SENSATIE! ISIS product VVD-ers, ex-officieren, Clingendael en Hans Hillen, aldus Davey Yikes


dinsdag 2 september 2014

Ravotr onthult! Dat Kalifaat van IS, voorheen ISIS, is opgericht door een samenzwering van VVD-ers, kolonels buiten dienst en de AIVD. Dat vertelt althans Davey Yikes, bekend van de website DesInfoStars.org, exclusief aan Ravotr.  Op de redactie hier is iedereen erg trots op deze scoop. De onthutsende, maar verbijsterend verhelderende geschiedenis is gebouwd op getuigenissen van door niet nader genoemde ex-ISIS-strijders die teruggekeerd zijn naar de Schilderswijk, en bevestigd door personeelsleden van Clingendael en een enkele VVD-fractiemedewerker. Alles natuurlijk strikt vertrouwelijk, dus namen kan ik niet noemen. Intussen: leest en wake up

ISIS pretendeert een islamitisch rijk in het leven te willen roepen. In werkelijkheid zijn er andere krachten aan het werk. Al jaren klagen VVD-politici over dalende defensiebudgetten. Zij worden daarin bijgevallen door veiligheidsexperts van de denktank Clingendael, en door allerhande officieren buiten dienst die met lede ogen zien hoe de militaire capaciteiten van Nederland jaar na jaar zijn uitgehold. Ook Hans Hillen, CDA-er wiens naam oo eveneens in dit verband wordt genoemd , beklaagt zich in dezelfde zin. Politiemissies in Afghanistan en het invliegen van helmen in Irak zijn slechts een doekje voor het militaire bloeden. Wat deze kringen willen is minstens een ouderwetse Luchtmobiele Brigade, voorzien van KNIL-insignes in koloniale stijl. Liefst voegen ze er nog wat van kruisraketten voorziene galjoenen aan toe om de vaderlandse vlag wederom ouderwets over de zeven wereldzeeën te laten wapperen.

Deze pro-militaire krachten hadden echter één probleem: de meeste mensen willen pas oorlogsvoorbereidingen organiseren, tolereren en via belastingen helpen financieren als ze een geloofwaardige dreiging aan de horizon zien. Die was na de val van het ‘communisme’ gaan ontbreken, en de niet-bestaande massavernietigingswapens van Saddam hadden dat gat net zo min weten te vullen als dat armzalige Al Qaeda. Er was duidelijk méér nodig, een bangmakerij in nazi-stijl, met gruwelen die breed konden worden uitgemeten op het NOS-journaal. En zie: daar was ISIS, dat uit het niets op kwam duiken, steden onder de voet liep, onthoofdingsvideo’s de wereld in slingerde en het Vrije Westen de stuipen op het lijf joeg. Precies wat onze kolonels buiten dienst, onze overbezorgde Clingendael-spreekbuizen en onze VVD-ers nodig hadden. Dat kan, aldus Davey Yikes, geen toeval zijn.

Helemaal duidelijk werd het toen bleek dat de regering – met daarin de VVD – inderdaad voornemens is bezuinigingen op defensie terug te draaien. Daarbij wordt verwezen naar onder meer de ISIS-dreiging, al wordt wel betwijfeld of de nog hele bescheiden terugbuiging van de ombuiging ook maar in de buurt komt van adequaat. Maar de trend is duidelijk, en het verband ook. Rechtse, pro-militaire krachten willen meer geld voor oorlogsvoering. ISIS levert ze daarvoor, door haar spectaculaire opmars, de politieke argumenten. ISIS komt de pro-militaire krachten in Nederland dus goed uit. Dan is de conclusie helder: die pro-militaire krachten hebben ISIS met dit doel gefaciliteerd, misschien wel opgericht.

Natuurlijk kan Davey Yikes, om de veiligheid van getuigen niet in gevaar te brengen, niet vertellen wie die getuigen precies zijn die hem hebben verteld dat IS(IS)-chef Al Baghdadi stage heeft gelopen in Clingendael in 2002-203, en tussen 2009 en 2013 herhaaldelijk met militaire plunje op oefenterrein de Harskamp is gesignaleerd in het bijzijn van Nederlandse militaire instructeurs. Maar als pro-militaire lui in Nederland zoveel profijt hebben van ISIS, dan kan het toch niet anders dan dat die lui zelf achter de opkomst van de jihadistenclub moeten zitten?

Onzin? Ja. Maar ga het maar eens weerleggen. Te veel mensen spuien vergelijkbare onzin, en geloven er nog in ook. Dezelfde methode wordt gebruikt om te ‘bewijzen’ dat de Mossad achter ISIS zit. Dat is gelukkig al redelijk effectief onderuitgehaald als hoax. Het suggestieve schema is doodsimpel: land X heeft belang bij verschijnsel Y om reden Z. verschijnsel Y komt op, reden Z wordt vervuld. Dus heeft land X zijn zin. Dus zit land X erachter. Misschien een volgende keer: waarom de Atlantische Commissie achter de opkomst van Poetin zat.

(met dank aan een goede vriend voor het idee. Maar ook die bron is vertrouwelijk)

Peter Storm

, , ,

 1. #1 by peter on 2014/09/10 - 16:53

  De specifieke samenzweringstheorie dat de ISIS-chef een door de Mossad opgeleide Israëlische agent is, berust helemaal nergens op. Dat is gewoon een hoax die weerlegd is. Ik zie niet in waarom dat zeggen veel te ver gaat. Een hoax als hoax weerleggen lijkt me volstrekt verstandig.

  Iets anders is dat – zoals je zegt – enige betrokkenheid van Israëlische kant in Syrië best aannemelijk is. Dat ontken ik nergens, daar zijn aanwijzingen voor, en Israël voegt zich daarmee in een lange rij van staten die indirect en soms direct hebben bijgedragen aan de opkomst van ISIS en dergelijke (en die veelal veel minder aandacht krijgen: met blame Israel scoor je sneller dan met blame Qatar). Andere staten in dat lijstje: Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar, Groot-Brittannië, Frankrijk, Jordanië en de VS. Dat soort zaken blootleggen valt onder rationeel politieke analyse. Dat moet echter dus radicaal worden losgekoppeld van het paranoïde idee, de standaardreflex bij veel te veel mensen, dat ‘de Mossad er wel achter zal zitten’. Dit is iets dat – om begrijpelijke reden overigens, maar Israël pleegt voldoende échte misdaden, daar hoeven dus geen verzonnen misdaden bij – veel te grif zonder enig bewijs wordt geloofd en doorverteld. Grappig genoeg is voor eenzelfde paranoia dat – bijvoorbeeld – ‘Erdogan er wel achter zal zitten’ veel minder gehoor.

  Maar fundamenteler: mijn parodie – waar overigens nog mensen zijn ingetuind ook, haha – ging om de denkwijze achter dit soort theorie. De redeneerfout: X heeft belang bij A, dus als A zich voordoet heeft X het gedaan. Zonder zelfs maar een serieuze poging om 1. andere verklaringen voor de opkomst van A uit te sluiten (samenloop van omstandigheden, een andere oorzaak van A die weliswaar X goed uitkomt maar er los van staat) en 2. daadwerkelijke betrokkenheid van X bij de opkomst van A aan te tonen, beschouw ik dit soort theorie als neptheorie die geen enkel krediet verdient. De theorie dat Van Baalen achter de opkomst van ISIS zit, is precies zo geloofwaardig als de theorie dat de kalief een Mossad-agent is. Beiden hebben het totale gebrek aan bewijs gemeen, en voldoen aan het redeneerfout-schemaatje dat ik schets en illustreer.

 2. #2 by VaQm on 2014/09/10 - 16:31

  Maar volgens de Haaretz bemoeit Israel zich wel degelijk met het anti-Assad coalitie in Syrie (En daarmee heel mogelijk met de Al-Nusra brigade en de IS):

  “According to reports, Israel has also been involved, and even provided active assistance in at least one attack by rebel troops four months ago, when its communications and intelligence base on Mount Hermon jammed the Syrian army’s communications system and the information relayed between its fighting forces and their headquarters.” https://archive.today/qeRSZ

  Verder weet ik ook dat Israel in de begin dagen van Hamas de organisatie financierde. En dat de Verenigde Staten een enorme rol heeft in het ontstaan van IS hoeft je niemand mee te vertellen.

  Dus om te doen alsof deze samenzweringstheorie (met een nogal hijgerig, antisemitisch toontje dat moet gezegd en veroordeeld worden!) helemaal nergens op berust vind ik veel te ver gaan.

 3. #3 by Jan bervoets on 2014/09/03 - 22:21

  In de regio’s waar Koerden de helden zijn in de strijd tegen de IS, komt doordat zij niet meer Marxistisch-Leninistisch zijn, maar een eigen sociale revolutie hebben doorgemaakt die een aparte studie waard is en mogelijk een nieuw hoofdstuk kan toevoegen aan de geschiedenis van het anarchisme. De oorzaak van hun heldenmoed is simpel: Koerden staan op de dodenlijst van de Kalief en de Einsatzgruppen van de IS, samen met Shi’ieten, Christenen en Westerse ongelovigen. De oorzaak van de revolutie is een massale vrouwenorganisatie tegen de patriarchale feodale samenleving die er in de streek heerste en daar de economische dominant was, het doel “radicale democratie’, een economisch egalitaire maatschappij en opheffing van de staat. Het middel nu een ‘levée en masse’, waarbij vrouwen en mannen gezamenlijk een verdedigingsguerilla voeren en bij gebleken succes ook andere bedreigde gemeenschappen inspireren om zich ongeacht geloof en etnische afkomst daarbij aan te sluiten. Inderdaad een zeer spannende aangelegenheid….

 4. #4 by peter on 2014/09/03 - 19:45

  Nergens schrijf ik dat complotten niet bestaan. Mensen die denken dat ik het bestaan van complotten ontken, lezen slecht. Ik pleit er alleen wel voor de beweringen over complotten met dezelfde kritische zorgvuldigheid te bekijken als de beweringen van de mainstream media en het establishment. Er is een verschil tussen het signaleren en ontmaskeren van echte complotten, en het geloof hechten aan onbevestigde beweringen over alomvattende complotten. Het eerste is nodig. Het tweede is schadelijk, en maakt het machthebbers alleen maar makkelijker om kritische vragen over echte complotten weg te wuiven. Het is triest dat dit verschil moet worden uitgelegd, maar het is helaas nodig.

 5. #5 by Paul on 2014/09/03 - 19:15

  Het artikel verwondert mij niet. IS is een volksnationalistische organisatie. Die worden wereldwijd door alle extreem-rechtse bewegingen gesteund. Wanneer je door de lijnen heen leest dat Nederland het budget voor wapens zal optrekken, en wanneer je weet dat België de duurste jachtvliegtuigen ooit wil aankopen, dan weet je dat de wapenlobby aan het werk is. Beide kanten in een conflict zijn klant bij dezelfde leverancier natuurlijk.
  Verder is de rol van de Koerden zeer merkwaardig, in plaats van IS te laten verdergaan om hun aartsvijanden aan te vallen snellen Irak en de US hun aartsvijand ter hulp. De PKK is toch een Leninistisch Marxistische militie? Ooit vanuit Irak naar Turkije verjaagd en toen terug. Nu zijn zij de helden in de strijd tegen IS.
  Waar is IS op uit? Is het geloofwaardig dat zij een Soemi-Moslimstaat willen? Of zijn zij de militie van een organisatie die onder de “vlag van Allah” uit is op grondgewin voor hun geldschieters. Want iemand heeft de rekening van de wapenleveranciers betaald. Het materiaal van IS is niet door Allah uit het woestijnzand gecreëerd.
  Ik besluit, denkend aan de woorden van Marx: “iedere oorlog is een klassenstrijd”. De geschiedenis zal hem, zoals altijd, wel gelijk geven.

 6. #6 by Bram Volkers on 2014/09/03 - 18:20

  Inderdaad. Complotten bestaan niet. Die bestaan alleen in films , en in geschiedenisboeken, die er bol van staan…

  Ondertussen worden de razzias en moordpartijen Nazi’stijl gewoon ondersteund door deze regering, die ook al op initiatief van o.a. Nederlandse politici en ander Elitair gajes de opstand tegen Janoekovytsch gestart hebben, met knokploegen van Svoboda en hulp van alle andere extreem rechtse militante organisaties…

  Deze lui, wiens Neo-Nazi aspiraties gewoon op Wiki te bewonderen zijn, en die graag de Hitlergroet brengen, en vol hakenkruizen staan en trots zijn op Rascisme,
  horen eigenlijk gewoon in de bak en dat weet Minister Timmermans best.
  Dat maakt hem ook tot een Nazi. Waar blijft de tegenstand tegen deze ver NSB-isering van de samenleving… ?
  Je moet het beestje wel bij de naam durven noemen natuurlijk…

 7. #7 by NadenkenMoetAltijd on 2014/09/03 - 10:17

  Ach ja, zo gebruikt de ene terroristische organisatie de ander voor zijn eigen doeleinden. Het wordt zo goed uitgespeeld dat het lijkt alsof er van te voren afspraken zijn gemaakt. Dat is natuurlijk niet zo. Want dan zou het om een complot gaan. En we weten allemaal: complotten bestaan niet. Complotten zijn b.s.

 8. #8 by Olav on 2014/09/02 - 21:08

  Deze past aardig bij de berichten van “Borowitz Report”van “The New Yorker”. 🙂

Comments are closed.