Posts Tagged anarchisme

Compliment en lachspiegel – over de zoveelste ‘weerlegging’ van het anarchisme (deel 5 en slot)

woensdag 18 mei 2016

We naderen het einde van onze gang door het artikel “Anarchisme gaat ons de revolutie niet brengen”. Even volhouden nog, geachte opponenten, medestanders en meelezers. Dit is deel vijf, en daarmee sluit ik de serie af. Read the rest of this entry »

2 Comments

Compliment en lachspiegel – over de zoveelste ‘weerlegging’ van het anarchisme (deel 1)

vrijdag 13 mei 2016

Als het anarchisme voorwerp wordt van linkse – doorgaans marxistische – kritiek, dan zegt mij dat twee dingen. Allereerst is het een compliment aan anarchisten, aan anarchistische opvattingen en anarchistische praktijken. In de tweede plaats is het een spiegel die ons als anarchisten wordt voorgehouden. Een compliment: als anarchisten met hun eigenwijze ideeën en praktijken niet een zeker effect hadden, als we niet opvielen, zouden linkse critici er immers geen aandacht aan besteden, dan waren we irrelevant. Kennelijk zijn we als anarchisten niet zo onbeduidend als critici graag suggereren. Een spiegel: kritiek laat zien hoe we als anarchisten overkomen op anderen, op tegenstanders en op potentiële bondgenoten. Dat is nuttig, al is het niet altijd prettig. Maar spiegels weerspiegelen niet alleen. Ze vervormen vaak teven datgene wat ze weerspiegelen. Soms blijkt de spiegel eerder een lachspiegel, zo onherkenbaar is de vervorming. En als je de spiegel met eigen creaties beschildert voor je de spiegel aan een ander voorhoudt, moet je niet vreemd opkijken dat de ander zich in het spiegelbeeld niet herkent. Dat alles bedacht ik me toen ik via Facebook een artikel onder ogen kreeg met als titel: “Anarchisme gaat ons de revolutie niet brengen” .

Het stuk is te vinden op het blog Rode Draad. Het stuk is niet ondertekend, vandaar dat ik in het vervolg ook naar ‘de auteur’ verwijs, en geen naam noem. Ik meen overigens wel vrij zeker te weten wie de auteur heeft, en als die aangeeft dat het OK is diens naam te noemen,doe ik dat hier alsnog. Maar zelfgekozen anonimiteit respecteer ik.

In het artikel wordt uiteengezet waarom volgende auteur het anarchisme niet adequaat is als revolutionaire theorie en strategie. Het zit echter vol met zoveel misvattingen dat het de moeite loont om het alinea voor alinea te ontrafelen. Dat geeft me dan tegelijk de kans om wat over het anarchisme – het echte, niet dat van de lachspiegelcritici – te vertellen. Want veel van de misvattingen zijn bepaald niet uniek voor dit artikel. Je komt ze keer op tegen in marxistische ‘weerleggingen ‘van het anarchisme als revolutionaire theorie. Dat, en niet louter het artikel dat ik hier bespreek, is een reden waarom deze reactie nogal fors is uitgevallen. Ik plaats het dan ook als serie. Read the rest of this entry »

,

6 Comments

Links, rechts en het anarchisme

vrijdag 7 juni 2013

Politieke strijd verloopt volgens een zeer wijd verbreid idee tussen links en rechts. Binnen die polariteit worden de maatschappelijke tegenstellingen benoemd en uitgevochten. Waar past in deze polariteit het anarchisme? Is het een linkse srttroming, uiterst links? Of onttrekt het zich aan die polariteit en is het beter als ‘post-links’ aan te duiden, zoals sommige anarchisten zelf prefereren? Hoe zit het sowieso met links en rechts als politieke begrippen? Read the rest of this entry »

, , ,

1 Comment

Over anarchisme, Leninisme en een dubbele Grote Verwijning

vrijdag 19 april 2013

“Leninisme in de 21ste eeuw”,  het artikel van Maina van der Zwan waar ik eerder aandacht aan heb besteed, bevat gelukkig nog iets meer dan een poging om Lenin, diens partij en hun politieke praktijk vrij te pleiten van verantwoordelijkheid voor Stalin als zijn opvolger en de misdadigheid van diens regime. Die poging is nogal kansloos mislukt. Met alle verschillen tussen Lenin 1917 en Stalin 1936 springen er toch forse continuïteiten en verbanden in het oog, het Stalinisme is wel degelijk een – drastisch misvormde maar in haar voortganger wortelende – voortzetting van het Leninisme uit de revolutiejaren dat toen nog niet zo heette. Maar Van der Zwan heeft ook nog het een en ander te melden over de waarde van de Leninistische traditie voor revolutionaire strijd vandaag de dag. En dat is evenzeer weinig overtuigend. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Eén Mei in de VS, gisteren en morgen

vrijdag 27 april 2012

Onderstaand stuk schreef ik voor Doorbraak, waar je de geïllustreerde versie kunt lezen.

Eén Mei is in aantocht, en het ziet er naar uit dat het op veel plekken aanzienlijk meer wordt gevierd dan in voorgaande jaren. In Nederland zijn er al een hele handvol initiatieven, waarvan vooral; het Rondje Binnenhof in Den Haag, de anarchistische antikapitalistische demonstratie in Amsterdam, en het initiatief ‘Code Rood’, om op 1 mei om 11.58 uur lawaai te gaan maken en iets roods te dragen aan te doen als teken van alarm wegens onze bedreigde bestaanszekerheid. Opvallend zijn vooral ook de initiatieven die in de VS vanwege de Eerste Mei op gang komen. Allerhande groepen roepen daar op tot een algemene staking op die dag. Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

28 april: Anarchistische Bibliotheek Nijmegen geopend

zaterdag 21 april 2012

Over een week, op zaterdag 28 april, wordt in Nijmegen een anarchistische bibliotheek geopend. Je raadt het wellicht al: de Anarchistische Bibliotheek Nijmegen. Het is zaak daarbij aanwezig te zijn, vanwege een kleine reden en vanwege een grote reden. De kleine reden is dat ik daarbij wat liedjes kom zingen met mijn gitaar, om de boel te ondersteunen. De grote reden is de gebeurtenis zelf. Zoiets is immers niet alleen gezellig en plezierig. Het is vooral ook een stap vooruit in het beschikbaar maken van anarchistische ideeën en voor de opbouw van bevrijdende praktijken belangrijke informatie. Read the rest of this entry »

No Comments