Posts Tagged IS

Nederland gaat ten oorlog (2): bangmakerij en bondgenootschap met politiestaat

vrijdag 26 september 2014

De eis aan moslims om ‘afstand te nemen’ van IS nemen is één van de vormen de die de oorlogspropaganda in Nederland heeft aangenomen. Een andere vorm is klassieke bangmakerij. Het tweede deel van een korte serie rond Nederlands oorlogsdeelname. Read the rest of this entry »

,

2 Comments

Nederland gaat ten oorlog (1): de onzin van het ‘afstand nemen’

donderdag 25 september 2014

Nederland gaat ten oorlog. De vijand is gevaarlijk en ligt overal op de loer. Die vijand is de Islamitische Staat, dat Kalifaat, een gewapende afpersersbende die, voorzien van slecht verteerde brokstukken van aan de vroege Islam – of beter gezegd: wat daarvoor moet doorgaan – ontleende en uit haar verband gerukte dogmatiek een dictatuur heeft gevestigd in delen van Irak en Syrië. In de strijd tegen die vijand draait de propagandamachine op volle toeren. Loyaliteitsverklaringen worden geëist, angst gezaaid, allemaal in dienst van die oorlog. Een tweeluikje, waarvan hier deel 1. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

SENSATIE! ISIS product VVD-ers, ex-officieren, Clingendael en Hans Hillen, aldus Davey Yikes

dinsdag 2 september 2014

Ravotr onthult! Dat Kalifaat van IS, voorheen ISIS, is opgericht door een samenzwering van VVD-ers, kolonels buiten dienst en de AIVD. Dat vertelt althans Davey Yikes, bekend van de website DesInfoStars.org, exclusief aan Ravotr.  Op de redactie hier is iedereen erg trots op deze scoop. De onthutsende, maar verbijsterend verhelderende geschiedenis is gebouwd op getuigenissen van door niet nader genoemde ex-ISIS-strijders die teruggekeerd zijn naar de Schilderswijk, en bevestigd door personeelsleden van Clingendael en een enkele VVD-fractiemedewerker. Alles natuurlijk strikt vertrouwelijk, dus namen kan ik niet noemen. Intussen: leest en wake up

Read the rest of this entry »

, , ,

8 Comments

Obama ‘s nieuwe oorlog (4) : misdadige luchtaanvallen op misdadige groepering

vrijdag 8 augustus 2014

Krap twee maanden nadat ISIS met haar spectaculaire opmars de voorpagina’s haalde, heeft de Verenigde Staten bombardementen uitgevoerd op strijders en stellingen van deze organisatie. Daarmee escaleert een op gang komende Amerikaanse interventie in Irak. ISIS – inmiddels IS – verdient geen enkel medelijden, begrip of steun. Dat wil echter niet zeggen dat de VS met haar luchtaanvallen zulk begrip en steun wel verdienen. Het gaat om misdadige luchtaanvallen op een misdadige groepering.

Read the rest of this entry »

, , ,

2 Comments

Na 21 september (3): fascisten, media, links en ‘links’

woensdag 25 september 2013

De PVV-actie van afgelopen zaterdag, met haar extreemrechtse symboliek, haar agressieve deelnemers, de opzichtig aanwezige kopstukken van allerhanden fascistenclubs, zou een schokeffect teweeg moeten brengen onder brede kringen. Dat is echter nauwelijks het geval. De mdia zwijgen de fascistische aspecten van het gebeuren vrijwel dood, en links springt bepaald niet in de alarmstand waar de situatie allang om schreeuwt. Het is nota bene Pechtold die openlijk de dreiging benoemt – een dreiging voor de groei waarvan ook hij echter mee verantwoordelijkheid draagt. Read the rest of this entry »

, , , ,

12 Comments

De crisis in de SWP en de Internationale Socialisten (IS): waarom die stilte?

maandag 4 februari 2013

Het was intussen allang ondenkbaar dat de SWP-crisis – ontstaan na een beschuldiging van verkrachting binnen deze Britse trotskistische groepering, en pogingen van de partijleidfing om kritiek op de afhandeling ervan zo ongeveer de mond te snoeren – tot die partij beperkt blijft. Sterker: de crisis is allang de grenzen overgestoken.Wanneer worden openlijke tekenen daarvan in de Nederlandse  zusterorganisatie van de SWP ook buiten Facebook merkbaar? De zwijgzaamheid van de Internationale Socialisten (IS) begint stuitende vormen aan te nemen. Er is een uitdrukking: wie zwijgt, stemt toe. Read the rest of this entry »

, ,

1 Comment

Crisis SWP: tragedie die niet alleen trotskisten raakt

zaterdag 12 januari 2013

Het is een tragedie, de ellende in en rond de Socialist Workers Party (SWP). Deze trotskistische partij en de daarmee verbonden trotskistische stroming georganiseerd in de International Socialist (IS) Tendency is in een zeer ernstige crisis aan het raken, met leden en zelfs een hele groep die opstappen, leden die er uitgegooid worden, een vooraanstaand lid dat stelling neemt tegen het tot voor kort vrijwel almachtige Centraal Comité. Tragisch is ook de aanleiding: een schandalig afgehandelde beschuldiging van verkrachting tegen een leidend lid van de partij. Wie van mij leedvermaak verwacht jegens een stroming waarmee ik nadrukkelijk heb gebroken, zal hieronder bedrogen uitkomen. Maar kritische reflecties zijn wel op hun plaats. Read the rest of this entry »

, , , ,

5 Comments