Na 21 september (3): fascisten, media, links en ‘links’


woensdag 25 september 2013

De PVV-actie van afgelopen zaterdag, met haar extreemrechtse symboliek, haar agressieve deelnemers, de opzichtig aanwezige kopstukken van allerhanden fascistenclubs, zou een schokeffect teweeg moeten brengen onder brede kringen. Dat is echter nauwelijks het geval. De mdia zwijgen de fascistische aspecten van het gebeuren vrijwel dood, en links springt bepaald niet in de alarmstand waar de situatie allang om schreeuwt. Het is nota bene Pechtold die openlijk de dreiging benoemt – een dreiging voor de groei waarvan ook hij echter mee verantwoordelijkheid draagt.

Nog even over zaterdag zelf, en met name over de PVV-show. Daarbij kwamen op het Koekamp 1.500, mogelijk zelfs 2.500, mensen bij een voor een manifestatie waar Wilders sprak. Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka heeft in een uiotvoerig en van foto s voorzien stuk, de één na de andere neonazi en fascist onder de aanwezigen genoemd. Het stuk heet “Wilders maak nieuwe vrienden ” . Een enkel citaat: “Van elke extreemrechtse partij of organisatie die momenteel actief is in Nederland, van extremistische nationalisten tot radicale neonazi’s, was de aanhang aanwezig. Enkele organisaties hebben zich nadrukkelijk kunnen manifesteren en ook Vlaamse extremisten sloten zich hierbij aan. Van de meeste organisaties was de leiding en een belangrijk deel van het kader aanwezig.” Mensen brachten de Hitlergroet. Mensen zwaaiden met de Prinsenvlag – waar destijds de NSB mee wapperde. Het artikel legt verband met de “opvallende koerswijziging” waar de PVV toe is overgegaan: er wordt nu openlijk met Front National en Vlaams Belang, organisaties met een veel nadrukkelijker fascistisch karakter dan de PVV, samengewerkt, waar Wilders nog maar enkele jaren geleden met een grote boog om deze groeperingen heen liep.

Kafka omschrijft de waarde die de PVV-samenkomst voor extreemrechtse groeperingen en activisten had als: “Een plek om propaganda te maken voor hun eigen organisatie. Een plek om hun racistische ideeën te verspreiden. En een plek om zelfvertrouwen op te doen.” Dat laatste was merkbaar: groepjes extreemrechtse lui vielen eerst de AFA-manifestatie lastig, en probeerden daarna met wat meer mensen hetzelfde bij de actie “Het is genoeg”. Bij die tweede gelegenheid waren de fascisten er kennelijk in geslaagd om wat PVV-ers mee te nemen, want een handvol riep “PVV, PVV, PVV…” De extreemrechtse inslag van de PVV-actie was dus breder dan enkel de georganiseerde fascisten zelf. Nee, niet elke aanwezige op Wilders’ dagje uit was een fascist, of zelfs maar extreemrechts. Maar de manifestatie als geheel vertoonde een extreemrechtse dynamiek. Wat ik eerder naar voren bracht blijft van kracht: als extreem-rechts gedachtengoed samengaat met straatactie, dan is het fascisme wat we zien. En de schaal is verbijsterend. Antifascistische Actie AFA stelt in “Samenwerking extreem-rechts vraagt om serieuze tegenbeweging” , een sterk, waarschuwend artikel: “Ten eerste was dit met afstand de grootste extreem-rechtse manifestatie in Nederland in jaren. Daarnaast was het ook de meest brede. Neo-nazi’s van Blood en Honour demonstreerden gebroederlijk naast de meer traditionele PVV-aanhang. Mensen brachten de hitlergroet naast mensen die zichzelf voorheen waarschijnlijk als a-politiek hadden bestempeld.”

In de media was echter van die kanten van de PVV-actie weinig tot niets terug te vinden. De NRC en de Volkskrant melden aanvaringen tussen linkse en rechtse actievoerders. Maar niets in hun internetberichtgeving van zaterdagavond over Hitlergroet en aanwezige nazi’s. Hetzelfde geldt voor Trouw. Is het de media ontgaan? ANP heeft door de Volkskrant gebruikte foto’s gemaakt op de Koekamp bij de Wilders-show. We zien onschuldig ogende ballonnen met “Pleuro Op” en “Genoeg is Genoeg”, wat Nederlandse vlaggen, en de Grote Leider zelf. Zijn de bruinhemdige aspecten de fotograaf aan de aandacht van verslaggevers ontsnapt? Of heeft de Volkskrant een selectie gemaakt en de openlijk fascistische symboliek daaruit welbewust weggelaten?

Volkskrant en NRC – en de meeste andere gevestigde media – vinden het kennelijk geen belangrijk nieuwsfeit als op een manifestatie van een grote – volgens peilingen de grootste – politieke partij nazi’s openlijk meedoen en mensen openlijk de rechterarm gestrekt houden. Gevestigde media laten daarmee na om een belangrijk aspect van die PVV-actie te belichten. Ze maken zich daarmee feitelijk medeplichtig aan de opkomst van extreem-rechts. Wie welbewust niet waarschuwt, wie welbewust naderend gevaar niet onder de aandacht brengt, werkt aan het gevaar immers mee. Er waren op dit beeld van een verzwijgende media enkele uitzonderingen. Omroep West bijvoorbeeld, en Den Haag FM. Beiden hadden al zaterdagavond een reportage onder de kop: “ ‘Neo-nazi’s op PVV-demonstratie’”. Met foto’s, onder meer van Hitlergroeten, en met verwijzing naar Kafka als informatiebron. Hadden andere media ook kunnen doen. Hebben ze niet gedaan. Schande. Misschien moet iemand de journalisten en redacteuren van Volkskrant en NRC eens uitleggen hoe het de vrijheid van de pers verging toen fascisten de macht namen.

De houding van gevestigde media is kwalijk maar helaas niet verbazend. De dag dat die media standaard een eerlijk, openhartig beeld van de sociale werkelijkheid geven moet ik nog meemaken. Ze zijn onderdeel van een gevestigde orde die zo ‘n eerlijk en openhartig beeld domweg niet tolereert, althans niet als regel. Verbijsterend is echter de houding van vrijwel geheel links. Een flink deel daarvan had diezelfde zaterdag een pittige demonstratie tegen bezuinigingen gehouden, waar ook waarschuwend tegen de Wilders-dreiging werd gemanifesteerd en gesproken. So far, so good.

Maar na afloop overheersten de triomfkreten en de ronkende praat. Verwijzingen naar de agressie van Wilders-betogers tegen linkse demonstranten konden er ook na afloop nauwelijks van af. Geruststellend werd vastgesteld dat de demonstratie in Amsterdam groter was dan de PVV-actie in Den Haag. Ik heb er al eerder op gewezen hoe betrekkelijk die ‘geruststelling’ is. Links brengt vijf a zes duizend mensen op de been, maar dat doet links wel vaker. Rechts brengt 1.500 tot 2.500 mensen op de been, vrijwel uit het niets. Stabilisatie, bescheiden groei wellicht, bij links, bliksemsnelle opmars van rechts. Dát zijn de verhoudingen.

Ik noem toch één voorbeeld, van een groepering die op zichzelf in woord, geschrift en daad – die leuke poster-actie uit 2008! – best een stevige staat van dienst heeft tegen de PVV-dreiging: de Internationale Socialisten (IS). Juist van hén zou je op dit front iets beters verwachten. Maar nee. Op maandag – men moest er eerst een nachtje over slapen, en toen nóg één – was er eindelijk een verslag van de demonstratie in Amsterdam , waarin ook naar de PVV-actie wordt verwezen. Ik citeer: “Op Wilders’ demonstratie, dezelfde dag in Den Haag, kwamen slechts 1.000 mensen opdagen. Dat was een heel andere gebeurtenis. Verschillende demonstranten brachten de Hitlergroet en droegen Prinsenvlaggen met zich mee, een geliefde vlag van de NSB.”

Een paar dingen vallen op. Eerst “slechts 1000 mensen”. Zelfs als dat getal zou kloppen, zou nog altijd gelden wat AFA stelt: de grootste demonstratie van dit type in jaren in Nederland, en dat kan links van de eigen demonstratie niet zeggen. Zelfs dan zou het punt gelden dat er van pijlsnelle groei van extreemrechts op straat sprake is. Zoals het er staat klinkt het echter bijna geruststellend: het waren er maar 1.000, en wij lekker met meer dan 5.000 …

Maar het getal verdient geen geloof! Ik hoop maar dat er een tikfout is gemaakt die over het hoofd is gezien, dat er 2.000 had moeten staan, of 1.500. Dit schrijft de Volkskrant: “De schattingen over de opkomst liepen uiteen van 1000 (politie) tot 2000 (PVV)” . Dat klinkt wat mij betreft als een opkomst van 1.500 want beide kanten zijn totaal onbetrouwbaar, dus tussen die cijfers ga ik niet kiezen. Het verslag vanuit de actie zelf – waar het IS-stuk via hyperlink naar verwijst! – sprak van “zo’n 1500 aanhangers” Kafka heeft het, in het eerder geciteerde stuk, over “enkele duizenden mensen” , Doorbraak sprak van “pakweg 2.500 honderd aanhangers”. Nérgens circuleert het aantal van 1000, behalve bij de politie! Of heeft de IS zelf lopen tellen op de Koekamp?

Dit ongeloofwaardig laag gekozen aantal demonstranten gaat samen met iets anders. Het stuk wijst op aanwezige nazi-symboliek. Maar het stuk zwijgt over het feit dat er in Den Haag ook door links actie werd gevoerd, onder meer door de AFA in een manifestatie die expliciet tegen de PVV-dreiging was gericht. Het stuk vertelt niet dat die linkse demonstranten zijn belaagd door uiterst rechtse agressievelingen, overduidelijk in het kielzog van de Wilders-show. Extreemrechtse opvattingen gingen er samen met beginnetjes van straatterreur, van openlijke intimidatie van tegenstanders. Volgens mij is daarmee het latente fascisme in en om de PVV manifest aan het worden, zelfs volgens criteria die in de door de IS voorgestane analyse van fascisme worden gehanteerd. Ik vind het zwijgen daarover – of het wegstoppen van een verwijzing ernaar in een linkje naar een externe bron, wat vrijwel op hetzelfde neerkomt – nalatig, net als de afwezigheid van IS-ers bij de AFA-manifestatie naar mijn mening nalatig was. Ja, ik ben kwaad. Hopelijk zijn er ook binnen de IS mensen op dit punt net zo kwaad, en kunnen zetenminste  op dit specifieke punt het tij ten goede keren.

Het nieuwste stuk op de IS-website over Wilders en diens manifestatie is, wegens de waarschuwende toon en titel – “PVV-manifestatie is teken aan de wand” – , wel iets, maar niet heel veel, beter. Nog steeds geen melding van het intimiderende gedrag van Wilders-aanhangers tegen linkse mensen, nog steeds niets over die linkse mensen die letterlijk, en niet zonder risico, tegenover fascisten stonden. En de tolerantie van Wilders jegens nazi’s wordt nog altijd als deel van een ‘puur parlementaire’ strategie gezien. Binnenkort krijgen er mensen wellicht écht klappen van PVV-ers, en die zijn danook ‘puur parlementair’ van aard? Heel geruststellend allemaal…

Goed. Ik kalmeer, tijdelijk. Er is ook nog de gevestigde politiek, inclusief ‘links’. Vandaag is er Kamerdebat over de kabinetsplannen, en ook daar dreunt Bruine Zaterdag na. De SP – wiens aanvoerder Roemer tegen de demonstranten van zaterdag stoer zei: “Op mij en mijn partij kunnen jullie rekenen” , heeft vandaag een staaltje kwaadaardige partijpolitiek laten zien. Wilders diende een motie van wantrouwen tegen het kabinet in. De SP steunde die motie. Er is hier vrijwel sprake van een eenheidsfront vóór het fascisme, weer eens iets heel anders. Zeggen dat die steun alleen om de inhoud gaat – dat de SP om eigen redenen vindt dat het kabinet weg moet, en daarom de motie steunde – klinkt goed. Maar de politieke realiteit is dat de SP hiermee achter Wilders’ initiatief aan loopt.

En stel dat de motie een meerderheid had gekregen? Dan was het kabinet gevallen, en dat is op zichzelf leuk. Maar de boel staat niet ‘op zichzelf’. Degene die het gehate kabinet met zijn motie ten val had gebracht had niet Roemer geheten, maar Wilders. In de erop volgende verkiezingen zou de PVV de grootste kunnen zijn geworden, misschien op de voet gevolgd door de SP. Op naar het eerste kabinet Wilders-Roemer?! Op naar een kabinet Wilders-Rutte, maar nu met Rutte als aanhangsel? Misschien zou het anders zijn gegaan, misschien zouden de traditionele rivalen VVD en PvdA zich snel hebben hersteld, waarmee we na een Wedloop der Giganten een soort kopie van de huidige verhoudingen zouden hebben gekregen. Is dat wat Roemer wil? Is dat wat de achterban van Roemer wil? Kabinetten laten vallen om ze te vervangen dan andere kabinetten met een variant van hetzelfde beleid is sowieso al niet hoe je de wereld grondig verandert. Maar Wilders helpen een kabinet te laten vallen in tijden waar rechts en uiterst rechts parlementair zo sterk sterk is, en zich ook nog eens op straat begint te manifesteren, is spelen met vuur. Gelukkig is de opzet mislukt.

Ten slotte, heel eventjes, Pechtold. Die zei in zoveel woorden wat talloze anderen al drie dagen van de daken hadden kunnen schreeuwen maar niet deden: mijnheer Wilders, onder uw betogers waren nazi’s en nazi-uitingen. Neemt u daar afstand van, of niet? Uit de zeer geprikkelde reactie van de Grote Leider blijkt dat Pechtold daarmee een gevoelige plek raakt. En zijn vraag was ook een manier waarop de informatie over Hitlergroet en neonazi’s op de PVV-actie eindelijk eventjes in het middelpunt van de aandacht staat. Wilders ging meteen grof schimpen en schelden. Hem als “halve nazi” wegzetten, dat vond Wilders helemaal niet leuk. Afstand nemen deed hij nadrukkelijk niet; domweg ontkennen dat hij iets extreemrechts of zoiets was, dat hij met “dat soort idioterie” niets van doen had, daar liet hij het bij. Op de demonstratie was echter van afstand tot “dat soort idioterie” niets te merken, zoals Pechtold in wat andere bewoordingen vaststelde.

Het is natuurlijk vrij tragisch dat uitgerekend een Pechtold zo ‘n relatieve voltreffer plaatst, terwijl niemand anders zelfs maar in de buurt komt. Pechtold en zijn partij kan stoer praten tegen Wilders. Maar D66 propageert een snoeihard neoliberalisme, met ‘hervormingen’ van onder meer de arbeidsmarkt die in bepaalde opzichten verder gaan dan wat Rutte-Samson aan het doen zijn precies de sociale ellende die dit soort beleid teweeg brengt is nu juist de voedingsbodem van woede en frustratie waar de PVV van profiteert en op parasiteert. Terwijl Pechtold fulmineert tegen de symptomen, voedt hij tegelijk de oorzaken van de extreemrechtse kwaal. Dat maakt hem als antifascist nogal ongeloofwaardig.

Maar Wilders aanpakken door te wijzen op de openlijke nazi’s en nazi-symboliek in zijn achterban, is wél een goede methode. Zo zet je immers Wilders voor het blok: óf hij neemt afstand van nazi’s – en dan scheurt het eenheidsfront van nazi’s en gewone PVV-ers doormidden. Off hij doet dat niet – en dan wordt het makkelijker om gewone PVV-ers duidelijk te maken dat ze bij Wilders en zijn nazi-bondgenoten niets te zoeken hebben. In beide gevallen raakt de PVV en haar opmars enigszins ontregeld, en raakt Wilders in diskrediet. Maar het is een methode die niet vanuit het politieke establishment dient te komen, maar vanuit actieve antifascisten en hun bondgenoten in beweging en journalistiek. En het is een methode die we moeten combineren met het bestrijden van bezuinigingen – die voedingsbodem immers – , met strijd tegen racisme van staatswege, en met een meedogenloze stellingname tegen de het soort ongure mobilisaties waarvan we afgelopen zaterdag een begin hebben gezien.

Peter Storm

Opmerking, 26 september 2013, 0.08 uur: : eerst was dit eventjes nummer 4 in de “Na 21 september”-serie. Dat is teveel van deze narigheid, het is nummer 3. Dank, Eric voor je alertheid : )

, , , ,

 1. #1 by John van Mullem on 2013/10/07 - 22:30

  Hallo Peter,

  Als eerste mijn excuses voor de late reactie. Werk op een ander front heeft mij weerhouden om eerder te reageren. Ten tweede mijn complimenten voor deze ijzersterke analyse.
  Het is een gotspe als ik vooraanstaande I.S.-ers hoor zeggen dat een armoedig protest van 5000 mensen het ware verzet is tegen bezuinigingen en de opkomst van extreem-rechts. Ik denk dat we nog van geluk mogen spreken dat de SP heeft meegedaan in Amsterdam anders was het 1500 voor de PVV geweest en misschien net aan 1000 voor Links in Amsterdam. Alhoewel dit ook iets zegt over de armlastige slagkracht van de SP vandaag de dag, kom ik hier liever een ander moment op terug.
  Ik ben het inderdaad met je eens dat het schandalig is hoe de I.S. de situatie op 21 september heeft geanalyseerd en alhoewel ik diffuus ben over de noodzaak van het wel of niet nodig hebben van een voorhoede organisatie zoals de I.S., ben ik blij dat ik geen lid meer ben van deze organisatie als er op deze wijze wordt gekeken naar extreem-rechts. Het is de wereld op zijn kop. Terwijl ze nu claimen dat de demonstratie in Amsterdam door de “massa” die daar aanwezig was de juiste manier is om extreem-rechts te stoppen, stonden ze als een stel sektariërs op de zorgdemonstratie van de Abvakabo in juni voor de tent van de PVV actie te voeren tegen de PVV. Begrijp me niet verkeerd want ik vind het inderdaad een schande dat de vakbond waarvoor ik werk een racistische organisatie als de PVV uitnodigt om steun te betuigen en ze samenwerken met de PVV om in het parlement samen met de SP oppositie te voeren tegen de kaalslag in de zorg. Maar het enige wat ik zag waren een stuk of tien I.S.-ers die zonder zorgwerkers op een demonstratie van zorgwerkers georganiseerd in de vakbond actie voerden. Dit is een vorm van substitutionisme die ik tijdens mijn 8 jaar lidmaatschap van de I.S. iets te vaak heb meegemaakt (en eerlijkheidshalve ook aan mee heb gedaan) Als ze daar stonden met tien zorgverleners dan was er mijn inziens niets aan de hand geweest.
  Maar goed, voordat ik verval in een I.S.-bash betoog , wil ik graag verder gaan met een punt waar de I.S. wel gelijk in had op de zorgdemonstratie. Alhoewel hun manier van tegen de PVV ingaan toen niet de mijne zou zijn, hadden ze wel gelijk dat een vakbond niet zou moeten heulen met een extreem-rechtse partij zoals de PVV. We zien hierin het fenomeen van de institutionalisering van extreem-rechts. Dit is ondertussen een feit in velerlei lagen en organen van de maatschappij.
  Nu ik zie hoe de PVV-demonstratie niet allen een springplank is geweest voor neo-nazistische organisaties om hun fascistische ideologie te profileren, maar tevens een wending van de PVV is om ook de straat op te gaan, kan ik niet anders dan concluderen dat we te maken hebben met een fascistische organisatie. Dit wil nog niet zeggen dat de bruinhemden door de straten marcheren en dat knokploegen pogroms organiseren tegen minderheden, maar het is desalniettemin een gevaarlijke ontwikkeling waarvoor ik niet langer mijn ogen kan sluiten.
  De vraag is echter hoe we deze ontwikkeling kunnen stoppen. Ik denk dat het wel duidelijk is dat we gezien de opportunistische en a-ideologische standpunten van de SP-leiding niet veel van die kant hoeven te verwachten. De I.S. die claimt de grootste op links naast de SP te zijn, is echter slechts een kleine splinter die, zelfs als ze het zouden willen, bij lange na niet bij machte is om hierin iets te betekenen. Eerst moet daar intern nog een discussie gevoerd worden of de PVV wel een fascistische organisatie is. Dit wil niet zeggen dat samenwerken onmogelijk is, laten we in ieder geval dezelfde noemers opzoeken om de handen ineen te slaan. Maar ook de personen en organisaties die wel met enkele tientallen mensen op 21 september op het plein stonden, zijn bij lange na niet in staat om een zinvol aantal mensen op de been te brengen. We zullen dus als links eerst eens kritisch naar onszelf moeten kijken naar waar het fout gaat. In mijn ogen zit het grote probleem in het feit dat het niet lukt om mensen buiten het activistische milieu te bewegen. Dit komt enerzijds omdat we te veel intern zitten te neuzelen en niet daar zijn waar we moeten zijn.
  De eerste vraag bij het organiseren van mensen om in verzet te komen tegen fascisme is niet zozeer de vraag of mensen tegen racisme en fascisme zijn, maar of ze er last van hebben. Welke doelgroepen worden het ergst geraakt. Menig activist zal het niet met me eens zijn, maar ik ben er van overtuigd dat een mens een opportunist is en het is dus de noodzaak om hem of haar te laten inzien dat de beste manier om een opportunist te zijn, is om jezelf te verenigen in een collectief omdat dit gezien de krachttegenstellingen de enige manier is om voor jezelf op te komen. Ten tweede zal er veel meer campagnematig gewerkt moeten worden. Te vaak gebeurd het dat linkse activisten de straat op gaan om te flyeren voor een demonstratie en dan maar hopen dat er mensen op af komen. Soms slaat het aan omdat er een actuele ontwikkeling is waardoor mensen tijdelijk geagiteerd raken, maar het zakt even snel weer weg als andere actuele gebeurtenissen dit weer overrulen. Waarom zullen tien activisten iets doen voor 100 mensen als 1 activist dit samen met deze 100 mensen kan doen. Oftewel: “Give a man a fish hand you feed him for a day, to teach a man to fish and you feed him for a lifetime.” Wat ik uiteindelijk hiermee wel zeggen is dat we heel goed zijn om voor mensen te denken, maar heel slecht om dit samen met mensen te doen. We zullen moeten leren om in de buurten een doorlopende campagne op te zetten in de buurt en deze buurten met elkaar in contact te brengen. Het is helemaal niet erg om een bijeenkomst in een buurt te organiseren waar maar 5 mensen op af komen. Als deze 5 mensen die in de buurt wonen en weer andere mensen kennen elk ook weer 5 mensen meenemen dan heb je er al 25. Waarbij we moeten onthouden dat actievoeren geen doel is maar een middel. Na een demonstratie of een ander soort actie houdt de campagne dan ook niet op. We zullen net zo lang door moeten gaan met bouwen totdat de laatste fascist van de straat en uit het parlement is geschopt.
  Maar goed, ik kan er een boek over schrijven denk ik. Ik heb in ieder geval besloten om uit mijn isolement van vakbondswerk te komen en me niet alleen te mengen in de discussie, maar ook om daad bij het woord te voegen. Tot snel!!

 2. #2 by Utreg on 2013/09/30 - 19:35

  Hoi Peter, die kneuzen met hun Prinsenvlaggen zijn van Voorpost of een of andere groep die daar omheen zweeft. Kan trouwens best zijn dat deze uit België kwamen, ze hadden nogal veel van hun aanhang daar in bussen geladen. B&H is meer van de openlijke Nazi symbolen en white power tekens (keltenkruis, C18 enz.) Dat is meer de ‘bone head’ subcultuur. Die laatste groep was te herkennen aan hun tattooages en aan een stijve rechter arm. Bij hun heb ik geen vlaggen gezien of opvallende kleding

 3. #3 by peter on 2013/09/28 - 19:30

  @Ernst Anepool: “Tsja leuk hoor etaleren dat je zelf ook nietop de hoogte bent, de AFA kwam pas in actie toen bekend werd dat blood&honour Prinsenvlaggen in belgië was gaan halen. ” Als dat waar is, is het volstrekt niet in strijd met wat ik zeg. Wat is trouwens de bron van je verhaal?

  “De eigenlijke demonstratie was van r-evolutie 2013 c.q. genoeg is genoeg, ik was blij met het hulpoffensief van AFA, maar het blijft vreemd dat ook jij mee doet aan het Media spelletje om de echte organisatoren te verzwijgen.” De ‘eigenlijke’ demonstratie? Doel je op de actie van de avond ervoor? EN waarom is de ene demonstratie ‘eigenlijk’ en de andere niet?

  “En dat je niet gehoord hebt dat ook de SP het niet vind kunnen dat de politie niet ingreep toen er een eigen volk eerst spandoek over een politiebus werd gedrapeerd, hitler groeten werden gebracht en NVU vaandels gezwaaid worden, dan heb je niet echt opgelet.” Ontken ik nergens, al is het me idd niet opgevallen’het is alleen domweg niet waar mijn stuk over ging.

  Je komt met aanvullende gegevens, best interessant hoor, maar ik zie niet in wat ze afdoen aan mijn verhaal. Ze zijn er nergens mee in strijd. Hooguit kun je zeggen dat mijn verhaal niet compleet is – maar dat geldt eigenlijk voor elk verhaal….

 4. #4 by Max Goedblick on 2013/09/26 - 14:57

  “Benoemen” dit probleem dat kleeft aan de PVV en het blijven “benoemen”. De tegenreactie van de PVV is en zal zijn dat wij daarmee Wilders “demoniseren” en zo, met een verwijzing naar Fortuyn, zijn leven in gevaar brengen. Maar deze zelfde partij fulmineert al jaren tegen politieke correctheid van de zogenaamde links elite die zich schuldig zou maken aan zelfcensuur als het om de Islam gaat. Nu eist deze partij van haar politieke tegenstanders dat zij politiek correct blijven en zij omwille van de veiligheid van de heer Wilders de neofascistische koers die door hun fuhrer is ingezet niet hardop mogen benoemen. Maar ik ben helaas niet politiek correct en wens mij niet als een dhimmi te gedragen als het om de religie van de PVV gaat. Dus hier gaatie: Nederland is voor Wilders te klein, hij wil uit Europa. Dat lukt hem natuurlijk nooit vanuit Nederland met slechts de steun van een brave Henk en een onnozele Ingrid. Wie miljoenen moslims wil deporteren heeft daarvoor in Europa heel veel fascistische vrienden nodig, iets wat niet hardop gezegd mag worden i.v.m. de persoonlijke veiligheid van de goed bewaakte Wilders. U wordt geacht weg te kijken terwijl Wilders heel neofascistisch Europa mobiliseert in zijn strijd tegen moslims, een grootschalige etnische zuivering die, zoals de geschiedenis leert, alleen kan worden uitgevoerd in oorlogstijd.

 5. #5 by Astrid Essed on 2013/09/26 - 06:21

  OVER PECHTOLD

  Beste Peter

  Zoals reeds gezegd een ijzersterke analyse.
  Toch wilde ik er nog wat aan toevoegen

  PECHTOLD

  Je hebt geheel gelijk over het gevaarlijke, neo liberale
  programma, dat Pechtold’s D’66 voorstaat.
  Echter wil ik Pechtold met zijn verzet tegen het rechts
  extemisme toch wat meer krediet geven [ook al
  doe jij dat impliciet, maar dan in mindere mate] dan uit
  je artikel blijkt.

  In al die jaren namelijk, dat Wilders PVv reeds zijn racistische gif
  spuwt, is Pechtold in feite de enige politieke
  leider/parlementarier geweest, die vrij consequent Wilders
  op zijn racisme heeft aangesproken
  Vaak stond hij daarin allleen

  Wel degelijk wil ik hem daarvoor krediet geven, ondanks
  zijn op economisch en ideologisch gebied neo liberale
  programma.

  Dat wilde ik nog even opmerken

  Hartelijke groeten
  Astrid

 6. #6 by Astrid Essed on 2013/09/26 - 03:36

  Beste Peter

  Een ijzersterke analyse!
  Complimenten!

  Hartelijke groeten
  Astrid

 7. #7 by Ernst Anepool on 2013/09/26 - 02:50

  Tsja leuk hoor etaleren dat je zelf ook nietop de hoogte bent, de AFA kwam pas in actie toen bekend werd dat blood&honour Prinsenvlaggen in belgië was gaan halen.

  De eigenlijke demonstratie was van r-evolutie 2013 c.q. genoeg is genoeg, ik was blij met het hulpoffensief van AFA, maar het blijft vreemd dat ook jij mee doet aan het Media spelletje om de echte organisatoren te verzwijgen.

  En dat je niet gehoord hebt dat ook de SP het niet vind kunnen dat de politie niet ingreep toen er een eigen volk eerst spandoek over een politiebus werd gedrapeerd, hitler groeten werden gebracht en NVU vaandels gezwaaid worden, dan heb je niet echt opgelet.

  Ben het wel met je eens dat het wel heel opvallend dat ook vanavond iedereen over elkaar vielen om Wilders schoon te kletsen, bij P&W hadden ze zelf een ufje van PVV huize die glashard beweerde dat Radicaal Rechts minder erg is dan Extreem, ze weten dus niet eens dat Radikaal slaat op gewelddadig, zover is het al met het nivea van de “pers”

  Ze zijn gewoon Nederlandse Propaganda Omroep geworden (NPO)….

 8. #8 by J. MAAS on 2013/09/26 - 01:40

  Peter,

  Waarom zie ik je nooit bij een demonstratie?
  Ik spreek en zing en zou je zoooooo graag live ontmoeten.

  Word moe van dat facebook….. wat….niet face to face….is.

  Joyce Maas.

 9. #9 by Rick Gallagher on 2013/09/26 - 00:52

  Wat de ‘zwijgende’ Volkskrant betreft: in de papieren editie van maandag 23 september verscheen een paginagroot verslag. De aanwezigheid van fascistische personen en organisaties op de demonstratie kwam uitgebreid aan bod.

 10. #10 by Eric on 2013/09/26 - 00:02

  Hoi Peter, waar heb je nummer drie van deze serie verstopt? 😉

Comments are closed.