Posts Tagged Nuit Debout

Arbeiders brengen arbeidswet in Frankrijk aan het wankelen

donderdag 26 mei 2016

Met stevige stakingen en blokkades brengen arbeiders in Frankrijk de gehate arbeidswet van de regering aan het wankelen. Wat tot nu toe met demonstraties, straatgevechten en korte stakingen nog niet lukte, komt binnen bereik nu de stakingsdruk aanhoudend is geworden en gepaard gaat met effectieve en drukverhogende blokkadeacties rond raffinaderijen en elders. Het is bepaald niet zeker dat het lukt om wet en regering te verslaan. Maar het is bepaald een stuk minder ondenkbaar dan drie maanden geleden. En het zou geweldig goed nieuws zijn als het lukt. Read the rest of this entry »

, ,

4 Comments

Actiedag tegen arbeidswet Frankrijk: balans en vooruitzicht

vrijdag 29 april 2016

De actiedag tegen de dreigende nieuwe arbeidswet kende grote aantallen deelnemers en hier en daar stevige confrontaties tussen actievoerders enerzijds, gezag en rijkdom anderzijds. Gisteren en vannacht heb ik geprobeerd te volgen wat er ongeveer is gebeurd, en daarover geschreven. Nu is het tijd om een voorlopige balans op te maken. Read the rest of this entry »

,

1 Comment

#3 in Tilburg: Geen debacle, geen groot succes, tijd voor heroriëntatie

donderdag 28 april 2016

Plein Publiek – Nuit Debout Tilburg#3  was geen totale mislukking maar ook niet wat ik ervan had gehoopt. De opkomst was beduidend lager dan eerdere keren: slechts acht mensen deden mee. Het nieuwtje is er af, wie kwam, voelt zich stevig betrokken maar mensen die uit dat mengsel van nieuwsgierigheid en sympathie de eerste keer op kwamen duiken, ontbraken nu. Deelnemers waren (intussen) allemaal bekende gezichten. De groei is er uit, en wat niet groeit gaat al gauw weer slinken. Read the rest of this entry »

1 Comment

Op scherp in en om Frankrijk: liveblog met aanloop

donderdag 28 april 2016

Vandaag, 28 april, is in Frankrijk een actiedag tegen de intussen snel berucht geworden arbeidswet. In Frankrijk zelf gaan dan allerlei vormen van protest plaatsvinden. In Nederland grijpen beginnende Nuit Debout-initiatieven deze dag aan om solidariteit met de strijd in het land van herkomst van Nuit Debout te betuigen. In Tilburg  en in Amsterdam  vinden vandaag zulke bijeenkomsten plaats, en ook in Maastricht  is vanavond een Nuit Debout-bijeenkomst. Vanaf het begin van de middag zal ik proberen binnenkomende berichtgeving bij te houden en alhier van aandacht te voorzien en een soort liveblog. Ook achtergrondinformatie zal niet ontbreken. Bovenaan de meest recente info, de oudere berichten zakken dus naar onder. Maar eerst… Read the rest of this entry »

1 Comment

Opstand in Frankrijk, solidariteit in Nederland – jij ook in actie op 28 april?

dinsdag 26 april 2016

Het is de moeite waard om het nieuws uit Frankrijk met extra aandacht te volgen (1). Mensen daar staan aan de vooravond van weer een actiedag tegen een intussen in zeer brede kring verafschuwde arbeidswet. In de aanloop zijn op diverse fronten al acties op gang gekomen. Nuit Debout, het verschijnsel van  pleinbijeenkomsten die op gang kwamen vanuit de acties tegen de arbeidswet, gaat intussen door. Dit type actie is intussen de grenzen overgestoken en heeft enkele Nederlandse steden bereikt. In Tilburg staat de derde Nuit Debout-samenkomst komende donderdag in het teken van de solidariteit (2) met precies de acties in het land waar deze ronde protest en verzet is begonnen. Ook daarom is wat extra aandacht voor de gebeurtenissen daar welkom. Om van te leren, en om ons door extra te laten motiveren om in beweging te komen. Read the rest of this entry »

No Comments

Plein Publiek in Tilburg: Nuit Debout kleinschalig springlevend

zondag 24 april 2016

De tweede samenkomst van Nuit Debout in Tilburg , deze keer onder de nieuwe naam Plein Publiek, was wederom de moeite. We stonden op een andere plek, aan het eind van de Korte Heuvel, vrijwel naast 013. De opkomst was iets kleiner, maar het was wederom een goede samenkomst en een mooie uitwisseling van gedachten. Het idee om in de publieke ruimte samen te komen, te bespreken wat ons niet aanstaat in de huidige maatschappij, wat voor soort verandering we willen en hoe we dat dichterbij brengen, blijkt in elk geval op kleine schaal levensvatbaar. Het is geen omvangrijk protest. Nog niet. Het is wel een beginnetje van een beweging die hardnekkig probeert ter wereld te komen en zich te laten gelden. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Nuit Debout: een mooi begin in Tilburg

donderdag 21 april 2016

Dat was best mooi, de eerste samenkomst van Nuit Debout Tilburg.  Opkomst rond de twintig mensen, en dat viel mij mee. Veelal mensen die motivatie hadden om hun gedachten te delen en daar ruim de tijd voor namen ook, ondanks de kilte. Er komt een volgende bijeenkomst in Tilburg: zondag 24 april, om 14.00 uur, aan het eind van de Korte Heuvel deze keer. Hieronder wat impressies over een bijeenkomst die smaakt naar meer. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Met het oog op Nuit Debout Tilburg: terugblik op Occupy

donderdag 14 april

In Frankrijk rommelt het van revolte. Nuit Debout: avond na avond actievoerders op stadspleinen, actievoerders die bijeenkomen, beraadslagen over wat er mis is met deze neoliberale maatschappij, politiek bestel, antisociaal beleid… en hoe dat volgens deelnemers veranderd dient te worden. Mensen nemen publieke ruimte in, en gebruiken die voor hun publieke taak: zich hun wereld toeëigenen, uit handen van hogerhand, in handen van mensen zelf. Ik sprak al eerder van “vleugjes revolutie”.  Die vleugjes verspreiden zich, en vonkjes springen intussen over naar Nederland. Die vonkjes mogen wat mij betreft vlammetjes worden waardoor de gevestigde orde wordt verzwolgen. In Amsterdam  wordt een aftrap gegeven. Momenteel leggen we voorzichtig beginnetjes in Tilburg… Read the rest of this entry »

,

5 Comments

Over media, aandacht en Nuit Debout

Het is een standaardpatroon. Ergens gebeurt iets dat we als radicale en linkse mensen belangwekkend vinden. Een snel om zich heen grijpende protestbeweging bijvoorbeeld, zoals nu Nuit Debout in Frankrijk. Op Facebook begint het te gonzen, enkele alternatieve websites verspreiden berichten. Op het NOS-journaal zien we echter niets. Op Nu.nl en in de grote kranten evenmin. Dat valt natuurlijk op, en sommigen van ons constateren dat stilzwijgen. Die stilte in media roept verbazing op, verontwaardiging ook. Hoe werkt zoiets? Read the rest of this entry »

4 Comments

Gevraagd: solidaire mensen, plus een stadsplein

zondag 10 april 2016

Okay, lieve mensen. Zijn we er klaar voor? Nee, natuurlijk niet. Jullie niet, en ik ook niet. Hoe kun je nu ‘klaar’ zijn, voorbereid op het onverwacht uitbreken van subversie? Juist het onverwachte is deel van haar kracht. Juist het feit dat ‘niemand’ er greep op heeft is een teken dat hier mensen zelf greep zoeken naar greep op hun eigen bestaan, samen met anderen. Maar zo verrast en onvoorbereid als we wellicht zij, zo nodig is het om de revolte die op pleinen in Frankrijk naar boven komt, uit alle macht verder te verspreiden en te ondersteunen. Laat woordkunstenaars maar vast een mooi Nederlandstalig woord vinden voor ‘Nuit Debout’, als dat er nog niet is. Of hanteren we gewoon het Franse woord, zoals we destijds ook in Nederland Occupy gewoon Occupy noemden? Ook goed, misschien zelfs beter. Laten we kijken wat we verder kunnen doen. Actievoerders in Brussel, Luik, Berlijn en een reeks steden  in Spanje  hebben de beweging al buiten de Franse grenzen gebracht. Welk Nederlandse stadsplein wordt het eerst in gebruik genomen door een algemene vergadering van rebellen? Waar wachten we op? Read the rest of this entry »

3 Comments