Posts Tagged kapitalisme

Kapitalisme en antikapitalisme – bijeenkomst en artikel

donderdag 14 februari 2013

Afgelopen avond, 13 februari, vond een plezierige discussieavond rond het thema Kapitalisme en Antikapitalisme plaats in De Klinker in Nijmegen. De avond was opgezet door de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN), en ik mocht de avond inleiden met een praatje van twintig minuten. Daarin zette ik kort uiteen wat in onderstaand artikel uitvoeriger wordt behandeld. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments