Posts Tagged Händel

Koningsliedgedoe

zondag 21 april 2013

Dáár was het koningslied, en hopla, daar verdween hetzelfde koningslied uit beeld. Daar was de aankondiging van een troonsopvolging, en daar gaat de glans die het gebeuren geacht wordt te geven aan de monarchie. Het past in een iets breder plaatsje: de op handen zijnde switch van Beatrix naar Willem gaat helemaal niet zo gladjes als koninklijke familie, het hof eromheen en ook de regering zich vast had voorgesteld. Dat is goed nieuws, al is lang niet elk symptoom daarvan ook maar enigszins te duiden als antimonarchistisch, laat staan radicaal. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments