Posts Tagged antikapitalisme

Kapitalisme en antikapitalisme – bijeenkomst en artikel

donderdag 14 februari 2013

Afgelopen avond, 13 februari, vond een plezierige discussieavond rond het thema Kapitalisme en Antikapitalisme plaats in De Klinker in Nijmegen. De avond was opgezet door de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN), en ik mocht de avond inleiden met een praatje van twintig minuten. Daarin zette ik kort uiteen wat in onderstaand artikel uitvoeriger wordt behandeld. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Antikapitalisme – hoe en wat

zondag 16 december 2012

Onderstaand stuk schreef ik afgelopen zomer voor het tweede nummer van “?/!” oftewel Tekens, een magazine dat wordt uitgebracht vanuit Vereniging Weldaad. Ik heb het hier nog ietsje bijgeschaafd waardoor er minieme verschillen met de aldaar gepubliceerde versie kunnen zijn.

We beleven een periode van opvallend herleven van sociaal protest en verzet. Eerst de protestgolven tegen het steeds hardere bezuinigingen in Griekenland, daarna soortgelijk protest in Spanje, Frankrijk en elders. Daarna Arabische lente, een golf van revolte in Noord-Afrika en het Midden-Oosten die nog steeds voortduurt. Vervolgens de pleinprotesten van de Indignados in Spanje, en daarna natuurlijk de Occupy-beweging die ook in Nederland om zich heen greep en op kleine schaal nog steeds doorgaat. Met al dit protest en verzet maken we ook een terugkeer mee van sociale analyse, van systeemkritiek, van doordacht antikapitalisme of minstens onderdelen daarvan. Over dat laatste wil ik het hebben. Read the rest of this entry »

,

No Comments