Posts Tagged AntiThese

Hoe te winnen?

woensdag 19 november 2014

Onderstaande tekst is gemaakt voor AntiThese, een kleine brochure vervaardigd door een recent gevormd initiatief dat werkzaam is onder de naam Kollektief Contact en waar ik dus aan meewerk. Het geschrift is uitgedeeld op de studentenmanifestatie van vrijdag 14 november. In het boekje staan nog twee artikelen van andere auteurs, plus leuzen en twee liedjes voor op de actie, ook bij volgende activiteiten bruikbaar. Contact met Kollektief Contact kun je leggen via kollektiefcontact@gmail.com .

Hoe vegen we dat onzalige plan om studiefinanciering grotendeels door leningen te vervangen, van tafel? Dat het plan onzalig is, mag duidelijk zijn. Studenten worden ermee op kosten en in de schulden gejaagd. De angst om aan een studie te beginnen groeit hierdoor, vooral bij mensen uit gezinnen met lage inkomens. De toegankelijkheid van hoger onderwijs loopt zo gevaar. Invoering van van studieloon is asociaal beleid. Maar asociaal beleid verdwijnt zelden van zelf. Asociaal beleid verdwijnt ook niet door vriendelijke verzoekjes aan de regering. Een gezellige optocht en een petitie met 50.000 handtekening zullen de minister niet op andere gedachten brengen. Dat type protest is immers vast ritueel bij aanvallen op studenteninkomens, dat is allang ingecalculeerd door de Lachende Rutte. Dit type protest geeft pas perspectief als het de springplank is naar veel meer. Read the rest of this entry »

, ,

No Comments