Posts Tagged Abvakabo

Over nullijnen, managers van onvrede en een boze basis

maandag 15 april 2013

Onderstaand stuk staat al op de website van Doorbraak.

Het sociaal akkoord dat gisteren tussen ondernemers, vakbeweging en kabinet is gesloten, bevat het loslaten van de nullijn voor lonen van ambtenaren en zorgpersoneel. Naast het vertragen van bijvoorbeeld de slechtere ontslagregeling, de afspraak dat de WW op 3 jaar blijft en de inperkingen van flexwerk zijn dat punten die in vakbeweging als pluspunten, als tegemoetkomingen worden ervaren. Deels zijn het dat ook, al is het verkeerd om dat positieve aspect te overdrijven. Op die achtergrond speelt onvrede van arbeiders. Een onvrede die, indien niet goed gemanaged, onbeheersbaar kan worden. Een onvrede die kennelijk ook tot concessies noopt aan het management van die onvrede, de vakbeweging. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

McCarthy in de polder: media tegen ‘radicale’ Abvakabo-koers

zaterdag 16 februari 2013

Een handvol berichten in de media reppen van onvrede binnen de vakbond AbvaKabo over de iets radicaler koers die daarin recent is ingeslagen. Er is meer nadruk op actie, tot bezettingsacties aan toe. Het accent ligt weer op strijd van werkende mensen tegen de bazen, en op zeggenschap van leden zelf over wat er in de vakbond gebeurt. Dat zint krachten binnen het bestuursapparaat blijkbaar niet, en via lekken naar de media helpen zij eraan mee om stemming te maken. Het vakbondsverweer tegen deze stemmingmakerij is echter uiterst beperkt, en dat heeft een reden. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment