Wilders wint wederom


woensdag 11 juni 2014

Rancune en verongelijktheid regeren in Den Haag, en zetten aan tot racistisch beleid. Een voorbeeld is de hardnekkige poging van politici om een verdrag met Marokko te wijzigen. Volgens dat verdrag kunnen mensen die recht hebben op kinderbijslag, uitkering wegens nabestaandenwet en kindgebonden budget, die ook ontvangen als ze in Marokko wonen. Politici willen de uitkeringen van zulke mensen kunnen verlagen, met als argument dat de kosten van levensonderhoud daar ook lager zijn, en er dus geen goede reden is voor betaling op hetzelfde niveau als in Nederland. Een verdrag met Marokko maakt dat onmogelijk dus moet dat verdrag gewijzigd of wat de Tweede Kamer betreft – als Marokko niet meewerkt – zelfs worden opgezegd. Het klinkt in sommige oren niet eens onredelijk, maar het is inspelen op afgunst.

Het is inspelen op de klacht van niet-Marokkaanse Nederlanders jegens Marokkaanse Nederlanders: waarom krijgen ‘zij’ net zo veel als ‘wij’ terwijl ze er meer van kunnen kopen? Waarom krijgen ze qua koopkracht dus meer dan wij? Door op deze afgunst in te spelen, voeden partijen als de VVD de rancune. In de kern is het echter een drogreden. In de eerste plaats: het gaat hier gewoon om mensen die wettelijk precies net zo veel recht hebben op de uitkering als Nederlanders zonder Marokkaanse roots. De mensen hebben belasting betaald, veelal gewerkt in Nederland, ze verhuizen om wat voor reden ook naar Marokko, en nemen hun rechten gewoon mee. Hun vrouw of man is wellicht overleden, dus hebben ze recht op nabestaandenpensioen, en willen dat ook in Marokko kunnen gebruiken. Dat is doodgewoon hun recht. De wet kent bedragen toe, en die veranderen niet zomaar omdat het bedrag achter een persoon aan gestuurd wordt die ergens anders woont.

Nederlanders die dit oneerlijk vinden, zeuren. Ze zouden wat mij betreft natuurlijk zelf, met uitkering en al, naar Marokko kunnen verhuizen als ze zich in Nederland zo benadeeld voelen. Als ze het leven er zo aantrekkelijk vinden, met dat lagere levenspeil en een uitkering uit Nederland, wat let ze?! Ik ben voor opheffing van grenzen en migratiebeperkingen, en dat geldt in beide richtingen… Ik vermoed dat een Nederlander heel wat makkelijker naar Marokko kan emigreren dan andersom. Mochten ze er toch tegen de plaatselijke versie van Teeven aanlopen, dan weten ze ook eens hoe dát is.

En dat argument over het levenspeil stinkt. Het is een gelegenheidsargument, dat we horen omdat het leven in Marokko wellicht inderdaad goedkoper is, en politici maar wat graag een bezuinigingkje doorvoeren op kosten van mensen van Marokkaanse afkomst. Maar stel dat – met de lage inflatie in Nederland en de hoge inflatie in Marokko – het leven in Marokko opeens duurder blijkt dan dat in Nederland. Zou de VVD – gangmaker van deze rancunepolitiek – dan pleiten voor een hogere uitkering voor rechthebbende mensen die naar Marokko verhuizen? Wat gebeurt er nu met mensen die recht hebben op zo’n uitkering en niet naar Marokko verhuizen, maar naar Zweden of IJsland? Krijgen die een verhoogde uitkering omdat het leven daar zo duur is? Wil de VVD werkelijk deze uitkeringen grensoverschrijdend waardevast maken? Of is hun plan gewoon een manier om Nederlanders van Marokkaanse afkomst iets af te pakken, een trap na te geven en bij te dragen aan beeldvorming van ‘buitenlanders’ als onterecht bevoordeeld? Ik denk dat ik het antwoord op deze vragen weet. Dit hele plan is een VVD-versie van ‘minder, minder, minder’.

Een rechterlijke uitspraak heeft tot nu toe verlaging van uitkeringen van in Marokko wonende rechthebbenden geblokkeerd, maar minister Asscher van sociale zaken is in beroep gegaan. Opzegging van het verdrag, zoals de VVD wil, gaat hem vooralsnog te ver, maar hij sluit het niet uit. Intussen ligt er zelfs een wetsvoorstel dat betaling van kinderbijslag aan landen buiten de EU – waaronder Marokko – zelfs helemaal moet blokkeren. Dat is dreigen met doodgewone diefstal van uitkeringen. Het is vooral een drukmiddel om Marokko tot medewerking aan verdragswijziging te bewegen – ten koste van mensen die naar hun kinderbijslag kunnen fluiten.

De wet is zelf discriminatie. Linkse partijen in het parlement hebben bezwaar tegen de wet “omdat die volgens hen in strijd is met internationale verdragen”. Alsof het daar om gaat. Van een principiële oppositie tegen het inherent discriminerende karakter van het wetsvoorstel en tegen de afgunstbenadering van de VVD is ook in die progressieve kringen weer eens weinig tot niets te bespeuren. Racisme gaat vrijuit, mensen van Marokkaanse afkomst zijn weer eens de dupe. Schandalig genoeg geldt: Wilders wint wederom.

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by peter on 2014/06/26 - 21:42

  Het is niet Pieter die handjes schudt met de staat, het is niet Pieter die het VVD-verdeel-en-heers waar het wetsvoorstel op neerkomt accepteert.

 2. #2 by malle pietje on 2014/06/20 - 14:13

  pieter ga fijn handjes schudden met de staat met je links rechts verdeel en heers geneuzel.

 3. #3 by Pieter on 2014/06/13 - 14:02

  Haha Peter, heb je tegenwoordig je in-house rechts-populist?

  @ Malle Pietje; Natuurlijk hoeft wat ons betreft de Nederlandse Arbeider hier niet voor te betalen. Dat laten we graag aan de Nederlandse uitbuiter over. Dat is toch wel het minste wat ze kunnen doen na ons de helft van ons leven af te pakken?!

  Het komt trouwens vast goed met die “hard werkende” Nederlandse arbeider als ze de plannen van de VVD blijven verdedigen..

 4. #4 by malle pietje on 2014/06/13 - 12:55

  ik weet eigenlijk niet precies hoe een nabestaandenuitkering berekend word peter.
  denk over het aantal jaar dat gewerkt is maar stel nu dat er bijvoorbeeld twee jaar gewerkt is in nederland krijgt een nabestaande dan de rest van het leven geld uitgekeerd? en daar zit voor nederland denk ik het knelpunt dat over die dingen totaal geen controle is.iemand kan overleleden zijn waarna andere familie nog steeds geld ontvangt.
  zolang Marokko iedere samenwerking in deze afwijst vind ik het niet vreemd dat nederland de boel wil aanscherpen en zoals nu gebeurd dreigen met opzegging van het verdrag,laat Marokko gewoon openheid geven zodat iedereen die recht heeft zijn recht krijgt maar dat er in ieder geval geen misbruik van wordt gemaakt.want zolang Marokko haar poot stijf houdt geeft dat toch te denken.(vind ik dan).

 5. #5 by Laurent Bruning on 2014/06/13 - 07:58

  Volledig eens met dit artikel

 6. #6 by peter on 2014/06/13 - 01:21

  “anders is het met pensioengelden als iemand die leeftijd heeft bereikt en zn oude dag in het thuisland wil genieten,wat vaak voorkomt,dan heb ik daar geen probleem mee.” En nabestaandenuitkering? Dat valt ook onder de regelingen waar de Tweede Kamer het mes in wil zetten, zoals ik in mn stuk schreef. Geldt daar, zelfs in jouw redenering, niet hetzelfde voor als voor ‘gewoon’ pensioen?

 7. #7 by malle pietje on 2014/06/13 - 00:25

  gert,deze regelgeving is voor 100% op afkomst gebaseerd.
  het is een verdrag tussen nederland en Marokko.
  zonder marokkaans paspoort kun je geen aanspraak op deze regeling maken.
  het is toch van de zotte dat je in een ander land woont maar wel kinderbijslag uit nederland krijgt.
  of dat je een paar jaar hier gewerkt hebt en de rest van je leven een uitkering elders kunt genieten.
  daar is ons sociale stelsel toch nooit voor bedoelt?
  anders is het met pensioengelden als iemand die leeftijd heeft bereikt en zn oude dag in het thuisland wil genieten,wat vaak voorkomt,dan heb ik daar geen probleem mee.
  maar zoals gezegt kinderbijslag en andere toeslagen ontvangen uit een land waar je niet woont vind ik toch een beetje van twee walletjes eten.

 8. #8 by peter on 2014/06/12 - 22:02

  Ga eens kijken op internetfora of Facebook, en kijk hoe afgunstig er gereageerd wordt, hoezeer deze hele zaak gebruikt wordt om af te geven, niet op de Mmarokkaanse regering maar gewoon op ‘de buitenlanders’. D Op die afgunst speelt dit voorstel in. Voordat de VVD en soortgenoten hier over begonnen, khoorde je niemand erover. Nu is het opeens een Grote Kwestie. Het is gewoon een hype om Marokkanen mee in het verdomhoekje te trappen. Daar zit het racisme in. En ik zal dat blijven zeggen, hoe vermoeiend jij dat ook mag vinden 🙂

  Verder ga jij helaas mee in de mythe dat het betalen van complete uitkering – waar deze mensen gewoon recht op hebben volgens de wet – betaald moet worden door “de Nederlandse arbeider”. In de eerste plaats probeer ik op te komen voor álle arbeiders en onderdrukten, ik heb geen enkele loyaliteit aan de Néderlandse arbeider boven andere, ik verafschuw elk nationalisme (ik juich deze week ook nadrukkelijk NIET voor oranje, haha). In de tweede plaats moeten we het geld voor sociale voorzieningen natuurlijk niet halen bij arbeiders maar bij ondernemers, bij de rijken.

  We moeten ons niet laten uitspelen, we moeten ons niet als “Nederlandse arbeiders” tegenover andere arbeiders laten zetten, alsof we tegenover elkaar zouden moeten staan. De echte tegenstelling ligt daar helemaal niet. De echte tegenstelling is tussen de complete onderkant – van alle herkomsten en kleuren – tegenover kapitaal en staat. Jouw hele redenering leidt daarvan af en verzwakt ons. Onbedoeld ongetwijfeld, maar toch.

 9. #9 by malle pietje on 2014/06/12 - 21:21

  er zijn vrouwen die nog nooit in nederland zijn geweest en kinderen in Marokko krijgen waarom zouden de nederlandse arbeiders daar voor op moeten draaien?
  behoorlijk bezopen als je het mij vraagt.
  Marokko weigert iedere medewerking en openheid over het wie wat en waarom.
  en vooral dat laatste brengt nederland er toe om paal en perk te willen stellen,niets raars aan.
  laat staan om racisme en discriminatie te roepen (deze termen worden tegenwoordig echt overal bij gesleept.begin dat best vermoeiend te vinden en daarbij verliezen deze termen op die manier hun kracht.)

 10. #10 by Hugo Endert on 2014/06/12 - 00:28

  Het venijn zit hem er inderdaad, waar je je stuk ook mee begint, vooral in “dat het in sommige oren (nou ja “sommige”, 43% w.s.) redelijk klinkt”. Er is dan nog wel meer geld te halen bij b.v. gepensioneerde Nederlanders, die naar b.v. Spanje, Portugal (enkele voormalige Oostblok landen zullen inmiddels ook wel ontdekt zijn) etc zijn verhuisd, die kunnen dan ook wel met veel minder toe! O nee die doen niet mee, dat was nu net niet de bedoeling. Ons landje wordt steeds miezeriger en akeliger. Bah. “Minder, minder, minder” in alle opzichten.

 11. #11 by Gert Zantman on 2014/06/11 - 16:04

  Deze regelgeving is helemaal niet op afkomst gebaseerd. Gewoon gebaseerd op het feit dat mensen hier hebben gewoond, belasting betaald en inderdaad in veel gevallen gewerkt. Iedereen die aan de juiste voorwaarden voldoet, heeft recht op deze uitkeringen ook wanneer men naar een ander land vertrekt. Malle praatjes dus dat het hier om discriminatie zou gaan, deze regeling gaat nou juist over gelijkheid.

 12. #12 by peter on 2014/06/11 - 15:01

  Dan moet de regel dus zijn: waar je ook woont, iedere rechthebbende krijgt gewoon die uitkering. Maar dat is precies NIET waar de voorgestelde wijziging heen wil…de wijziging wil in Marokko wonende Nederlanders kunnen korten, maar niet bijvoorbeeld in Ierland wonende Nederlanders. Het is gewoon een rondje Marokkanen-pesten.

 13. #13 by malle pietje on 2014/06/11 - 11:40

  deze regelgeving is gebaseerd op de afkomst van een groep mensen heb je een andere komaf dan kun je er dus ook geen aanspraak op maken.
  en dat is inderdaad discriminatie op basis van waar iemand geboren is.
  deze regelgeving in stand willen houden is discriminatie in stand houden.

Comments are closed.