was wel een breder gedeeld gevoel.

We besloten om niet acuut een volgende openluchtbijeenkomst te plannen, maar eerst onderling eens na te denken en intussen contact te houden. Ideeën inventariseren lijkt ons een nuttig idee, en iemand opperde om dat dan wel weer in de volle openbaarheid te doen, bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen ze op een doek in de open lucht neer te schrijven en er ter plekke over te praten. Zelf heb ik nog gewezen op een intussen op internet rondzingend voorstel om van 15 mei een wereldwijde Nuit Debout-actiedag te maken. Een datum waarop enkelen van ons trouwens al meteen aangaven dat die niet erg uit kwam.

Ik denk dat een eerste fase van Nuit deDout Tilburg met deze derde actie op rij een beetje ten einde is gekomen. Een aftrap naar een grotere beweging is dit nog niet geworden. Een versterking van onderlinge banden, nieuwe mensen en van plan zijn om die contacten ook wel vast te houden, kortom, een netwerkfunctie vervullen, dat is tot nu toe een belangrijke rol geweest van dit jonge verschijnsel. Daarnaast was het een vorm van gezamenlijke zelf-educatie. Het blijft een mooi iets, gewoon op een plein samen komen en samen hardop na te denken over hoe de wereld veranderd kan worden zodat die bewoonbaar is voor ons allemaal.

Peter Storm

  1. #1 by Han Peeters on 2016/04/28 - 22:59

    Tijd voor the next level, Peter, met De Nieuwe Grondwet.

Comments are closed.