Posts Tagged monarchie

Opdoeken die monarchie, maar laat die republiek maar zitten

donderdag 26 april 2018

Het is weer bijna Koningsdag. Dus is het tijd dat progressieve mensen, linkse mensen, radicale mensen hun jaarlijkse plichtmatige lans breken voor de afschaffing van de monarchie en de oproep om van Nederland een republiek te maken. Ik onderschrijf dat pleidooi voor de helft. De monarchie dient te verdwijnen, zoals elk staatsgezag. Vervanging door een republikeinse staatsvorm lijkt me echter geen goed idee. Wat je daarmee via de voordeur immers in de ene vorm wegwerkt, krijg je via de achterdeur weer in andere vorm doodleuk terug. Read the rest of this entry »

,

3 Comments

Koningsliedgedoe

zondag 21 april 2013

Dáár was het koningslied, en hopla, daar verdween hetzelfde koningslied uit beeld. Daar was de aankondiging van een troonsopvolging, en daar gaat de glans die het gebeuren geacht wordt te geven aan de monarchie. Het past in een iets breder plaatsje: de op handen zijnde switch van Beatrix naar Willem gaat helemaal niet zo gladjes als koninklijke familie, het hof eromheen en ook de regering zich vast had voorgesteld. Dat is goed nieuws, al is lang niet elk symptoom daarvan ook maar enigszins te duiden als antimonarchistisch, laat staan radicaal. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Torpedeer die Oranjeshow, sloop die kroningshype

maandag 25 februari 2013

Kan deze monarchistische flauwekul stoppen? En wel onmiddellijk? Moet daar opruiing, en de uitvoering van via opruiing gesuggereerde plannen, aan te pas komen? Prima. Kunnen we de omvorming van Nederland tot Koninkrijk Noord-Korea alstublieft torpederen? Snel, en grondig? Read the rest of this entry »

, ,

5 Comments

Weg met de monarchie! – het gonst al vanwege één mooie actie

dinsdag 5 februari 2013

De publiciteit rond de naderende troonswisseling maakt opmerkelijk veel anti-monarchistische sentimenten los. Tegenstanders van de monarchie als achterhaald, openlijk autoriteitsverering uitstralende en inherent antodemocratisch instituut lateh zich gelden. Ik vind dat een goed teken, en hoop dat aankondigingen van anti-monarchistische activiteiten zich als een lopend vuurtje verder verspreiden en ook tot pittige actie tegen de monarchie zullen leiden. Joanna, de dappere studente die afgelopen vrijdag een bord met “Weg met de monarchie” omhooghield bij een verjaardagsbezoek van Beatrix en daarvoor door politie werd verwijderd, verdient bijval, navolging en een heel groot compliment. Bij deze! Read the rest of this entry »

, ,

2 Comments

Weg met de monarchie, leve de staatloze republiek!

woensdag 30 januari 2012

Het land staat in rep en roer, want “we” krijgen een nieuwe koning. We krijgen in werkelijkheid natuurlijk helemaal niks, de kosten die oude koningin en nieuwe koning plus het inwisselen van de één door de ander met zich meebrengen – van beveiliging tot… ahum, beveiliging – komen uit belastinggeld, oftewel uit onze portemonnee. Het is een onfrisse sigaar, onvrijwillig uit eigen doos gehaald, die hele troonswisselingstoestand. Natuurlijk zijn er mensen die wel iets krijgen: hoteleigenaars in Amsterdam bijvoorbeeld: er is in het centrum van die stad nu al geen hotelkamer meer te krijgen in het weekend waarin de femme fatale in een danse macabre plaatsmaakt voor de homme nouveau. Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Van Kim Il-Bea naar Kim Young-Wim

dinsdag 29 januari 2013

Afgelopen avond heeft Kim Il-Bea, staatshoofd, regeringsleider,secretaris-generaal van de Nederlandse Werkers Partij en hoofd van de Militaire Commissie, bekend gemaakt dat zij op 30 april al haar functies zal neerleggen. Zij zal dan haar bevoegdheden overdragen aan haar zoon Kim Young Wim. Read the rest of this entry »

,

1 Comment