Oproep aan NTR: Hoog tijd om Zwarte Piet uit Sinterklaasjournaal en intocht te schrappen


Brief, via e-mail verzonden aan betrokkenen

—–

Van: Peter Storm

Aan: publieke omroeporganisatie NTR en andere bij het Sinterklaasjournaal betrokken mensen

Tilburg, 19 oktober

Hoog tijd om Zwarte Piet uit Sinterklaasjournaal en intocht te schrappen

Beste mensen van de NTR,

Hierbij doe ik een beroep op u om Zwarte Piet te schrappen uit het Sinterklaasjournaal. Dat had allang dienen te gebeuren, het is zaak dat dit ten spoedigste alsnog gebeurt. Kappen ermee, voordat er nog meer nodeloos leed wordt toegebracht door middel van, en ter verdediging van, een racistische traditie.

U weet het net zo goed als ik: Zwarte Piet zal ooit verdwijnen uit het Sinterklaasfeest. Degenen die daar al jaren op aandringen, zijn niet meer weg te denken uit de publieke ruimte. Ze boeken terrein ook: al in 2017 stelde een onderzoek van EenVandaag: “Draagvlak voor traditionele Zwarte Piet loopt terug”.(1) Weliswaar vinden veel tegenstanders ook bescheiden veranderingen al prima, maar de trend is duidelijk: Zwarte Piet is op weg naar de uitgang van het historisch toneel.

Politie kan anti-Zwarte Piet-betogers keer op keer met grof geweld aanhouden. Agressieve blokkeerders kunnen anti-Zwarte Piet-betogers de weg versperren, ernstig fysiek en psychisch leed toebrengen, en hen beroven van de mogelijkheid om vredzaam tegen Zwarte Piet te demonstreren. Haatzaaiers als Wierd Duk kunnen legioenen van trollen op tegenstanders van Zwarte Piet los laten. Voor de uitslag van de zogeheten Zwarte Piet-discussie zal het niet uitmaken: Zwarte Piet, die racistische karikatuurfiguur die een onderwijzer in 1850 aan het veel oudere Sinterklaasfeest heeft vastgeplakt, zal verdwijnen.

Die verdwijning is terecht. Ik noemde Zwarte Piet al een racistische karikatuurfiguur. We zien duidelijk zwartgemaakte, onderdanige knechtfiguren die dienstbaar zijn aan een witte bisschop die letterlijk hog te paard zit. We zien witte suprematie, we zien zwarte onderdanigheid, gebracht als leuk en gezellig onderdeel van een kinderfeest. Zo wordt de rolverdeling tusen zwart en wit in de maatschappij er van jongs af aan feestelijk ingeprent. Dat ‘doet’ Zwarte Piet, en daar werkt het Sinterklaasjournaal aan mee, alle bescheiden aanpassingen ten spijt.

U en ik weten van de pesterijen die zwarte kinderen in Sinterklaastijd ondergaan. U en ik weten dat rond die tijd zwarte kinderen met ‘Zwarte Piet’ worden nageroepen. Volwassenen trouwens ook. U heeft net als ik vast ook wel gehoord van ouders die hun kinderen tond de Sinterklaasviering liever thuis houden omdat ze niet willen dat hun kinderen overstuur thuiskomen na het zien van Zwarte Piet. U weet net zo goed als ik dat de leerplichtambtenaar dat niet goed vindt. Er is dus voor zwarte ouders en zwarte kinderen geen ontkomen aan: het racisme dat de Zwarte Piet uitstraalt moet en zal ondergaan worden door hun kinderen, want het is ‘leuk’ en ‘gezellig’ en vooral ook ‘traditie’. Zo is het kinderfeest dat Sinterklaas verondersteld wordt te zijn, voor heel wat kinderen helemaal geen feest maar een tijd van angst en vernedering. Dat ‘doet’ Zwarte Piet, en daar werkt het Sinterklaasjournaal aan mee.

U en ik weten dat Zwarte Piet omstreden is. U weet ook van het standpunt van de Kinderombudsman: “De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag.” De Kinderombudsman licht toe: “Veel gekleurde kinderen met wie is gesproken, ervaren discriminatie in hun dagelijks leven en vertellen dat dit rond de Sinterklaastijd erger wordt. Kinderen ervaren de combinatie van een aantal typische kenmerken en gedragingen van Zwarte Piet als negatief en discriminerend voor mensen met een donkere huidskleur.” Dat ‘doet’ Zwarte Piet, en daar werkt het Sinterklaasjournaal aan mee.

Uw verweer bestaat uit gedraai. U komt met roetveegpieten. Maar sommige van die Pieten gaan zo vaka door de schoorsteen dat ze uiteindelijk toch helemaal zwart zijn met de roetvegen komt u in schijn de critici tegemoet. Met de geruststelling dat de uitkomst toch vaak Zwarte Piet is, stelt u degenen gerust die graag alles bij het oude – bij de racistische karikatuurfiguur dus – willen laten. De vraag of een kind van vijf buiten Sinterklaastijd ooit een schoorsteen heeft gezien, en of zo’n kind weet wat roet is, komt niet eens bij u op.

Uw mogelijke verweer ‘maar het is maar een verzonnen verhaaltje!’ vraagt om een antwoord: ‘Verzint u dan een beter verhaaltje, eentje dat niet ter rechtvaardiging van een overduidelijk blackface figuur dienst doet!’ Overtuigend door vriendelijke volwassenen gebracht, gaan doorganas fantasierijke kinderen met het grootste gemak mee in een ander verhaal, waarin Sint niet langer geholpen wordt door zwarte slaven, knechten of wat dies meer zij. Het is de onwil van volwassenen, niet de gevoeligheid van kinderen die voorkomt dat het Sinterklaasfeest een vorm krijgt zonder Zwarte Pieten, zonder racistisch vormgegeven bedienden. Tot die onwillige volwassenen reken ik u, zolang u geen korte metten maakt met Zwarte Piet in Sinterklaasjournaal en landelijke intocht.

U neemt daarmee nog risico. Nu nog richt de kritiek van tegenstanders zich op de Zwarte Piet-figuur. Maar hoe onverbrekelijker de band tussen Zwarte Piert en de Sinterklaasviering is, hoe groter de kans dat die viering zelf ook door antiracisten onder vuur wordt genomen. Als Zwarte Piet echt zo total bij Sinterklaas hoort als verdedigers van ‘de traditie’ beweren, dan zal ook Sinterklaas het veld ruimen als de racistische karikatuurfiguur die hem vergezelt niet meer te handhaven blijkt. Als u werkelijk de Sinterklaastraditie hoog wil houden, doet u er goed aan om de Zwarte Piet eruit te schrappen. Anders verdwijnt de Sinterklaasviering straks nog samen met Zwarte Piet in de golven tussen een tegen die tijd hopelijk verregaand antiracistisch Nederland en een imaginair bisschoppelijk Spanje. En zonder Sinterklaas ook geen Sinterklaasjournaal meer. Het is maar dat u het weet.

U kunt dus kiezen. De aftocht van Zwarte Piet kan zich lang vortslepen, met enorme traagheid doorgezet worden, ten koste van jaarlijkse confrontaties waarin gewapende p[olitieagenten en agressieve verdedigers van de ‘traditie’ staan tegenover tegenstanders die tot nu toe een opmerkelijke zelfbeheersing aan de dag hebben gelegd. De aftocht kan ook worden versneld. En daarbij speelt het Sinterklaasjournaal, de Sinterklaasintocht en daarmee de publieke omroep die dit in beeld brengt en regisseert, een forse rol. Heel veel plaatselijke comités kijken goed naar wat u doet en verwijzen naar u bij het bepalen en verdedigen van hun koers. Als u breekt met Zwarte Piet, dan zullen vele andere initiatieven dat voorbeeld volgen, en raakt de breuk met deze racistische karikatuurfiguur in een stroomversnelling. Als u blijft aanmodderen, de kool en de geit zo veel mogelijk blijft sparen maar toch vooral Zwarte Piet overeind houdt, zal de strijd nodeloos worden verlengd.

Aan de uitkomst twijfel ik niet: Zwarte Piet verdwijnt. Maar wilt gezien worden als kracht die daarbij helpt, daarmee afstand neemt van racisme en discriminatie door een heldere stellingname helpt tegengaan? Of wilt u gezien worden als degene die stelling neemt in een achterhoedegevecht, zij aan zij met openlijke racisten, zij aan zij met Zwarte Piet-supporters met hun grote agressie, zij aan zij met gewelddadige blokkeerders bij Dokkum vorig jaar en dreigende neonazi-NVU-marcheerders in Zaandam bij komende viering? Kiest u tegen racisme en discriminatie, en dus tegen Zwarte Piet? Of kiest u voor discriminatie, racisme en het symbool daarvan dat Zwarte Piet overduidelijk is? Weigeren deze keus te maken, ik zeg het hopelijk ten overvloede, is ook een keus. Maar geen antiracistische keus, en daarmee ook geen juiste.

De keus is dus aan u. Ik zie zeer graag dat u een juiste, rechtvaardige en daadwerkelijk kindvriendelijke keus maakt. Ik roep u daarom dringend op om per direct helemaal te kappen met Zwarte Piet in het Sinterklaasjournaal en de bijbehorende Sinterklaasintocht.

Peter Storm

Deze brief is geschreven naar aanleiding van de oproep van Doorbraak om de NTR op te roepen met Zwarte Piet te stoppen (3), een oproep waaraan ik graag en bij deze gehoor geef. Deze brief zal gepubliceerd worden op mijn website ravotr.nl en op andere plaatsen die zich daartoe lenen, en verdere verspreiding wordt gewaardeerd.

Noten:

1 EenVandaag, “Draagvlak voor traditionele Zwarte Piet loopt terug”, 22 november 2017, https://eenvandaag.avrotros.nl/item/draagvlak-voor-traditionele-zwarte-piet-loopt-terug/

2 Kinderombudsman, “Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing”, 30 september 2016, https://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing/?id=667

3 Doorbraak, “Roep ook de NTR op om Zwarte Piet te verwijderen uit het Sinterklaasjournaal!”, 17 oktober 2018, https://www.doorbraak.eu/roep-ook-de-ntr-op-om-zwarte-piet-te-verwijderen-uit-het-sinterklaasjournaal/

, ,

 1. #1 by peter on 2018/10/21 - 01:15

  “Maar we zijn het in grote lijnen eens”

  Daar houden we het dan eventjes op. Voor deze ronde, althans 🙂

 2. #2 by nayakosadashi on 2018/10/20 - 16:56

  ohh, maar van mij mag/moet het ook opgelost worden. Dat weet je toch.

  Mijn persoonlijke gevoel was een beetje, toen het allemaal begon hé, was zo van : Ja, ze hebben natuurlijk een punt, maar Jezus wat gaan ze nu een shitstorm over zich heen krijgen. Als ik een filmpje op youtube zie, waarin Sylvana Simons spreekt, dan durf ik niet eens de comments te lezen. Men gaat totaal los, tegen die anti Piet mensen. En zelfs al was ik zélf pro piet, dan nog is het geweld schokkend. Zelf als was ik een pro piet, dan had ik het extreem gevonden.En ik moet eerlijk zeggen, het geweld is extremer dan ik aanvankelijk dacht

  Maargoed, dat is natuurlijk geen argument om het activisme niet te voeren.

  Ik heb wel het materiaal van de anti pieten gevolgd. Inderdaad haalt men Sjors en Sjimmie aan.

  Maar is de Piet niet wel wat milder, dan Sjors en Sjimmie ? Die donkere, welke is dat ? Sjors, of Sjimmie ? Die donkere dus, praat heel dom en snapt niets. Maar in mijn beleving was de piet nooit dom, of onnozel. Ze hadden beroepen, ze praatte normaal. Ja, ze dansen veel, maar is dat een teken van incompetentie ?

  Pas toen men erover begon, zag ik wel een min of meer een karikatuur in ZP, maar niet zo duidelijk als in Kuifje

  Vooral als je er dus vanuit gaat, dat Afrikanen verondersteld worden, veel te dansen en vrolijk en onbezonnen te zijn. Dan is die Piet wel een karikatuur, maar zo keek ik nooit naar Afrikanen

  Ik kan me herinneren, ik was als kind bij een vriendje, toen was ik een jaar of tien. En dat vriendje speelde zwarte piet. Hij had schmink op en het pakje etc én hij praatte een soort quasi Surinaams, met zo’n accent ,dat deed hij na. Dus ja, dat Pieten Surinaams zijn, is ons nooit verteld, maar blijkbaar werd dat wel zo gedecodeerd in het hoofd, onbewust.

  Mijn vraag om bewijs is anders bedoelt. Ja, men heeft er last van, dat was al bekend en gedocumenteerd

  Mijn vraag is meer, in hoeverre is bewezen, uitgelicht, wat de correlatie is tussen een piet en racistisch gedrag ? Ik denk dat sociale ongelijkheid, racisme veel meer opzweept, dan een ZP. Als de witte bevolking verpauperd , gaat men een zondebok zoeken en racisme is dan geboren.

  Engeland heeft geen ZP en daar loop je als zwarte ook gevaar. Hetzelfde geld voor Rusland. Geen ZP in Moskou, maar loop daar als donker mens niet alleen over straat, want de nazi’s vallen je aan, met dodelijke gevolgen.

  Je snapt mijn nuanceverschil, in denken

  Maar we zijn het in grote lijnen eens

 3. #3 by peter on 2018/10/20 - 15:27

  Dat jij mensen nooit over Sjors en Sjimmie of Kuifje hoort, ligt echt aan jou. Vooral het eerste duo wordt in de ZP-zaak veel aangehaald, als akelig voorbeeld van racisme, als reden warom zulke dingen anders moeten, en ZP dus ook weg moet. Dat het jou is ontgaan, laat zien dat je de discussie onvoldoende volgt, en met name dat je het documentatiemateriaal van tegenstanders van ZP niet hebt bekeken. Dat is geen drama, maar dat ligt dan niet aan die tegenstanders. Over vrijwel alles wat je hier aankaart is veel nagedacht en ook gepubliceerd. je slotzin: “vragen waar ik nooit antwoord op kreeg”, verdient als reactie: “Die antwoorden zijn allang gegeven”. Dat jij daarvan kennelijk niet op de hoogte bent, is alweer geen ramp. Maar voor jouw gebrek aan kennis ben ik niet verantwoordelijk. En de anti-ZP-beweging verder ook niet. Die deelt al jaren haar kennis langs allerlei kanalen. Het is aan jou om daar kennis van te nemen.

  Sjors en Sjimmie is trouwens een goed voorbeeld. Zeer duidelijk racistische beeldvorming, en precies daarom later aangepast. Jerry Afriyie hanteerde het zelf in zijn presentatie vorige week in Tilburg. Het is een voorbeeld dat in de ZP-kwestie herhaaldelijk naar voren wordt gebracht. Als voorbeeld van racistische beeldvorming, zoals ZP een ander voorbeeld is. Maar ook als voorbeeld hoe eenvoudig zoiets aan te passen is… als de wil daartoe tenminste bestaat.

  Niemand beweert dat ZP OP ZICHZELF racisme veroorzaakt. Niemand zegt: er was geen racisme, toen kwam ZP en vervolgens werden we racistisch. De stelling is dat ZP deel uitmaakt van een racistische beeldcultuur, waar je in het bovenstaande andere voorbeelden van geeft. En ja, AL die beelden zijn het bestrijden waard.

  Dat ZP er wordt uitgelicht is, denk ik, omdat het tot voor kort zo vanzelfsprekend aanvaard werd, ook door mensen die van oude Sjors en Sjimmies en Kuifjes allang doorzagen hoe racistisch de beeldvorming daar was. Bovendien: strips lees je op eigen houtje. Er is geen landelijk ritueel waar de complete jeugd Sjors en Sjimmie wordt gedwongen te lezen. ZP daarentegen wordt iedereen in de publieke ruimte opgedrongen, en wordt kinderen ongevraagd op school – waar ze verplicht en niet vrijwillig heen gaan – door de strot geduwd. Dat maakt ZP anders dan die stripboeken. En als we de slag rond ZP winnen, dan wordt de strijd tegen al die andere racistische beelden ineens een stuk makkelijker. dan hoeven we alleen nog maar naar de afschaffing van ZP te verwijzen om te zeggen: kijk, zie je wel? Het kan best anders, en dat is nodig ook.

  Dat iets effect heeft is trouwens niet hetzelfde als dat dit effect ook meetbaar en kwantificeerbaar is. Maar het effect van ZP is pesterij – de getuigenverklaringen dat dit pesten toeneemt in de Sinterklaastijd zijn te talrijk om als incident of uitzondering terzijde te worden gelegd. En het is niet zonder meer waar dat, zonder ZP mensen wel wat ander racistisch zouden roepen. Een groot deel van het jaar hebben zwarte kinderen weinig te maken met racistische opmerkingen en grappen, In november opeens wel, of veel meer, tot rond 5 december. Zie het citaat van de Kinderombudsman in mijn oproep. Dát is wat mensen die het aan den lijve meemaken met grote hardnekkigheid en overtuigingskracht naar voren brengen, aan wie het maar wil horen of lezen.

  Hoeveel van zulke verhalen zijn voldoende om eindelijk eens te zeggen: er is een probleem, laten we het oplossen? Honderd? Duizend? Vijftigduizend? En voor elk verhaal dat we te horen krijgen, zullen tal van mensen staan die zoiets meemaken maar niet bepaald aangemoedigd worden om erover te práten (gezien de reacties). Is het niet wijs om na tien van deze verhalen te zeggen: genoeg? Had dat niet allang gebeurd moeten zijn? Waarom te blijven jengelen om “bewijs” terwijl het bewijs in karrevrachten voor je neus ligt?

 4. #4 by nayakosadashi on 2018/10/20 - 14:48

  Maar als je het dan over racistische beeldvorming hebt hé

  Stel dat een stripboekenzaak, zo dat kuifje in Afrika verkoopt ? Waarin zwarten worden geportretteerd als kinderlijk,verstandelijk beperkt en incompetent

  Oude Sjors en Sjimmie boeken ? Hetzelfde. Rol van zwarte mensen in komedies uit de jaren 90/2000 : de grappenmakers.

  Of heeft dat een minder grote impact ? Kuifje in Afrika is wel wat extremer, dan ZP. Maar daar hoor ik mensen niet over. Terwijl iedereen wel de kuifjes gelezen heeft

  Zou dat dan niet ook racisme binnen smokkelen, in de geest, onbewust, zoals men suggereert ?

  Heel veel stripboeken zijn min of meer seksistisch en/of racistisch. En deze worden het hele jaar gelezen

  Dat zou dan toch meer impact hebben ? Als je zo redeneert , dat beeldcultuur vormend is, voor de geest. Waar ik overigens wel studies naar zou willen zien. In hoeverre beinvloed een clipje van een rapper, de seksualiteit van pubers ? In hoe verre voedt het seksisme ? In hoeverre stuurt ZP aan tot racisme, hoe meet je dat ? Hoe bewijs je dat ?

  ZP leidt tot racisme ? , misschien is er gewoon sowieso racisme, met of zonder ZP ? Misschien is kapitalisme en racisme inherent aan elkaar, of je nou iedere dag ZP speelt, of nooit.

  Vragen, waar ik nooit antwoord op kreeg

 5. #5 by nayakosadashi on 2018/10/19 - 14:38

  dereactiediejewistdatzoukomen

  De NOS heeft een mooie video gemaakt, over de geschiedenis van deze hele piet

  https://www.youtube.com/watch?v=bWZSThTHxWw

  Kijk, eerst is het dus een krampus, de piet. Een demon. Een wezen dat erg tot de verbeelding spreekt, als Europees cultureel erfgoed

  Dan is het een page, in 1900. Maar een page is dus geen slaaf, maar een hulpje van een ridder. In die tijd, een eerzaam beroep. Een Noorse page, dus als het ware een zwarte arbeider, uit de Arabische wereld, die een ridder uit het Byzantijnse rijk ondersteunde ? Iets in die richting.

  De page poetste het pantser van de ridder en deed het paard, reisde mee, maar was absoluut geen slaaf. In 1900 is dat dus het geval

  Dan 1930, een WITTE Piet…..

  1960, dán begint het een beetje racistische trekken te vertonen. De duivel Krampus, wordt gemengd met de Moorse page. Ja, een beetje vreemd dus. Dan zeg je dus eigenlijk, een zwarte arbeider, een kwade bosgeest, ongeveer hetzelfde

  Dus gek genoeg is het mannetje pas de laatste tijd een beetje vies geworden. In die tijd gaat hij ook dom praten, als ik het goed heb. Jaren zestig is natuurlijk de tijd dat links om zich heen slaat. Ik denk dat rechts hiermee een hak wilde zetten. Zich even wilde uitleven. Gelegitimeerde, ietwat dubbelzinnige agressie. Jullie zijn Maoïst, op de universiteit en strijden voor rechten voor zwarten, in Amerika ? Nou, wij spelen gewoon nog lekker ‘domme piet’

  Weetje wat het ook is. Als die nazi’s , die pro piet zijn, als zij een keer consistent zijn, kiezen zij JUIST voor een herwaardering van de krampus. Dit omdat de krampus onversneden Germaanse folklore is. De pro pieten, zouden blij moeten zijn, met een demon vertoning, als oer paganistische verering. Links en rechts kan hier samen komen, in één lijn.

  Aangezien deze piet dus zo vaak al veranderd is, kan een regenboogje er ook nog wel bij.

  Wat mij betreft ziet dat er óók mooi uit.

  Ik lig daar niet wakker van.

  Mijn broer zegt : Maar dan geef je ze een vinger en nemen ze de hele hand. Welke ‘hele hand’ ? Geef ze een gekleurde piet en ‘ze’ ( de SJW’s ) manifesteren zich veel meer in de maatschappij, ook op andere vlakken

  Ja, dat slaat dus nergens op. Als men met beleid komt, waar ik dus niet achter sta. dan support ik het niet. Als het een ingreep is, die ik niet als schadelijk zie ( een andere piet ) dan support ik het wél. Niet heel actief, want luiheid, maar wel sporadisch, tussen neus en lip.

Comments are closed.